Page 1 of 1

ต้องการโชว์รูปที่หน้าแรกทีละภาพแบบวน loop

Posted: 12/04/2007 11:17 pm
by kamaow
คือผมอยากให้หน้าเวบโชว์รูปภาพที่ผมเก็บไว้หลายภาพ โดยให้แสดงทีละภาพ แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ จนครบจำนวนภาพที่ผมเก็บไว้ แล้วก็ให้มันขึ้นภาพแรกใหม่แล้วก็วนภาพไปเรื่อย ๆ จนถึงภาพสุดท้าย แล้วก็เริ่มใหม่ ...ไม่ทราบว่าผมอธิบายแบบนี้จะเข้าใจหรือเปล่า ....ขอโค้ดด้วยน่ะครับ...เพิ่งหัดเล่น php

Posted: 13/04/2007 3:30 am
by mindphp
การทำ งาน ดัง กล่าว ไม่ สามารถ ทำกับ php ได้โดย ตรงครับ
ต้องใช้ javascript เข้ามาช่วย