เกี่ยวกับ phpwriteexcel

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
boongbungy
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 4
Joined: 01/01/1970 7:00 am

เกี่ยวกับ phpwriteexcel

Post by boongbungy »

ตอนนี้ทำรายงานโดยใช้ phpwritexcel อยู่ครับ แต่ติดปัญหาตรงที่ ใน 1 cell ไม่สามารถเขียนได้เกิน 255 ตัวอักษร ไมทราบทำไงครับ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25191
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

ขอดู โค้ดที่ทำ ไปแล้วได้ มั๊ย ครับ ว่า ทำ อะไร ไป ยังไง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
boongbungy
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 4
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by boongbungy »

<?
include("config.inc.php");
require_once "class_export/class.writeexcel_workbook.inc.php";
require_once "class_export/class.writeexcel_worksheet.inc.php";
mysql_query("set charset tis620");
$token = md5(uniqid(rand(), true));
$fname= "..\excel\$export.xls"; // for Windows
// $fname= "../excel/$export.xls"; // for Debains
$workbook =& new writeexcel_workbook($fname);
$worksheet =& $workbook->addworksheet("&middot;&acute;&Ecirc;&Iacute;&ordm;");
$worksheet->set_margin_bottom(0.869);
$worksheet->set_margin_top(1.0135);
//$worksheet->set_margins_LR(0.553) ;
$worksheet->set_margin_left(1);
$worksheet->set_margin_right(0.50);
$worksheet->set_portrait(); # Portrait mode
$worksheet->set_paper(9); //A4
//$worksheet->set_landscape(); # Landscape mode
//ratio 1.9/4.8 = 0.395
## Set Column Width & Height &iexcl;&Oacute;&Euml;&sup1;&acute;&curren;&Ccedil;&Ograve;&Aacute;&iexcl;&Ccedil;&eacute;&Ograve;&sect;&cent;&Iacute;&sect; Cell
$worksheet->set_column('A:B', 3.14);
$worksheet->set_column('B:C', 0.92);
$worksheet->set_column('C:D', 6.86);
$worksheet->set_column('D:E', 16.00);
$worksheet->set_column('E:F', 16.57);
$worksheet->set_column('F:G', 21.43);
$worksheet->set_column('G:H', 15.57);
$worksheet->set_row(8, 66.75);
$worksheet->set_row(10, 50.25);
$worksheet->set_row(23, 50.25);
## Set Format ##
$head =& $workbook->addformat();
$head->set_font('Angsana New');
$head->set_size(22);
$head->set_color('black');
$head->set_bold();
$head->set_align('center');
$head->set_align('vcenter');
$data_bold =& $workbook->addformat();
$data_bold->set_font('Angsana New');
$data_bold->set_size(16);
$data_bold->set_color('black');
$data_bold->set_bold();
$data_bold->set_align('center');
$data_bold->set_align('vcenter');

$data =& $workbook->addformat();
$data->set_font('Angsana New');
$data->set_size(16);
$data->set_color('black');
$data->set_align('left');
$data->set_align('vcenter');

$data_c =& $workbook->addformat();
$data_c->set_font('Angsana New');
$data_c->set_size(16);
$data_c->set_color('black');
$data_c->set_align('center');
$data_c->set_align('vcenter');

$data_r =& $workbook->addformat();
$data_r->set_font('Angsana New');
$data_r->set_size(16);
$data_r->set_color('black');
$data_r->set_align('right');
$data_r->set_align('vcenter');

$data_rb =& $workbook->addformat();
$data_rb->set_font('Angsana New');
$data_rb->set_size(16);
$data_rb->set_color('black');
$data_rb->set_align('right');
$data_rb->set_align('vcenter');
$data_rb->set_bold();

$line =& $workbook->addformat();
$line->set_top(2);

$data_wrap =& $workbook->addformat();
$data_wrap->set_font('Angsana New');
$data_wrap->set_size(16);
$data_wrap->set_color('black');
$data_wrap->set_align('left');
$data_wrap->set_align('vcenter');
$data_wrap->set_text_wrap();
################################################################


$more = "qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqdasdadaqqqw qwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwe treewrgdfjgod12345";
$a=strlen($more);
$worksheet->write('A1', " &auml;&Aacute;&egrave;&agrave;&iexcl;&Ocirc;&sup1; 2fmjgk55", $head);
$worksheet->write('A9', "$a $more", $data_wrap);
$worksheet-> merge_cells('A9:G9');# &agrave;&Ecirc;&Atilde;&ccedil;&uml;&aacute;&Aring;&eacute;&Ccedil;&iexcl;&ccedil;&Ecirc;&egrave;&sect;&auml;&iquest;&Aring;&igrave;&auml;&raquo;&Acirc;&Ntilde;&sect; Browser &curren;&Atilde;&Ntilde;&ordm;&aacute;&curren;&egrave;&sup1;&Otilde;&eacute;&iexcl;&ccedil;&agrave;&Ecirc;&Atilde;&ccedil;&uml;&aacute;&Aring;&eacute;&Ccedil;
$workbook->close();
header("Pragma: public");
header("Expires: 0");
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Content-Type: application/force-download");
header("Content-Type: application/octet-stream");
header("Content-Type: application/download");
header("Content-Disposition: attachment;filename=&Iacute;&sup1;&Oslash;&Aacute;&Ntilde;&micro;&Ocirc;&agrave;&acute;&Ocirc;&sup1;&middot;&Ograve;&sect;.xls ");
header("Content-Transfer-Encoding: binary ");
header("Content-Length: ".filesize($fname));
readfile($fname);
unlink($fname);
exit();
?>

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25191
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

เอ๋ แล้ว จะ ช่วย test ให้ ยังไง ล่ะครับ เนี่ย ให้ มา แค่ ไฟล์ เดียว
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
boongbungy
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 4
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by boongbungy »

โหลดได้จาก http://www.bettina-attack.de/jonny/down ... 3.0.tar.gz
ครับ[/url]

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25191
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

Script ที่ให้ มา มันทำ ไม่ได้ครับ
Q: Is it possible to include strings with a length of more than
255 characters?
A: No, sorry. Please see the TODO file.

จาก FAQ ของ เค้า ง่ะครับ ต้อง ดัด แปลง class เดิม ของ เค้า เอง ล่ะครับ เค้ายังไม่ได้ ทำ ให้มีความสามารถ ในส่วนนั้น
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

User avatar
boongbungy
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 4
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by boongbungy »

แล้วมีทางแก้ป่ะคัฟ

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25191
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

ต้องเขียน เพิ่ม เข้า ไป เอง ล่ะครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 18 guests