ดึงภาพจากฐานข้อมูล joomla มาแสดงใน phpBB แล้วมันไม่แสดงภาพค่ะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

putcharaporn_tan
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 394
Joined: 04/08/2015 10:01 am
Contact:

ดึงภาพจากฐานข้อมูล joomla มาแสดงใน phpBB แล้วมันไม่แสดงภาพค่ะ

Post by putcharaporn_tan »

ดึงภาพจาก ฐานข้อมูล joomla มาแสดงใน phpBB แล้วมันไม่ขึ้นค่ะ
อันนี้เป็นโค้ด ไฟล์ main.php ใน controler ค่ะ

Code: Select all

     
      global $config,$db;
      $joomla_host=$config['joomla_host'];
      $joomla_path=$config['joomla_path'];
      $joomla_pf=$config['joomla_prefix'];
      $sql = 'SELECT id,name,params,publish_down 
      FROM ' .$joomla_pf._.banners ;
      $result = $db->sql_query($sql);
      while ($row = $db->sql_fetchrow($result)) {
        $params = $row['params']; 
        $params_url = json_decode($params);
        $img_url=$params_url->imageurl;
        $img_alt=$params_url->alt;
        $img_width=$params_url->width;
        $img_height=$params_url->height;
    }
   
    $this->template->assign_var('IMG_URL',$img_url);
    $this->template->assign_var('IMG_ALT',$img_alt);
    $this->template->assign_var('IMG_WIDTH',$img_width);
    $this->template->assign_var('IMG_HEIGHT',$img_height);
    $this->template->assign_var('JOOMLA_HOST',$joomla_host);
    $this->template->assign_var('JOOMLA_PATH',$joomla_path);
    return $this->helper->render('main.html');
 
โค้ดจา กฝั่ง html ค่ะ

Code: Select all

<img src="http://{JOOMLA_HOST}/{JOOMLA_PATH}/{IMG}" alt="{IMG_ALT}" width="{IMG_WIDTH}" height="{IMG_HEIGHT}"></img>

อันนี้เป็น url ที่ได้ตอนดู source ค่ะ

Code: Select all

<img src="http://localhost/test_joomla/" alt="pic1" width="300" height="450">
putcharaporn <3
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ดึงภาพจากฐานข้อมูล joomla มาแสดงใน phpBB แล้วมันไม่แสดงภาพค่ะ

Post by thatsawan »

<img src="http://localhost/test_joomla/" alt="pic1" width="300" height="450"> ยังไม่เข้าถึงรูปค่ะ


ชื่อรูปหายไป
<img src="http://localhost/test_joomla/xxxx.png" alt="pic1" width="300" height="450">
User avatar
thatsawan
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 28523
Joined: 31/03/2014 10:02 am
Contact:

Re: ดึงภาพจากฐานข้อมูล joomla มาแสดงใน phpBB แล้วมันไม่แสดงภาพค่ะ

Post by thatsawan »

การส่งค่าไปยังเทมเพลต

Code: Select all

  $this->template->assign_var('IMG_URL',$img_url);
        $this->template->assign_var('IMG_ALT',$img_alt);
        $this->template->assign_var('IMG_WIDTH',$img_width);
        $this->template->assign_var('IMG_HEIGHT',$img_height);
        $this->template->assign_var('JOOMLA_HOST',$joomla_host);
        $this->template->assign_var('JOOMLA_PATH',$joomla_path);
ปรับให้เป็น array เพื่อส่งได้หลายๆ ค่า ก็ได้ค่ะ
ตัวอย่าง

Code: Select all

$this->template->assign_vars(array(
            'S_REGISTER_ENABLED' => ($config['require_activation'] != USER_ACTIVATION_DISABLE) ? true : false,
            'U_LOGIN_LOGOUT' => $u_login_logout,
            'L_LOGIN_LOGOUT' => $l_login_logout,
            'S_AUTOLOGIN_ENABLED' => ($config['allow_autologin']) ? true : false,
            'S_DISPLAY_FULL_LOGIN' => ($s_display) ? true : false,
            'U_REGISTER' => 'zzz'
            'S_LOGIN_ACTION' => $server_url . '/' . append_sid("ucp.$this->php_ext", "mode=login"),
        ));
putcharaporn_tan
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 394
Joined: 04/08/2015 10:01 am
Contact:

Re: ดึงภาพจากฐานข้อมูล joomla มาแสดงใน phpBB แล้วมันไม่แสดงภาพค่ะ

Post by putcharaporn_tan »

ข้อมุลขึ้นหลดแล้วค่ะแต่ภาพก็ยังไม่ขึ้นเหมือนเดิม

Code: Select all

<img src="http://localhost/test_joomla/images/banners/1.jpg" alt="pic1" width="300" height="450">
putcharaporn <3
putcharaporn_tan
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 394
Joined: 04/08/2015 10:01 am
Contact:

Re: ดึงภาพจากฐานข้อมูล joomla มาแสดงใน phpBB แล้วมันไม่แสดงภาพค่ะ

Post by putcharaporn_tan »

แก้ไขได้แล้วค่ะ พอดีว่าใส่ url ผิดค่ะขอบคุณค่ะ
putcharaporn <3
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests