เข้า Magento 2 แล้วเจอ There has been an error processing your request

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 13125
Joined: 18/04/2012 9:39 am

เข้า Magento 2 แล้วเจอ There has been an error processing your request

Post by tsukasaz »

Magento version 2.0

เข้า Magento แล้วเจอ There has been an error processing your request
Attachments
error.png
error.png (15.29 KiB) Viewed 322 times
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 13125
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: เข้า Magento แล้วเจอ There has been an error processing your request

Post by tsukasaz »

วิธีตรวจสอบ error ข้างบน

ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ลง magento แล้วไปที่ var/report จะมีไฟล์ txt ตามตัวเลขที่ขึ้นในหน้าที่มัน error

ข้างในไฟล์จะมีข้อมูลประมาณนี้

Code: Select all

a:4:{i:0;s:71:"Unable to send the cookie. Maximum number of cookies would be exceeded.";i:1;s:13041:"#0 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Stdlib/Cookie/PhpCookieManager.php(116): Magento\Framework\Stdlib\Cookie\PhpCookieManager->checkAbilityToSendCookie('form_key', 'qRqrHWHb3qCmIYX...')
#1 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Stdlib/Cookie/PhpCookieManager.php(98): Magento\Framework\Stdlib\Cookie\PhpCookieManager->setCookie('form_key', 'qRqrHWHb3qCmIYX...', Array)
#2 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/App/PageCache/FormKey.php(77): Magento\Framework\Stdlib\Cookie\PhpCookieManager->setPublicCookie('form_key', 'qRqrHWHb3qCmIYX...', Object(Magento\Framework\Stdlib\Cookie\PublicCookieMetadata))
#3 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-page-cache/Observer/RegisterFormKeyFromCookie.php(92): Magento\Framework\App\PageCache\FormKey->set('qRqrHWHb3qCmIYX...', Object(Magento\Framework\Stdlib\Cookie\PublicCookieMetadata))
#4 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-page-cache/Observer/RegisterFormKeyFromCookie.php(69): Magento\PageCache\Observer\RegisterFormKeyFromCookie->updateCookieFormKey('qRqrHWHb3qCmIYX...')
#5 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Event/Invoker/InvokerDefault.php(73): Magento\PageCache\Observer\RegisterFormKeyFromCookie->execute(Object(Magento\Framework\Event\Observer))
#6 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Event/Invoker/InvokerDefault.php(61): Magento\Framework\Event\Invoker\InvokerDefault->_callObserverMethod(Object(Magento\PageCache\Observer\RegisterFormKeyFromCookie), Object(Magento\Framework\Event\Observer))
#7 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Event/Manager.php(65): Magento\Framework\Event\Invoker\InvokerDefault->dispatch(Array, Object(Magento\Framework\Event\Observer))
#8 /opt/lampp/htdocs/magento2/var/generation/Magento/Framework/Event/Manager/Proxy.php(95): Magento\Framework\Event\Manager->dispatch('controller_acti...', Array)
#9 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/App/Action/Action.php(91): Magento\Framework\Event\Manager\Proxy->dispatch('controller_acti...', Array)
#10 [internal function]: Magento\Framework\App\Action\Action->dispatch(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#11 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(74): call_user_func_array(Array, Array)
#12 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(70): Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor->___callParent('dispatch', Array)
#13 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Cms\\Con...', 'dispatch', Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Array, 'designLoader')
#14 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/App/Action/Plugin/Design.php(39): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#15 [internal function]: Magento\Framework\App\Action\Plugin\Design->aroundDispatch(Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#16 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#17 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Cms\\Con...', 'dispatch', Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Array, 'customer-app-ac...')
#18 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-customer/Model/App/Action/ContextPlugin.php(61): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#19 [internal function]: Magento\Customer\Model\App\Action\ContextPlugin->aroundDispatch(Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#20 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#21 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Cms\\Con...', 'dispatch', Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Array, 'contextPlugin')
#22 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-store/App/Action/Plugin/Context.php(98): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#23 [internal function]: Magento\Store\App\Action\Plugin\Context->aroundDispatch(Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#24 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#25 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Cms\\Con...', 'dispatch', Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Array, 'storeCheck')
#26 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-store/App/Action/Plugin/StoreCheck.php(44): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#27 [internal function]: Magento\Store\App\Action\Plugin\StoreCheck->aroundDispatch(Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#28 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#29 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Cms\\Con...', 'dispatch', Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Array, 'tax-app-action-...')
#30 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-tax/Model/App/Action/ContextPlugin.php(91): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#31 [internal function]: Magento\Tax\Model\App\Action\ContextPlugin->aroundDispatch(Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#32 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#33 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(136): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Cms\\Con...', 'dispatch', Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Array, 'weee-app-action...')
#34 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-weee/Model/App/Action/ContextPlugin.php(112): Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor->Magento\Framework\Interception\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#35 [internal function]: Magento\Weee\Model\App\Action\ContextPlugin->aroundDispatch(Object(Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#36 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(141): call_user_func_array(Array, Array)
#37 /opt/lampp/htdocs/magento2/var/generation/Magento/Cms/Controller/Index/Index/Interceptor.php(39): Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor->___callPlugins('dispatch', Array, Array)
#38 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/App/FrontController.php(55): Magento\Cms\Controller\Index\Index\Interceptor->dispatch(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#39 [internal function]: Magento\Framework\App\FrontController->dispatch(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#40 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(74): call_user_func_array(Array, Array)
#41 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(70): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->___callParent('dispatch', Array)
#42 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Framewo...', 'dispatch', Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Array, 'requestPreproce...')
#43 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-store/App/FrontController/Plugin/RequestPreprocessor.php(89): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#44 [internal function]: Magento\Store\App\FrontController\Plugin\RequestPreprocessor->aroundDispatch(Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#45 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#46 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Framewo...', 'dispatch', Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Array, 'install')
#47 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Module/Plugin/DbStatusValidator.php(69): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#48 [internal function]: Magento\Framework\Module\Plugin\DbStatusValidator->aroundDispatch(Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#49 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#50 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Framewo...', 'dispatch', Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Array, 'storeCookieVali...')
#51 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-store/Model/Plugin/StoreCookie.php(78): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#52 [internal function]: Magento\Store\Model\Plugin\StoreCookie->aroundDispatch(Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#53 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#54 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(63): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Framewo...', 'dispatch', Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Array, 'front-controlle...')
#55 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-page-cache/Model/App/FrontController/VarnishPlugin.php(55): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->Magento\Framework\Interception\Chain\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#56 [internal function]: Magento\PageCache\Model\App\FrontController\VarnishPlugin->aroundDispatch(Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#57 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Chain/Chain.php(68): call_user_func_array(Array, Array)
#58 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(136): Magento\Framework\Interception\Chain\Chain->invokeNext('Magento\\Framewo...', 'dispatch', Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Array, 'front-controlle...')
#59 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/module-page-cache/Model/App/FrontController/BuiltinPlugin.php(73): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->Magento\Framework\Interception\{closure}(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#60 [internal function]: Magento\PageCache\Model\App\FrontController\BuiltinPlugin->aroundDispatch(Object(Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor), Object(Closure), Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#61 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/Interception/Interceptor.php(141): call_user_func_array(Array, Array)
#62 /opt/lampp/htdocs/magento2/var/generation/Magento/Framework/App/FrontController/Interceptor.php(26): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->___callPlugins('dispatch', Array, Array)
#63 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/App/Http.php(115): Magento\Framework\App\FrontController\Interceptor->dispatch(Object(Magento\Framework\App\Request\Http))
#64 /opt/lampp/htdocs/magento2/vendor/magento/framework/App/Bootstrap.php(258): Magento\Framework\App\Http->launch()
#65 /opt/lampp/htdocs/magento2/index.php(39): Magento\Framework\App\Bootstrap->run(Object(Magento\Framework\App\Http))
#66 {main}";s:3:"url";s:10:"/magento2/";s:11:"script_name";s:19:"/magento2/index.php";}
ของปัญหานี้เป็นปัญหา cookies ลองเคลียร์ดูก็หายแล้วครับ
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 9 guests