Page 1 of 1

จะสร้างตัวแปลให้ไปใช้ในไฟล์ภาษาของ phpBB ต้องทำยังไงค่ะ "1$s"

Posted: 17/08/2015 11:39 pm
by thatsawan
%1$s เราจะไปกำหนดว่าให้ค่าตัวแปรนี้เป็นค่าที่ต้องการได้ที่ใหน

Code: Select all

'NOTIFICATION_BUTTON_ADD_LIKE'	=> '%1$s <b>ถูกใจ</b> โพสต์ของคุณ "%2$s"',
ตอนนี้ผลที่ได้คือ %1$s = คือชื่อ user
%2$s = คือชื่อกระทู้

เเต่ไม่รู้ว่ามันมาจากใหน

Re: จะสร้างตัวแปลให้ไปใช้ในไฟล์ภาษาของ phpBB ต้องทำยังไงค่ะ "1$s"

Posted: 18/08/2015 9:30 am
by tsukasaz

Re: จะสร้างตัวแปลให้ไปใช้ในไฟล์ภาษาของ phpBB ต้องทำยังไงค่ะ "1$s"

Posted: 18/08/2015 10:40 am
by thatsawan
ได้เเย้วเย๊

Code: Select all

$this->user->lang('NOTIFICATION_BUTTON_ADD_LIKE', $username, $this->get_data('post_subject'));
$username = %1$s
$this->get_data('post_subject' = %2$s

Code: Select all

	'NOTIFICATION_BUTTON_ADD_LIKE'	=> '%1$s <b>ถูกใจ</b> โพสต์ของคุณ "%2$s"',

เเต่ถ้าจะใช้ $username = %1$s จะต้องลบทั้งตัวที่ส่งเเละตัวที่รับไม่งั้นมันจะไม่ขึ้นมาเเสดง