Page 1 of 1

ไม่เข้าใจการทำ cronjob/crontrab อ่ะค่ะ

Posted: 05/09/2013 12:30 pm
by ghorkor
$aaa=explode("-",$alrt[$i]);//คือวันที่เราจะต้องไปพบลูกค้า
$az=date('Y-m-d',mktime(0,0,0,$aaa[1],$aaa[2]-3,$aaa[0]));//คือวันที่จะให้ส่งเมล์เตือน(วันล่วงหน้าก่อนวันไปพบลูกค้า 3 วัน )

<? if($date==$az)//ถ้าวันนี้มันเท่ากับวันที่จะให้เตือน
{
include"email.php";//หน้าส่งอีเมล์
}
?>
ใช้ appserv อ่ะค่ะ เขียนใช้ในบริษัทค่ะ บันทึกข้อมูลและวันที่จะไปพบลูกค้า แล้วจะให้ส่งเมล์เตือนล่วงหน้าก่อนวันไปพบลูกค้า 3 วัน ซึ่งมันจะส่งก็ต่อเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมา แต่ถ้าอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เราไม่ได้เปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมามันก็จะไม่ส่ง --!
ไป search ในเน็ต ก็เจอ การสร้าง Crontab Cron job เพื่อรัน php ตามเวลาที่ต้องการ แต่ งง !!อ่ะค่ะ มันคืออะไรและเข้าไปแก้ตรงไหนอ่ะคะ มือใหม่อ่ะค่ะ ช่วยหน่อยนะคะ ^/|\^

Re: ไม่เข้าใจการทำ cronjob/crontrab อ่ะค่ะ

Posted: 05/09/2013 8:00 pm
by mindphp

Re: ไม่เข้าใจการทำ cronjob/crontrab อ่ะค่ะ

Posted: 18/09/2013 11:45 am
by ghorkor
ขอบคุณนะคะ :)

Re: ไม่เข้าใจการทำ cronjob/crontrab อ่ะค่ะ

Posted: 26/09/2013 3:24 pm
by pridzx
ใช่ครับ ถาม คห.2 เลยครับ