Page 1 of 1

งงคะ...ทำไมแสดงภาษาไทยไม่ถูกต้อง

Posted: 30/06/2007 5:25 pm
by standalone_
คือใช้ comment form บนเวป เวลาใช้ภาษาไทย เมื่อเข้าไปดูใน database แล้ว ตัวหนังสือออกมาเป็นอย่างในรูปอ่าคะ

Imageอยากรู้วิธีแก้ไขคะ

Posted: 30/06/2007 5:55 pm
by mindphp
ขอรายละเอียด ของ php, mysql หน่อย ครับ
ในขั้นต้น ลอง อ่านที่นี่ก่อนครับ
https://www.mindphp.com/modules.php?name=News&topic=4