ช่วยแก้โค้ดแสดงข้อมูล PHP หน่อยคะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

basebong

ช่วยแก้โค้ดแสดงข้อมูล PHP หน่อยคะ

Post by basebong »

มันขึ้น Error Query [] อะคะ
ลองแก้แล้วเริ่มงงตัวเอง ช่วยหน่อยนะคะ

<html>
<head>
<title>show me</title>
</head>
<body>
<?php
$objConnect = mysql_connect("localhost","root","1234") or die("Error Connect to Database");
$objDB = mysql_select_db("company");
if(!$page or $page==1){
$page=0;
} else{
$page=($page *$limit)-$limit;
}
$link="";
for($i=1;$i<=$sum_page;$i++) {
$link.="[<a href='?page=$i'>".$i."</a>]";
}//การส่งค่าแบบ GET

echo $link="หน้า : ".$link;
$sql = "SELECT * FROM dj limit $page,$limit";
$re = mysql_query($sql) or die ("Error Query [".$strSQL."]");//การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้งานโดยกำหนดค่าการเรียกใช้

?>
</p>

<table align="center" width="297" border="1" bgcolor="#FFCCCC">
<tr bgcolor="#FF6699">
<td width="82"><div align="center">ชื่อ DJ</div></td>
<td width="70"><div align="center">รายละเอียด</div></td>
<td width="100"><div align="center">รูปภาพ</div></td>
<td width="70"><div align="center">ลบ</div></td>
</tr>
<?php
while($row= mysql_fetch_assoc($re))// คำสั่งให้แสดงข้อมูล
{
?>
<tr>
<td><div align="center"><?php echo $objResult["FilesID"];?></div></td>
<td><div align="center"><?php echo $objResult["dj_name"];?></div></td>
<td><center><a href="MyResize/<?php echo $objResult["FilesName"];?>">
<img src="MyResize/<?php echo $objResult["Thumbnails"];?>" border="0"></a></center></td>
<td width="60"><center><a href = 'delete.php?delete_id=$row[Id]' onclick=\"return confirm('YOU WANT TO DELETE!!!!')\"><img src="images/delete.png" width="27" height="29" /></a></center></td>
</tr>
<?php
}
?>
</table>
<?php
mysql_close($objConnect);
?>
<br>
<a href="aa.php">Upload Images</a>
</body>
</html>
your friends

Re: ช่วยแก้โค้ดแสดงข้อมูล PHP หน่อยคะ

Post by your friends »

$re = mysql_query($sql) or die (mysql_error()."\n<br/>Error Query [{$sql}]");
Unidentifier
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 5
Joined: 08/03/2015 1:30 pm

Re: ช่วยแก้โค้ดแสดงข้อมูล PHP หน่อยคะ

Post by Unidentifier »

$sql = "SELECT * FROM dj limit $page,$limit";
$re = mysql_query($sql) or die (mysql_error()."<br />\nError Query [{$sql}]");//การเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใช้งานโดยกำหนดค่าการเรียกใช้
offing
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1527
Joined: 18/08/2014 10:01 am

Re: ช่วยแก้โค้ดแสดงข้อมูล PHP หน่อยคะ

Post by offing »

Code: Select all

$sql = "SELECT * FROM dj limit $page,$limit";
ลองเชคช่วงนี้ดูคับเขียนผิดรูปแบบคับ
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests