ปัญหา Call to undefined function mime_content_type

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27161
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

ปัญหา Call to undefined function mime_content_type

Post by mindphp »

ปัญหา Call to undefined function mime_content_type
ใน php เวอร์ชั่น 5.3 ขึนไปใช้ใช้
returnMIMEType แทน mime_content_type
แก้ไขเพิ่มเติมรองรับ ชื่อ ไฟล์ภาษาไทย

Code: Select all

function returnMIMEType($filename)
    {
        preg_match("|\.([a-z0-9ก-๙]{2,4})$|i", $filename, $fileSuffix);

        switch(strtolower($fileSuffix[1]))
        {
            case "js" :
                return "application/x-javascript";

            case "json" :
                return "application/json";

            case "jpg" :
            case "jpeg" :
            case "jpe" :
                return "image/jpg";

            case "png" :
            case "gif" :
            case "bmp" :
            case "tiff" :
                return "image/".strtolower($fileSuffix[1]);

            case "css" :
                return "text/css";

            case "xml" :
                return "application/xml";

            case "doc" :
            case "docx" :
                return "application/msword";

            case "xls" :
            case "xlt" :
            case "xlm" :
            case "xld" :
            case "xla" :
            case "xlc" :
            case "xlw" :
            case "xll" :
                return "application/vnd.ms-excel";

            case "ppt" :
            case "pps" :
                return "application/vnd.ms-powerpoint";

            case "rtf" :
                return "application/rtf";

            case "pdf" :
                return "application/pdf";

            case "html" :
            case "htm" :
            case "php" :
                return "text/html";

            case "txt" :
                return "text/plain";

            case "mpeg" :
            case "mpg" :
            case "mpe" :
                return "video/mpeg";

            case "mp3" :
                return "audio/mpeg3";

            case "wav" :
                return "audio/wav";

            case "aiff" :
            case "aif" :
                return "audio/aiff";

            case "avi" :
                return "video/msvideo";

            case "wmv" :
                return "video/x-ms-wmv";

            case "mov" :
                return "video/quicktime";

            case "zip" :
                return "application/zip";

            case "tar" :
                return "application/x-tar";

            case "swf" :
                return "application/x-shockwave-flash";

            default :
            if(function_exists("mime_content_type"))
            {
                $fileSuffix = mime_content_type($filename);
            }

            return "unknown/" . trim($fileSuffix[0], ".");
        }
    } 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 16 guests