Page 1 of 1

รบกวนช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยครับ แปลงเลขเป็นตัวหนังสือ

Posted: 27/09/2014 2:09 pm
by Gozzila
คืออาจารย์ให้การบ้าน แปลงเลขเป็นตัวหนังสือ
ผมเลยไปหาในเว็ป เเล้วเอามาทดลอง สรุปว่าใช้ได้
เเต่ผมอยากทำความเข้าใจอ่ะครับ เพิ่งเรียนphp
<?php
$num = "19,495"; //ส่วนของการรับข้อมูล ให้กำหนด $num เป็นตัวรับข้อมูล

//ส่วนของโปรแกรม
$textnum = array("ศูนย์","หนึ่ง","สอง","สาม","สี่","ห้า","หก","เจ็ด","แปด","เก้า");
$number = str_replace(",","","$num");
$text = "";

for($i = 0; $i < count($number); $i++){
if($number >= 1000000){
$result = $number%1000000;
$x = ($number - $result)/1000000;
$text .= "$textnum[$x]ล้าน";
$number = $result;
}
if($number >= 100000){
$result = $number%100000;
$x = ($number - $result)/100000;
$text .= "$textnum[$x]แสน";
$number = $result;
}
if($number >= 10000){
$result = $number%10000;
$x = ($number - $result)/10000;
$text .= "$textnum[$x]หมื่น";
$number = $result;
}
if($number >= 1000){
$result = $number%1000;
$x = ($number - $result)/1000;
$text .= "$textnum[$x]พัน";
$number = $result;
}
if($number >= 100){
$result = $number%100;
$x = ($number - $result)/100;
$text .= "$textnum[$x]ร้อย";
$number = $result;
}
if($number >= 10){
$result = $number%10;
$x = ($number - $result)/10;
if($x == 1){
$text .= "สิบ";
}else if($x == 2){
$text .= "ยี่สิบ";
}else{
$text .= "$textnum[$x]สิบ";
$number = $result;
}
}
if($number == 0){
$text .= "";
}else if($number == 1){
$text .= "เอ็ด";
}else{
$text .= "$textnum[$number]";
}
}

// ส่วนของการแสดงผล
echo "$num<br>";
echo "$text";

?>

Re: รบกวนช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยครับ

Posted: 27/09/2014 4:53 pm
by mindphp
ไม่เข้าใจ บรรทัดไหนครับ

Re: รบกวนช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยครับ แปลงเลขเป็นตัวหนังสือ

Posted: 27/09/2014 5:06 pm
by Gozzila
อ่อ จริงก็เกือบทุกบรรทัด
เเต่ที่ไม่รู้คือ
for($i = 0; $i < count($number); $i++){
if($number >= 1000000){
$result = $number%1000000;
$x = ($number - $result)/1000000;
$text .= "$textnum[$x]ล้าน";
$number = $result;

Re: รบกวนช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยครับ แปลงเลขเป็นตัวหนังสือ

Posted: 27/09/2014 6:23 pm
by mindphp
ตัวอย่าง ฟังก์ชั่น count()
http://archive.mindphp.com/modules.php? ... count.html

Re: รบกวนช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยครับ แปลงเลขเป็นตัวหนังสือ

Posted: 27/09/2014 6:54 pm
by Gozzila
เอ่อรบกวนช่วยอธิบายเเต่ละบรรทัดหน่อยได้ไหมครับ ผมไม่รู้พื้นฐาน php จริงๆ

Re: รบกวนช่วยอธิบายให้ผมเข้าใจหน่อยครับ แปลงเลขเป็นตัวหนังสือ

Posted: 27/09/2014 7:48 pm
by mindphp
ศึกษาเรื่อง Loop ได้ที่
https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8% ... -loop.html

โหลดไฟล์ ตัวอย่างได้ที่
https://www.mindphp.com/component/mdfile ... 3-zip.html

ลองเอาโค้ดตัวอย่างรันดูนะครับ เข้าใจได้ไม่ยาก