Page 1 of 1

ช่วยด้วยครับ ช่วยมาสอนหน่อยครับ

Posted: 22/12/2014 10:42 am
by zixgaralone
คือว่าผมเรียนปวช.3 แล้วอาจารให้ทำโดยใช้ for เขียนเว็บ ให้แสดงแบบนี้โดนห้ามใช้อย่างอื่น
*****
****
***
**
*
**
***
****
*****
แบบนี้อ้ะครับช่วยด้วยครับ ทำไม่ได้จิง