Page 1 of 1

substr กับภาษาไทย แบ่งได้ แต่มีตัว & ตามหลังด้วย

Posted: 31/03/2007 1:09 pm
by วิษณุ
มีวิธีการแก้ไขไหมครับให้มันตัดได้สมบูรณ์โดยที่ไม่ เศษของ รหัส UFT ตามมาด้วย

Re: substr กับภาษาไทย แบ่งได้ แต่มีตัว & ตามหลังด้วย

Posted: 31/03/2007 4:37 pm
by mindphp
[quote="วิษณุ"]มีวิธีการแก้ไขไหมครับให้มันตัดได้สมบูรณ์โดยที่ไม่ เศษของ รหัส UFT ตามมาด้วย[/quote]

ขอคำถามอีกทีนะครับ

Posted: 01/04/2007 1:57 am
by วิษณุ
คือผมใช้ substr($topic,0,100)
$topic เป็นค่าภาษาไทยซึ่งใน mysql กำหนดค่าให้เป็น UFT หน่ะครับ พอค่าที่จะได้ encode แต่พอเข้ามาในส่วนของ html มันแสดงผมเป็นไทย เพราะถูก codepage แปลง

แต่ว่าปัญหาคือมันตัดคำออกมาไม่สมบูรณ์เนื่องจากจำนวนตัวอักษรไทย กับ UFT CODE มันไม่เท่ากัน

Posted: 01/04/2007 2:35 am
by mindphp
ที่ เขียน มาตามที่ เข้า ใจ น่าจะหมายถึง Db เป็น UTF ช่ายมั๊ยครับ
ส่วน หน้าเว็บ ไม่ได้ บอกมาว่าใช้อะไร แต่ ถ้า คิดว่าเป็น ปัญหา มาจาก ฐานข้อมูล ก็ แก้ ปัญหาที่นั่น
โดย substring ตอนที่ select มาเลยครับ
ตัวอย่าง
mysql> SELECT SUBSTRING('Quadratically',5);
-> 'ratically'
mysql> SELECT SUBSTRING('foobarbar' FROM 4);
-> 'barbar'
mysql> SELECT SUBSTRING('Quadratically',5,6);
-> 'ratica'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila', -3);
-> 'ila'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila', -5, 3);
-> 'aki'
mysql> SELECT SUBSTRING('Sakila' FROM -4 FOR 2);
-> 'ki'