สอบถามเพิ่มจากคลิปนี้หน่อยครับ(มือใหม่มากๆ)

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

light788
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 30/06/2015 3:59 pm

สอบถามเพิ่มจากคลิปนี้หน่อยครับ(มือใหม่มากๆ)

Post by light788 »


https://www.youtube.com/watch?v=5UFod7TgzSI
อยากรู้ว่าถ้าจะเพิ่มการกำหนด type ของไฟล์เป็น jpg jpeg gif png กำหนด size ของไฟล์ กำหนดขนาดของภาพ ควรแก้ไขหรือเพิ่มอะไรบ้างครับ
if(!empty($_FILES['RANK_IMAGE']['name'])){
$filename = md5($_FILES['RANK_IMAGE']['name'].time());
$ext= explode('.', $_FILES['RANK_IMAGE']['name']);
$dest = __DIR__.DIRECTORY_SEPARATOR.'image'.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename.'.'.$ext[1];
if(!copy($_FILES['RANK_IMAGE']['tmp_name'],$dest)){
echo 'Upload Error';
exit();
}
$RANK_IMAGE = $filename.'.'.$ext[1];

offing
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 1527
Joined: 18/08/2014 10:01 am

Re: สอบถามเพิ่มจากคลิปนี้หน่อยครับ(มือใหม่มากๆ)

Post by offing »

light788 wrote:
https://www.youtube.com/watch?v=5UFod7TgzSI
อยากรู้ว่าถ้าจะเพิ่มการกำหนด type ของไฟล์เป็น jpg jpeg gif png กำหนด size ของไฟล์ กำหนดขนาดของภาพ ควรแก้ไขหรือเพิ่มอะไรบ้างครับ
if(!empty($_FILES['RANK_IMAGE']['name'])){
$filename = md5($_FILES['RANK_IMAGE']['name'].time());
$ext= explode('.', $_FILES['RANK_IMAGE']['name']);
$dest = __DIR__.DIRECTORY_SEPARATOR.'image'.DIRECTORY_SEPARATOR.$filename.'.'.$ext[1];
if(!copy($_FILES['RANK_IMAGE']['tmp_name'],$dest)){
echo 'Upload Error';
exit();
}
$RANK_IMAGE = $filename.'.'.$ext[1];
จากตัวอย่าง type ที่กล่าวมายกเว้น gif สามารถใช้ jpg แทนได้ จาก code ถูกกำหนดมาโดย $ext[1]

ถ้าต้องการกำหนดขนาดหรือว่า size , คุณภาพ ลองใช้วิธีนี้ดูคับ

Code: Select all

$images = $_FILES["fileUpload"]["tmp_name"];
		$new_images = "Thumbnails_".$_FILES["fileUpload"]["name"];
		copy($_FILES["fileUpload"]["tmp_name"],"MyResize/".$_FILES["fileUpload"]["name"]);
		$width=100; //*** Fix Width & Heigh (Autu caculate) ***//
		$size=GetimageSize($images);
		$height=round($width*$size[1]/$size[0]);
		$images_orig = ImageCreateFromJPEG($images);
		$photoX = ImagesX($images_orig);
		$photoY = ImagesY($images_orig);
		$images_fin = ImageCreateTrueColor($width, $height);
		ImageCopyResampled($images_fin, $images_orig, 0, 0, 0, 0, $width+1, $height+1, $photoX, $photoY);
		ImageJPEG($images_fin,"MyResize/".$new_images);
		ImageDestroy($images_orig);
		ImageDestroy($images_fin);

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Baidu [Spider] and 19 guests