ช่วยดูสคริปให้ด้วยครับ มันลบไฟล์ไม่ได้

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
janyut
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 01/01/1970 7:00 am

ช่วยดูสคริปให้ด้วยครับ มันลบไฟล์ไม่ได้

Post by janyut »

include ("config.inc.php");

// เริ่มติดต่อฐานข้อมูล
mysql_connect($hostname, $username, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");

// เลือกฐานข้อมูล
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");

// คำสั่ง SQL และสั่งให้ทำงาน
$sql = "delete from $tblname where cmd_id='$cmd_id' "; // กำหนดคำสั่ง SQL เพื่อลบข้อมูล

$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql) or die("ส่งคิวรีไม่ได้");

echo "<Font Size=2><B>ลบข้อมูลเรกคอร์ดที่ <Font color=red> ID = ".$cmd_id. " </Font>เรียบร้อยแล้ว</B><Br>";
mysql_close();


//ตรวจสอบและลบไฟล์ที่ อัพโหลดขึ้นไป

include ("config.inc.php");

// เริ่มติดต่อฐานข้อมูล
mysql_connect($hostname, $username, $password) or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");
mysql_select_db($dbname) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
$sql = "select * from $tblname where cmd_id='$cmd_id' ";
$dbquery = mysql_db_query($dbname, $sql);
$result = mysql_fetch_array($dbquery);

$cmd_id = sprintf('%05d',$result[cmd_id]);
$cmd_name = $result[cmd_name];
$cmd_url = $result[cmd_url];

if ($url !="") {

unlink($cmd_url);// ลบไฟล์เดิมออก

echo "<br><br><br><br><font face=\"MS Sans Serif\" size=\"2\" color=blue>ไฟล์ของ</font><font face=\"MS Sans Serif\" size=\"2\" color=red>$name</font><br>";
echo "<font face=\"MS Sans Serif\" size=\"2\" color=blue>ถูกลบออกเรียบร้อยแล้ว</font><br>";
}
else {
echo "ทำไมมันไม่ลบไฟล์";
}
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...คือสคริปมันจะมีสองช่วงครับ ช่วงแรกลบไฟล์ในฐานข้อมูล ลบได้ปกติ
แต่ช่วงจะไม่ยอมลบไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง server ครับ ...มันฟ้องว่า "ทำไมมันไม่ลบไฟล์";

...ผมสันนิฐานว่าเองนะครับ ว่าตรงตำแหน่งนี้ if ($url !="...") { น่าจะต้องใส่ค่าอะไร

...ยังไงวานท่านผู้รู้ช่วยหน่อยนะครับ...ผมยังมือใหม่

...ขอบคุณล่วงหน้าครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25924
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

ลอง เช็ค ค่า $cmd_url ว่ามีไฟล์ อยู่ที่ ตำแหน่ง นั้นจริง หรือ ไม่
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
User avatar
janyut
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 01/01/1970 7:00 am

Post by janyut »

...ค่า $cmd_url เป็นตำแหน่ง path ของไฟล์ที่เก็บไว้ในตารางฐานข้อมูล
เมื่ออัพโหลดไฟล์ สคลิปจะอัพไฟขึ้นไป ณ ตำแหน่ง $a="file/".$cmd_id.$userfile_name;
แล้วเก็บค่าไว้ในตารางในฐานข้อมูล $cmd_url="$a";

...แต่เวลาลบ มันจะลบเฉพาะตำแหน่ง path ของไฟล์ที่เก็บไว้ในตารางฐานข้อมูล
ไม่ลบไฟล์จริงใน server ครับ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25924
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Post by mindphp »

ลอง echo ค่าของ ตัวแปล $cmd_url ว่า เป็น อะไร แล้วของ เช็ค ว่า เป็น ตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือไม่
ปล.ใช้ OS เป็น อะไร ?
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 7 guests