Page 1 of 1

มี ฟอร์ม ส่งเมล์ที่ส่งเป็นเนื้อหา html โดยที่ใส่รูปเข้าไปด้ว

Posted: 16/11/2007 2:54 am
by earnlimited
มี ฟอร์ม ส่งเมล์ที่ส่งเป็นเนื้อหา html โดยที่ใส่รูปเข้าไปด้วย เป็นฟอร์มเมล์นะ ไม่ใช่ กำหนด html ในโค้ด เหมอืนฟอร์มในหน้าตั้งกระทู้นี้เลย แต่มี แท็กเพิ่มรูป นี่มีตย.ไหมคะ

Posted: 16/11/2007 3:27 am
by mindphp
ทำ ฟอร์มปกติ แล้วใส่ teg ลงไปเลยก็ได้ครับ หรือ ไม่งั้นต้องใช้ พวก Javascript form Editor