รับสอน ที่ปรึกษา php สอนเขียนเว็บ เขียนโปรแกรม รับจ้างทำเว็บ On-site training

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 34084
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

รับสอน ที่ปรึกษา php สอนเขียนเว็บ เขียนโปรแกรม รับจ้างทำเว็บ On-site training

Post by mindphp »

On-site training
รับสอนPHP ที่ปรึกษา php สอนphp อบรม เขียนเว็บ สร้างเว็บ สอนเขียนโปรแกรม เขียนโปรแกรม ด้วย PHP SQL Mysql html CSS
รับเป็นที่ปรึกษา php กับฐานข้อมูล Mysql4,5, SqlServer 2000,2005,2008, Oracle
php กับ ระบบ CRM, หรือโปรแกรมต่างๆตามระบบงานของท่าน

รับพัฒนาระบบงาน ERP, CRM, HR และระบบตามความต้องการ
ติดต่อ โทร 086-703-1560


สอน PHP MySql HTML Macromedia Dreamweaver CS6
รับสอนเขียนโปรแกรม PHP MySQL,MS SQL,oracle เดียวหรือกลุ่ม
สำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐาน เพิ่ม HTML,CSS
หรับคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เน้น การเขียนแบบ OOP การใช้งาน pear และ framework
และการทำงานกับ Databases

เพิ่มเติม คอร์ดพิเศษ
-สอนการใช้งาน และติดตั้ง และปรับแต่ง php-Nuke
-สอนการใช้งาน และติดตั้ง และปรับแต่ง Joomla 3.x
-สอนการใช้งาน และติดตั้ง และปรับแต่ง SMF
-สอนการใช้งาน และติดตั้ง และปรับแต่ง PHPBB3
-สอนการใช้งาน และติดตั้ง พัฒนาโมดูล OpenERP
-สอนเขียนโปรแกรม ติดต่อ Paypal และระบบ จ่ายตัง ออนไลน์ อื่นๆ เช่น GoogleCheckOut, e-gold ...

คอร์ด Php Framework (ต้องผ่านคอร์ด php พื้นฐาน)
- Yii Framework
- Zend Framework
- Joomla Framework

สอนโดย โปรแกรมเมอร์ PHP (เขียน php มากว่า 10 ปี) ประสบการณ์ สอน ทั้งเดียวและกลุ่มกว่า 5 ปี
อนาคตของท่าน ท่านเรื่องได้เองว่าจะเรียนที่ไหนกับใคร การเริ่มต้นที่ดีเรียนกับคนสอนที่มีประสบการณ์ตรง ทำให้ท่านนำไปใช้งานได้จริง

รับรองผลเรียนแล้วเขียนได้แน่นอน

ช่วงนี้งดรับสอนเดียวนะครับ ตั้งแต่ 15 พค.53 เป็นต้นไป
Last edited by mindphp on 05/06/2008 7:23 pm, edited 8 times in total.
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 34084
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

รายละเอียด เนื้อหา คร่าวๆ
แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH1
แนะนำเครื่องมือ
appserve , WMSEVER tools หรือ XAMPP
MySqlFont ,phpMyAdmin
Dreamweaver
EditPuls
Dos PHP+MySq
วิธีติดตั้ง
ดาวน์โหลด โปรแกรม WMSEVER
ติดตั้งโปรแกรม WMSEVER หรือ XAMPP
config ภาษาไทย ให้กับ โปรแกรม WMSEVER
ติดตั้ง MySqlFont
การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น
เปิดใช้โปแกรมต่างๆในโปรแกรม WMSEVER tools
แนะนำการใช้งาน MySqlFont
แนะนำการใช้งาน phpMyAdmin
แนะนำการใช้งาน Dreamweaver
กำหนด หน้าตาสำหรับโค้ด
กำหนดภาษา และรูปแบบอักษร
สร้าง Site
การโค้ด PHP ลงใน HTML
ค้นหาและ แทนที่ ข้อความ ใน แบบต่าง

แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH2
แนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การติดต่อบน internet
ภาษา ต่างบน net
มาตรฐานการติดต่อ(TCP/IP) Http,Https,Ftp
URL Encoding
HTML,XHTML เบื้องต้น
โครงสร้าง ภาษา
การสร้างตาราง
Tag ต่างๆของ HTML
แนะนำ CSS
รูปแบบการเขียน PHP ลงใน เอกสาร HTML
การทำงานเมื่อมีการร้องขอดูหน้าเว็บ ภาษา PHP
phpinfo();
คำสั่งแสดงผล ของ PHP
echo();
print();
printf();
คำสั่งไม่ใช้แสดงผล
commemt
- // ,/* ,/*****/
** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
- Coding Standard จาก pear
- PHP Document
- แนะนำการใช้งาน Website pear


แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH3
ตัวแปรใน PHP globals,superglobal
อักขระสงวน \n \r \t \\ \$ \’ \”
คำสงวน
การตั้งชื่อตัวแปล
การกำหนดค่าให้ตัวแปล
DATA TYPE ใน PHP
แนะ data type ใน PHP
settype() ,gettype()
Array
การสร้าง Array 1 มิติ
มี index,กับ ไม่มี index
การสร้าง Array หมายมิติ
Function ที่เกี่ยวกับ array
เครื่องหมายดำเนินการ
+ - * / %
+= -= /= %= *= .=
เครื่องหมายเปรียบเทียบ
logical operator || OR XOR && and
ลำดับความสำคัญของเครืองหมายแนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH4
คำสั่งควบคุมการทำงาน
if …switch..
แบบ ย่อ
คำสั่งควบคุมการทำงานซ้ำ
while ,do..while
for foreach
break continue
ฟังก์ชั่น (Function)
การเรียกให้ Function
การสร้าง Function
การคืนค่า จาก Function
ขอบเขตของตัวแปร
Function past by
OOP
การสร้าง class
การใช้งาน class ที่สร้างไว้
function เกี่ยวกับ class


** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
การเขียน แบบ OOP อีก 2 ชม.
คุณสมบัติต่างๆ ของ classใน PHP
การสืบทอด class ฯลฯ

แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH5
แนะนำ Function ใช้บ่อย
Function เกี่ยวกับ String
การตัดช่องว่าง
การค้นหาแล้วแทนที่
การแปลงตัวอักษร
การนับและเปรียบเทียบ ฯลฯ
Function เกี่ยวกับ วัน เวลา
แนะนำ การใช้ function date();
การตรวจสอบวัน
การนับ แปลง วัน
timetmp(); ฯลฯ
แนะนำ Function ใช้บ่อย
Function ทางคณิตศาสตร์
เกี่ยวกับมุม
การยกกำลัง ,ถอดราก
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยแทนที่
Function การส่งเมล
mail()
Function อื่นๆ เพิ่มเติม


แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH6
การทำงานกับ File และ Directory
การนำ File อื่นเข้ามาร่วมใช้งานใน File
Function เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของไฟล์
การสร้าง และเขียนข้อมูลลงไฟล์
การอ่านข้อมูลจาก File แบบต่างๆ
การ redirect แบบ ต่างๆ
การทำงานกับ Cookie
แนะนำ Cookie
การสร้าง ลบ Cookie
- การใช้งาน Cookie
การทำงานกับ Session
แนะนำ Session
Session_id
การสร้าง Session
การใช้งาน Session
การล Session
ประยุคใช้ Session


แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH7
การทำงานกับ Form
สร้าง Form แบบต่างๆ
รูปแบบ ส่งค่าจาก Form
การรับค่าจาก Form เพื่อ ประมวลผล
การ Upload แบบ file เดียว และ หลาย file พร้อมกัน
Validate form
โดยใช้ javascript
โดยใช้ php
** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
การสร้าง Form แบบ dinamic
การนำข้อมูลจาก Databaseมาใช้ในการ Form
เขียน class เพื่อ สร้าง Form แบบ อัตโนมัต


แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH8
การทำงานกับ Image
แนะนำ GD 2.0
ชนิดของรูปที่สร้าง
Function เกี่ยวกับการสร้างรูป
Function เกี่ยวกับการ วาดเส้น
เขียนข้อความ ภาษาไทย ลงในรูปภาพ
รูปแบบของ สี
ทำงานกับ Server Enviroment
exec()
system()

** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
- การใช้งาน JPGraph
- แนะคำสั่งของ sever

แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH9
Sql เบื้องต้น
datatype
basic commands
การสร้าง รูปแบบ และเงื่อนไข การสร้าง table
Insert ,delete,update
select +Option
การใช้ Function
การติดต่อ ฐานข้อมูล
การติดต่อฐานข้อมูล ด้วย mysql_***
การติดต่อฐานข้อมูลด้วย ODBC
การดึงข้อมูลออกมาแสดง
query ,numrow
***_fetch_***
Function อื่นๆ
** คอร์ด Advanced จะเพิ่ม
- Sql ระดับกลาง
- การ select ขั้นสูง
- การคำสั่งจัดการวิเคราะฐานข้อมูล
- การใช้งาน Pear DB
- ออกแบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่ม ความเร็วในการทำงาน

แนะนำเนื้อหาทั้งหมด CH10
Basic Project
นับจำนวนคนเข้าชมเวป
ระบบ admin
Project ตามความเหมาะสมของผู้เรียนเรียนกับเรา รับ รอง ดีกว่า อ่านหนังสือเป็นสิบเล่ม
086-703-1560[/b]
Last edited by mindphp on 05/06/2008 7:23 pm, edited 2 times in total.
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
manee
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 4
Joined: 01/01/1970 7:00 am

สอน การติดตั้ง joomla และ smf

Post by manee »

ขอบคุณมากนะคะสำหรับการสอนที่ดี เป็นกันเองแล้ว ก็เข้าใจง่าย จากที่เคยปวดหัว เพราะว่าข้อมูลเยอะ ทำยาก ตอนนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะแล้วค่ะ แล้วก็ได้ความรู้อะไรใหม่เยอะแยะ เลย ขอให้งานประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะ ถ้ามีโอกาส ก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมอีก แต่ว่าตอนนี้ขอเอาสิ่งที่ได้เรียนมาไปใช้งานก่อน ขอบคุณค่ะ อันนี้ไม่ได้โปรโมทให้นะคะ แต่ว่าสอนดีจริงๆ และยังให้ความรู้อย่างอื่นนอกเหนือจากบทเรียนด้วย สนุกดีค่ะ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 34084
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

สนใจเรียน ติดต่อ เบอร์
086-703-1560
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
THEoad
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by THEoad »

แล้วก๊ะต้องเสียตังเรียน -0-

มีกะทู้สอนทีละขั้นๆไหมอ่ะ

ทำเป็นไฟล์สอนให้โหลดไปสอนเลยยิ่งดี

ถ้ามีสอนในบอรด์ คงจะมีคนมาคลุกกันแถวนี้เยอะเลยล่ะ ^^
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 34084
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

เนื้อ ฟรี ดูที่นี่คับ
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8% ... 9-php.html

เอาไป หัดทำตามได้เลย
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 34084
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

มีข้อส่งสัย หรือ จะจ้างงาน ติดต่อตามเบอร์ที่แจ้งไว้ที่ต้นกระทู้เลยครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
beerbeam
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by beerbeam »

สนใจครับ อยากทราบว่า คิดค่าสอนยังไงครับ คิดเป็นชม. หรือ คิดทั้งคอร์สเลย (ch1-ch10) เรียนวันไหนบ้าง และช่วงเวลาไหนครับ และสถานที่เรียนแถวไหนครับ ขอบคุณครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 34084
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

สนใจเรียน ติดต่อ เบอร์
086-703-1560
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
ayeweb
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 3
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ayeweb

Post by ayeweb »

amnuy.co.cc/webboard
ช่วยด้วยครับ
ไม่มีที่ลองตั้งกระทูใหม่ดูตั้งไม่ได้ไม่ที่ส่ง
ช่วยด้วยphp admin ครับ[email protected] 0801560052
-ขอemai admin ด้วยครับ
เบอก็ได้ติดต่อผมด้วยมีปัญหาจริง
Locked
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: flook, Google Adsense [Bot] and 22 guests