Page 1 of 1

ส่งข้อมูลผ่านform phpbb3 เชคsubmitในหน้ารับข้อมูลยังไงคับ

Posted: 30/08/2014 12:24 pm
by offing
ส่งข้อมูลผ่านform phpbb3 เชคsubmitในหน้ารับข้อมูลยังไงคับ

action หน้า test.html กับหน้า test.php รับส่งยังไง

Re: ส่งข้อมูลผ่านform phpbb3 เชคsubmitในหน้ารับข้อมูลยังไงคับ

Posted: 30/08/2014 12:47 pm
by mindphp
ตัวอย่าง ฟอร์มและการรับค่า
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 29&t=14529