กด submit แล้วไม่ตอบสนองครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

jirawitl

กด submit แล้วไม่ตอบสนองครับ

Post by jirawitl »

รบกวนดูให้หน่อยนะครับ กด submit แล้วไม่มีอะไรเลยครับ ลองเพิ่ม alert ก็ไม่เข้ามาที่ script ครับ

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>

function clickSubmit(){

alert("");
return true;

}

//-->
</script>

<?php
$brandID = intval($_GET['BrandID']);

// connect the database
$con = odbc_connect('Piano','','');
if (!$con) {
exit('Could not connect: ' . odbc_errormsg());
}

// sql command
$sql="SELECT * FROM model WHERE brandID = $brandID ";
$rs=odbc_exec($con,$sql);
if (!$rs) {
exit("Error in SQL");
}

// craete html table
echo "<table border='1'>
<tr>
<th>Brand Name</th>
<th>Description</th>
</tr>";

// fetch data into the table
while (odbc_fetch_row($rs)) {

$modelID=odbc_result($rs,"modelID");
$modelName=odbc_result($rs,"modelName");
$description=odbc_result($rs,"description");
echo "<form name='update' action='updateModel.php' method='post'> ";
echo "<input type='hidden' name='txtModelID' value='$modelID'>";
echo "<tr><td><input type='text' name='txtModelName' value='$modelName'></td>";
echo "<td><input type='text' name='txtDescription' value='$description'></td>";
echo "<td><input type='submit' value='Save' onclick='return clickSubmit()'></td></form>";
echo "<td><a href='deleteModel.php?id=$modelID' onclick='return confirm(\"Are you sure to delete?\")'> Delete </a></td></tr> ";
}

// close table
echo "</table>";

// close database
odbc_close($conn);

?>

</body>
</html>

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 9 guests