Page 1 of 1

เกี่ยวกับส่งค่าในการแบ่งเพจ

Posted: 27/03/2008 7:37 pm
by eakcub
คือผมทำการแบ่งเพจนะคับแล้วรับค่ามาจาก flash แต่ว่าที่flash ไม่มีปัญหาแต่กดเปลี่ยนไปหน้าที่2 หรือ ปุ่ม next sesion มันไม่ส่งตัวแปร อะคับ เหมือนกับว่าค่ามันเป็น null ดังนั้นผมลองก็ตั้งให้มันเองโดยที่ไม่ต้องรับจากที่อื่น มันสามารถใช้งานการแบ่งหน้าได้ตามปกติคับ แต่ถ้าลองรับมาจาก flash หรือ refesh มัน session ไม่โชว์ แล้ว ค่าตัวแปรก็ไม่มีอะคับ รู้กวนผู้รู้ชี้แนะด้วย ขอบคุณมากคับ

Posted: 27/03/2008 9:25 pm
by mindphp
แล้วส่งค่ามายังไง