ติดปัญหาการเขียน PHP JavaScript ทำใบสั่่งสินค้า ช่วยด้วยคะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

askask

ติดปัญหาการเขียน PHP JavaScript ทำใบสั่่งสินค้า ช่วยด้วยคะ

Post by askask »

พอดีทำเขียนโปรแกรมใบสั่งซื้อสินค้าตามภาพคะ
Image

ตอนนี้มึนมากเลยคะ
สิ่งที่ต้องการเขียนเพิ่มไปไม่ถูกเลยคะใครช่วยได้บอกที่นะคะ
1. เมื่อพิมพ์ รหัสสินค้า ต้องดึงข้อมูลจากตารางฐานข้อมูล `products` แล้ว ชื่อสินค้า และ ราคาต่อหน่วย ขึ้นมาโดยอัติโนมัติ คะ
Image

2. ให้มีการคำนวณค่าตัวเลขอัติโนมัติคะ
- ช่องรวมเป็นเงิน
- ส่วนลด /บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- จำนวนเงินทั้งสิ้น
Image

ช่วยด้วยคะ

ได้สร้างฐานข้อมูลขึ้นมา 3 ตารางคะ

Code: Select all

-- --------------------------------------------------------
-- ฐานข้อมูล: `billorder`
-- --------------------------------------------------------
-- โครงสร้างตาราง `billdetails`

CREATE TABLE `billdetails` (
  `billdetails_id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `bill_id` int(5) NOT NULL,
  `product_name` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `qty` int(5) NOT NULL,
  `priceperunit` float NOT NULL,
  `discount` int(3) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`billdetails_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=8 ;

-- โครงสร้างตาราง `bills`

CREATE TABLE `bills` (
  `bill_id` int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `fullname` varchar(250) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `billdate` varchar(50) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `address` varchar(200) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `brand` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `model` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `color` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `tel` varchar(20) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `distance` int(9) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`bill_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=4 ;

-- โครงสร้างตาราง `products`

CREATE TABLE `products` (
  `product_id` int(7) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `product_name` varchar(150) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `product_price` float NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`product_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci AUTO_INCREMENT=1 ;


ได้เขียนโค้ด php และ javascript ขึ้นมาได้แค่นี้เองคะตอนนี้มึนมากเลยช่วยหน่อยนะคะ
http://upload.siamza.com/1421416

Code: Select all

<html>
<head>
<title>::  การเพิ่มใบสั่งซื้อสินค้า ::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">

<script type="text/javascript">   
var cnt = 0;   
var tbl = null;   

function init()   
{   
    tbl = document.getElementById('tbl');   
}   

function addRow()   
{   
    cnt  ;   
    var tr = tbl.insertRow(tbl.rows.length - 2);   
    tr.id = 'tr_'   cnt;   
    var td = tr.insertCell(0);
    var s = '<p align="left"><font size="2">';
    s  = '&nbsp;รหัสสินค้า: <input name="product_id[]" type="text" size="5" maxlength="5" id="product_id_'   cnt   '"> ';   
    s  = '&nbsp;ชื่อสินค้า: <input name="product_name[]" type="text" size="30" maxlength="200" id="product_name_'   cnt   '"> ';   
    s  = '&nbsp;จำนวน: <input name="qty[]" type="text" size="10" maxlength="5" id="qty_'   cnt   '"> ';   
    s  = '&nbsp;ราคาต่อหน่วย: <input name="priceperunit[]" type="text" size="10" maxlength="10" id="priceperunit_'   cnt   '">';   
    s  = ' &nbsp;จำนวนเงิน: <input name="price[]" type="text" size="10" maxlength="10" id="price_'   cnt   '">';   
    s  = ' &nbsp;ส่วนลด: <input name="discount[]" type="text" size="3" maxlength="3" id="discount_'   cnt   '"> %';   
    s  = ' <a href="#" onclick="return removeRow('   cnt   ')">(เอาออก)</a>';
    s  = '</font></p>';
    td.innerHTML = s;   
    return false;   
}  

function removeRow(id)   
{   
    var o = document.getElementById('tr_' id);   
    tbl.deleteRow(o.rowIndex);   
    return false;   
}   
</script>   
<style>
BODY {
    FONT-FAMILY: Tahoma
}
</style>

</head>

<body onload="init()">

<!-- ส่วนหัวของฟอร์มที่เป็นการบอกว่าจะให้ไปหน้าไหน หลังกดปุ่ม Submit -->
<form action="addbill.php" method="post" onsubmit="return checkform(this);">

  <table border="1" bordercolor="#000000" style="border-collapse: collapse" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFF" 

width="1111"  id="tbl">
    <tr> 
      <td bgcolor="#FFFF66"><p align="center"><font size="5" color="red"> 
           ใบสั่งซื้อสินค้า </font></p></td>
    </tr>

    <tr> 
      <td bgcolor="#FFCCFF"><p align="center"><font size="3"> 
          รายการสินค้าที่สั่งซื้อ</font></p></td>
    </tr>

    <tr> 
      <td bgcolor="#FFFFFF"><p align="left"><font size="2"> 
          &nbsp;รหัสสินค้า: 
      <input name="product_id[]" type="text" size="5" maxlength="5" id="product_id_0">
          &nbsp;ชื่อสินค้า:
      <input name="product_name[]" type="text" size="30" maxlength="200" id="product_name_0">
          &nbsp;จำนวน:
      <input name="qty[]" type="text" size="10" maxlength="5" id="qty_0">
          &nbsp;ราคาต่อหน่วย:
      <input name="priceperunit[]" type="text" size="10" maxlength="10" id="priceperunit_0">
          &nbsp;จำนวนเงิน:
      <input name="price[]" type="text" size="10" maxlength="10" id="price_0">
          &nbsp;ส่วนลด: 
      <input name="discount[]" type="text" size="3" maxlength="3" id="discount_0"> %
    </font>

<font size="3"><a href="#" onclick="return addRow()">(เพิ่ม)</a></font>
</p></td>

    <tr> 
      <td bgcolor="#FFFFFF"><font size="2"> 
	<p align="right">
	รวมเป็นเงิน: 
	&nbsp;<input name="total_price" type="text" size="10" maxlength="10" id="total_price">
	<br>
	ส่วนลด: 
	&nbsp;<input name="total_discount" type="text" size="10" maxlength="10" id="total_discount">
	<br>
	----------------------------------------
	<br>
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%: 
	&nbsp;<input name="total_discount" type="text" size="10" maxlength="10" id="tax">
	<br>
	จำนวนเงินทั้งสิ้น: 
	&nbsp;<input name="total_discount" type="text" size="10" maxlength="10" id="total_net">
	<br>
       	</p>
	</font>
       </td>
    </tr>    <tr bgcolor="#FFFF66"> 
      <td colspan="2"> 
        <div align="center"> 
          <input type="submit" name="Submit" value="ส่งข้อมูล">
          &nbsp;
          <input type="reset" name="Reset" value="ลบข้อมูล">
        </div></td>
    </tr>
  </table>
</form>
<br>

</body>
</html>
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 12913
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ติดปัญหาการเขียน PHP JavaScript ทำใบสั่่งสินค้า ช่วยด้วยคะ

Post by tsukasaz »

askask wrote:1. เมื่อพิมพ์ รหัสสินค้า ต้องดึงข้อมูลจากตารางฐานข้อมูล `products` แล้ว ชื่อสินค้า และ ราคาต่อหน่วย ขึ้นมาโดยอัติโนมัติ คะ
ลองศึกษาเรื่องของ Ajax แล้วก็ดูตัวนี้ Ajax + jQuery

askask wrote:2. ให้มีการคำนวณค่าตัวเลขอัติโนมัติคะ
- ช่องรวมเป็นเงิน
- ส่วนลด /บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- จำนวนเงินทั้งสิ้น
อันนี้ใช้ javascript ธรรมดาก็ได้ แต่คิดว่าใช้ jQuery ช่วยเวลาอ้างอิงจะทำให้ง่ายครับ
อาจจะกำหนด class สำหรับช่องที่จะนำมาคำนวณ แล้วก็วนลูปบวกค่าออกมา
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 8 guests