ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไมค่ะ Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be re

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

mimi
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 10/09/2013 2:23 pm

ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไมค่ะ Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be re

Post by mimi »

ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไมค่ะ ไม่รู้ว่าแก้ยังไงอ่ะค่ะ มือใหม่พึ่งหัวเขียนอ่ะค่ะ รบกวนดูให้หน่อย
คือว่าต้องการค้นหาสินค้าที่ต้องการแต่พอที่จะค้นหาใหม่มันก็ขึ้นยังงี้มาอ่ะค่ะ
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\ceramic\view_search.php on line 42
กับ

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in C:\xampp\htdocs\ceramic\view_search.php on line 194

<head>
<title>ดูสินค้าที่ค้นหา</title>
</head>

<body>

<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
session_start();

include('config.php');
$connect = mysql_connect($hostname,$user,$password);
mysql_select_db($dbname);
mysql_query("SET NAMES UTF8");

if($_REQUEST['stxt']=='')
$sql='SELECT * from product LIMIT $start,$limit';
else
$sql="SELECT * from product where product_name like '%".$_REQUEST['stxt']."%'";

//echo $sql;

$result=mysql_query($sql);

//ส่วนที่เพิ่มมาใหม่

if(empty($_REQUEST['module']))
$_REQUEST['module']='search';

if(empty($_REQUEST['page']))
$page='1';
else
$page=$_REQUEST['page'];

//echo $sql;
$result=mysql_query($sql);
$nrows = mysql_num_rows($result);

if (empty($lineperpage))
{
$lineperpage = 6; //จำนวนบรรทัดต่อหน้า
}

$rt = $nrow%$lineperpage;

if($rt!=0)
{
$totalpage = floor($nrow/$lineperpage)+1;
}
else
{

$totalpage = floor($nrow/$lineperpage);
}
$goto = ($page-1)*$lineperpage;

$sql=$sql." limit ".$goto.",".$lineperpage;


// echo $sql;
?>
<table width="380" height="57" align="center">
<tr>
<td><div align="center"><img src="images/i11-39.gif" width="50" height="50" alt="" />รายการที่ค้นหาพบ<img src="images/i11-39.gif" width="50" height="50" alt="" /></div></td>
</tr>
</table>
<?php
if($totalpage >= 10){
if($page>5){
if($page==$totalpage){
if($page>1 && $page<=$totalpage)
{
$prevpage = $page-1;
echo "<input type='hidden' id='p_page' value='".$prevpage."'>";
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$prevpage."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' id='prevpage'><IMG src=\"images/icon-back.gif\" align=\"absMiddle\" border=\"0\" ></a>\n";
}
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=1&stxt=".$_REQUEST['stxt']."'>1</a> \n";
echo "...";
for($i=($page-3) ; $i<$page ; $i++) {
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$i."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' >$i</a> \n";
}
echo "\t<font size=2 color=red><b>$page</b></font> \n";

}else{
if($page>1 && $page<=$totalpage)
{
$prevpage = $page-1;
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$prevpage."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' id='prevpage'><IMG src=\"images/icon-back.gif\" align=\"absMiddle\" border=\"0\" ></a>\n";
}
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=1&stxt=".$_REQUEST['stxt']."'>1</a> \n";
echo "...";
for($i=($page-3) ; $i<$page ; $i++) {
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$i."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' >$i</a> \n";
}
echo "\t<font size=2 color=red><b>$page</b></font> \n";
if($page>=($totalpage-4)){
for($i=($page+1) ; $i<=$totalpage ; $i++) {
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$i."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' >$i</a> \n";
}
}
else{
for($i=($page+1) ; $i<=$page+3 ; $i++) {
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=$i&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' >$i</a> \n";
}
echo "...";
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=$totalpage&stxt=".$_REQUEST['stxt']."'>$totalpage</a> \n";
}
if($page!=$totalpage)
{
$nextpage = $page+1;
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$nextpage."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' id='nextpage'><IMG src=\"images/icon-next.gif\" align=\"absMiddle\" border=\"0\" ></a>\n</font>";
}
}
}else{
if($page>1 && $page<=$totalpage)
{
$prevpage = $page-1;
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$prevpage."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' id='prevpage'><IMG src=\"images/icon-back.gif\" align=\"absMiddle\" border=\"0\" ></a>\n";
}
for($i=1 ; $i<$page ; $i++) {
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$i."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."'>$i</a> \n";
}
echo "\t<font size=2 color=red><b>$page</b></font> \n";

for($i=$page+1 ; $i<=5 ; $i++) {
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$i."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' >$i</a> \n";
}
echo "...";
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$totalpage."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' >$totalpage</a> \n";

if($page!=$totalpage)
{
$nextpage = $page+1;
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$nextpage."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' id='nextpage'><IMG src=\"images/icon-next.gif\" align=\"absMiddle\" border=\"0\" ></a>\n</font>";
}

}
}else{

if($page>1 && $page<=$totalpage)
{
$prevpage = $page-1;
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$prevpage."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' id='prevpage'><IMG src=\"images/icon-back.gif\" align=\"absMiddle\" border=\"0\" ></a>\n";
}

