สัญลักษณ์ที่ใช้เขียน Regular Expression

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

M027
PHP Super Hero Member
PHP Super Hero Member
Posts: 758
Joined: 08/06/2015 10:07 am

สัญลักษณ์ที่ใช้เขียน Regular Expression

Post by M027 »

สัญลักษณ์ที่ใช้เขียน Regular Expression
รูปแบบ - ความหมาย
[ ] คำ หรือ กลุ่มคำที่ต้องการให้มีในข้อความ
[^ ] คำ หรือ กลุ่มคำที่ไม่ต้องการให้มีในข้อความ
( ) subpatterns
^ ตัวกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของข้อความ
$ ตัวกำหนดตำแหน่งสุดท้ายของข้อความ
\< ตัวกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นของคำ
\> ตัวกำหนดตำแหน่งสุดท้ายของคำ
. ตัวอักษรใด ๆ ก็ได้จำนวน 1 ตัวอักษร
| ตัวคั่นระหว่างข้อมูลที่ต้องการหา ในกรณีที่มีตัวเลือกหลายตัว
{n,m} ตัวกำหนดจำนวนครั้งของข้อความนั้น ๆ โดย n คือจำนวนน้อยที่สุด และ m คือจำนวนครั้งมากที่สุด
\ ใช้วางหน้าตัวอักษรพิเศษของ regular expression ($,',",\,/,[,])
เพื่อหมายถึงตัวอักษรนั้น ๆ นอกจากนี้ \t จะหมายถึงตัวอักษร tab และ \n หมายถึงตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่
+ ใช้กำหนดว่าต้องมีตัวอักษรนั้นตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป
? ใช้กำหนดว่าต้องมีตัวอักษรนั้น 1 ตัวหรือไม่มีเลย
* ใช้กำหนดว่าจะมีตัวอักษรกี่ตัวก็ได้ หรือไม่มีเลยก็ได้
[:alnum:] เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงตัวเลข 0 ถึง 9 และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด
[:space:] เป็นสัญลักษณ์ที่หมายถึงพวกตัวอักษรช่องว่างต่าง ๆ

ข้อมูลจาก : http://www.mindsind.s5.com/form/2Lenarn ... tled-7.htm
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests