Page 1 of 1

ใช้ Group By ได้แล้ว แต่ข้อมูลอื่นๆ แสดงไม่ครบผมควรจะเขียนโค้ดอย่างไรครับ

Posted: 16/02/2016 4:40 pm
by plaek
สวัสดีครับพี่ๆ รบกวนสอบถามครับ ผมทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยบันทึกรายการเป็นรายเดือน โดยในวันหนึ่งๆมีการบันทึกรายรับหลายครั้งจึงใช้การรวมจำนวนเงินแบบ Group By ค่าเงินก็รวมได้ปกติครับ แต่ข้อความที่เป็นรายละเอียดที่มาของเงินกลับแสดงเพียงแค่รายการแรกเพียงรายการเดียว โดยรายการหลังๆไม่แสดงข้อความเลย ไม่ทราบว่าผมควรแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ

Re: ใช้ Group By ได้แล้ว แต่ข้อมูลอื่นๆ แสดงไม่ครบผมควรจะเขียนโค้ดอย่างไรครับ

Posted: 16/02/2016 6:00 pm
by tsukasaz
ต้องการให้ Output เป็นยังไงครับ

Re: ใช้ Group By ได้แล้ว แต่ข้อมูลอื่นๆ แสดงไม่ครบผมควรจะเขียนโค้ดอย่างไรครับ

Posted: 17/02/2016 11:36 am
by PHPMasterSpeed
มีคำสั่งที่ใช้ไหมครับ