Page 1 of 1

อยากรู้ วิธีสร้างห้องแชทครับ

Posted: 02/01/2008 3:59 am
by konpladthin
สร้างห้องแชทรูม สร้างด้วยโปรแกรมอะไร....หรือ มีโค๊ดให้เปล่าครับ อยากรู้มากๆๆๆๆ

Posted: 02/01/2008 4:00 am
by mindphp
เขียน ด้วย php+ฐานข้อมูล หรือ text file จะใช้ AJAX ร่วม ด้วยก็ได้คับ