// วนลูปแสดงเลขหน้าทั้งหมด

for($i=1 ; $i<$page ; $i++) {
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$i."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."'>$i</a> \n";
}

echo "\t<font size=2 color=red><b>$page</b></font> \n";

for($i=$page+1 ; $i<=$totalpage ; $i++) {
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$i."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' >$i</a> \n";
}
//========

if($page!=$totalpage)
{
$nextpage = $page+1;
echo "\t<a href='index.php?module=".$_REQUEST['module']."&page=".$nextpage."&stxt=".$_REQUEST['stxt']."' id='nextpage'><IMG src=\"images/icon-next.gif\" align=\"absMiddle\" border=\"0\" ></a>\n</font>";
}

}
?>


<center></br>
<table border='1' cellpadding="6" cellspacing="0" width="620">
<tr bgcolor="#FFFFFF" style="color: #000000"><td colspan="10" align="center" height="20"><b>สินค้า</b></td></tr>
<tr bgcolor="#66CC66" style="color: #000000"><td align="center" width="30" height="20"><b>ลำดับ</b></td>
<td align='center' width="50" height="50"><b>รหัส</b></td>
<td align="center" width="100" height="50"><b>ชื่อสินค้า</b></td>
<td align="center" width="100" height="50"><b>รูป</b></td>
<td align="center" width="50" height="50"><b>ราคา</b></td>
</tr>

<?php
$result1=mysql_query($sql);
while($row=mysql_fetch_array($result1)){
$c --;

?>

<tr>
<td width="60" align="center"><?php echo $row['product_ID'];?></td>
<td width="60" align="center"><?php echo $row['product_code'];?></td>
<td width="90" align="center"><?php echo $row['product_name'];?></td>
<td align='center'><img src='picture/<?php echo $row['pic_url']?>' width=120 height="110"></td>
<td width="70" align="center"><?php echo $row['product_price'];?></td>

<?
if($c == 0) {
$c = $cols;
?>
</tr>

<?}} ?>

</table></center>

</body>

</html>

ghorkor
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 04/09/2013 11:10 am

Re: ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไมค่ะ Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be re

Post by ghorkor »

Warning: mysql_num_rows() กับ Warning: mysql_fetch_array()
ส่วนมากถ้าเออเร่อแบบนี้ จะผิดที่การ select นะคะ echo $sql ออกมาแล้วมีอะไรออกมารึป่าวคะ
if($_REQUEST['stxt']=='')
$sql='SELECT * from product LIMIT $start,$limit';
else
$sql="SELECT * from product where product_name like '%".$_REQUEST['stxt']."%'";
ลองดูตรงตัวแปรอ่ะค่ะ ว่าถูกต้องรึป่าว

mimi
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 10/09/2013 2:23 pm

Re: ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไมค่ะ Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be re

Post by mimi »

ขอบคุณค่ะลอง echo ป้อนค่าไปแล้วแต่ถ้าเราต้องการที่จะป้อปนค่าใหม่ไปมันก็เป็นตามรูปนี้อ่ะค่ะ
Attachments
แล้วก็บรรทัดที่ 194 ค่ะที่มันบอกว่าผิดพลาด
แล้วก็บรรทัดที่ 194 ค่ะที่มันบอกว่าผิดพลาด
capture-20130917-095036.jpg (25.46 KiB) Viewed 2555 times
บรรทัดที่ 42 ค่ะที่บอกว่าผิด
บรรทัดที่ 42 ค่ะที่บอกว่าผิด
capture-20130917-090800.jpg (67.88 KiB) Viewed 2555 times
พอป้อนเสร็จ ต้องการที่จะป้อค่าใหม่ลงไปมันก็เป็นแบบนี้อ่ะค่ะ
พอป้อนเสร็จ ต้องการที่จะป้อค่าใหม่ลงไปมันก็เป็นแบบนี้อ่ะค่ะ
capture-20130917-090646.jpg (97.25 KiB) Viewed 2555 times
ระหว่างป้อนค่าไป
ระหว่างป้อนค่าไป
capture-20130917-085755.jpg (67.62 KiB) Viewed 2555 times
นี้คือฟอร์มป้อนที่จะป้อนค่าเข้าไปค่ะ
นี้คือฟอร์มป้อนที่จะป้อนค่าเข้าไปค่ะ
capture-20130917-085514.jpg (8.42 KiB) Viewed 2555 times

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 11759
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไมค่ะ Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be re

Post by tsukasaz »

เช็คบรรทัดนี้ครับ ค่า $start กับ $limit มันน่าจะไม่มี ทำให้เกิด Warning

Code: Select all

$sql='SELECT * from product LIMIT $start,$limit'; 
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

mimi
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 8
Joined: 10/09/2013 2:23 pm

Re: ช่วยดูให้หนูหน่อยได้ไมค่ะ Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be re

Post by mimi »

เย้ ได้แล้วค่ะ ขอบคุณมากๆเลยน่ะขอบคุณจริงๆค่ะ ขอบคุณค่ะ

Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 11 guests