ต้องการแบ่งหน้าเพจตอนค้นหาค่ะเเต่มันคลิกหน้าต่อไปแสดงผลมะถูก

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 27279
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

ต้องการแบ่งหน้าเพจตอนค้นหาค่ะเเต่มันคลิกหน้าต่อไปแสดงผลมะถูก

Post by thatsawan »

[code=php]$search         = request_var('keywords_short','');
$start          = request_var('start',0);
$per_page = request_var('short_page', 3); //$config['topics_per_page']
                if (empty($search)){
                    //  1.โค้ดดึงแสดงผล
                }     
                switch ($action)
                {       
                        case 'search' :
// 2. ถ้าค้นหาจะเข้า case นี้เเล้วดึงข้อมูลมาเเสดง
                       
 if(empty($search)){
                            trigger_error($user->lang['ACP_SEARCH_SHORT'] . adm_back_link($this->u_action), E_USER_WARNING);
                        }
                        
                        $sql_ary = array(
                        'SELECT'    => '*',
                        'FROM'      => array(
                                FORUMS_TABLE         => 'f',
                                ),
                        'WHERE' => " forum_id LIKE '" . $search. "' OR forum_name LIKE '%" .$search."%'OR forum_short_name LIKE '%" .$search."%'",
                        );
                         $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
                         $result = $db->sql_query_limit($sql, $per_page, $start);
                         while($row = $db->sql_fetchrow($result)){
                                $forum_id =  $row['forum_id'];
                                $template->assign_block_vars('row', array(
                                        'FORUM_ID'                      => $forum_id,
                                        'FORUM_NAME'                    => $row['forum_name'],
                                        'FORUM_SHORT_NAME'              => $row['forum_short_name'],
                                        'EDIT_SHORT_NAME'               => "{$this->u_action}&action=show_name&forum_id=$forum_id",
                                ));}   
                                
                                $template->assign_vars(array(
                                        'SEARCH_WORDS'    => $search,
                                        'SHOWLIST'   => TRUE,
                                        'SHOWFORM'   => FALSE,
                                ));
                                
                        $sql_ary['SELECT'] = 'COUNT(f.forum_id) as total_forum_search';
                        $sql = $db->sql_build_query('SELECT', $sql_ary);
                        $result = $db->sql_query($sql);
                        $total_forums_search = $db->sql_fetchfield('total_forum_search');
                        $db->sql_freeresult($result);
                        
                        //$base_url_search =  $this->u_action . "&action=$action&search=$search";
                        $base_url_search = $this->u_action . "&search=$search&short_page=$per_page";
                       // $base_url_search = $this->u_action . "&search=$search&short_page=$per_page";
                        $pagination->generate_template_pagination($base_url_search, 'pagination', 'start', $total_forums_search,$per_page, 0);
                        
                        break;
[/code]


ผลของมันคือ แสดงข้อมูลที่ค้นหา ในหน้าแรกถูกต้อง แบ่งได้ 3 หน้าถูกต้อง [เข้า case 2]
11-11-2557 16-48-03.jpg
11-11-2557 16-48-03.jpg (28.01 KiB) Viewed 354 times
ที่นี่คลิกไปหน้าที่ 2 แสดงข้อมูลที่ค้นหาในลำดับต่อไปถูก แต่ว่ามันแสดงหมายเลขเเบ่งหน้าผิด [เข้า case 2]
11-11-2557 16-48-21.jpg
11-11-2557 16-48-21.jpg (26.74 KiB) Viewed 354 times
______________________________________-
ถ้าเปลี่ยน

Code: Select all

 $base_url_search =  $this->u_action . "&action=$action&search=$search";
คลิกหน้าที่ 2 ที่ค้นหา
11-11-2557 16-54-26.jpg
11-11-2557 16-54-26.jpg (7.94 KiB) Viewed 354 times

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 21 guests