การทำ Mind map

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

การทำ Mind map

Post by jay_limm »

การทำแผนผังความคิด( Mind map)
Mind map เป็นการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ในสมองลงในกระดาษ โดยใช้ภาพ สี เส้นและการเชื่อมโยง แทนการจดย่อๆที่เป็นบรรทัดเรียงจากบนลงล่าง จำกัดความง่ายๆว่า ใช้แสดงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างกับความคิดหลัก กับความคิดรอง และความคิดย่อยๆที่เกี่ยวข้อสัมพันธ์กัน
การทำ Mind map เป็นการนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้อกับสมองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเกิดจากการใช้ทักษะทั้งหมดของสมองเป็นการทำงานร่วมกัน ทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา
สมองซีกขวา : จะทำหน้าที่สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ
สมองซีกซ้าย : จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ คำ ภาษา สัญลักษณ์ ลำดับ ความเป็นเหตุเป็นผล ตรรกวิทยา


อุปกรณ์ในการเขียน Mind map
- กระดาษเปล่าไม่มีบรรทัด
- สีไม้ สีเมจิก ปากกาสีต่างๆ

วิธีการเขียน Mind map
- เขียนความคิดหลัก หรือหัวข้อหลักไว้ตรงกึ่งกลางกระดาษ(วางกระดาษในแนวนอน)
- วาดความคิดรองไว้ที่สัมพันธ์กับความคิดหลักไว้รอบๆ
- วาดความคิดย่อยๆที่สัมพันธ์กับความคิดรองแตกออกไปเรื่อยๆ
-การแตกกิ่งความคิดย่อยๆ ควรแตกที่จุดสุดท้ายของเส้น
- ใช้ภาพ หรือสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายเป็นตัวแทนความคิดให้มากที่สุด
- เขียนคำสำคัญ(Key word) สั้นกระชับ ได้ใจความ ควรเขียนบนเส้นและเส้นต้องเชื่อมโยงกัน
- พยายามเว้นที่ว่างเพื่อให้สามารถขยายได้เมื่อมีการรวบรวมความคิดเพิ่มเติม
- เพื่อให้สามารถจำแนกกลุ่มความคิดได้ดีควรใช้ปากกาหลายสี
- ในการใช้สี ทั้งความคิดรองและความคิดย่อยควรเป็นสีเดียวกัน
- ต้องมีความคิดเป็นอิสระที่สุดขณะทำ
Drawing1.jpg
Drawing1.jpg (14.9 KiB) Viewed 4348 times
สิ่งที่ไม่ควรทำในการเขียน Mind map
- การเขียนล้อมรอบหัวข้อหลัก กิ่งของหัวข้อรองไม่ควรเอนเกิน 60 องศา
- การแตกกิ่งความคิดรอง จากความคิดหลักไม่ควรเกิน 8 กิ่ง
-ไม่เขียนข้อความทั้งบนและล่างเส้นเดียวกัน
-แตกกิ่งความคิดย่อยๆจุดที่ไม่ใช้จุดสุดท้ายของเส้น
-เขียนข้อความในจุดที่ปิดท้ายเส้น

ประโยชน์ของ Mind map
- ทำให้เห็นภาพรวมกว้างๆของหัวข้อใหญ่ๆ หรือขอบเขตของเรื่อง
- ทำให้จำแนกความคิดได้ชัดเจน ช่วยให้สามรถจับประเด็นได้ง่ายขึ้น
- สามารถรวบรวมข้อมูลวางไว้ในกระดาษแผ่นเดียวกันได้
- ใช้ระดมความคิด ในการเรียนการสอน การประชุม การวางแผนโครงการ การอบรม และเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้แนวคิดต่างๆ


ตัวอย่างการเขียน Mind map
gniusbelieve.jpg
gniusbelieve.jpg (105.53 KiB) Viewed 4345 times
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
jay_limm
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 4935
Joined: 02/06/2014 9:58 am

Re: การทำ Mind map

Post by jay_limm »

try-mind-mapping-mindmap-1024x800.jpg
try-mind-mapping-mindmap-1024x800.jpg (237.04 KiB) Viewed 4339 times
How-to-mind-map-Mind-Map-by-Jane-Genovese.png
How-to-mind-map-Mind-Map-by-Jane-Genovese.png (124.12 KiB) Viewed 4341 times
บางที Bug ก็ไม่มีเหตุผล และไม่ต้องการคำจำกัดความ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests