ขอความช่วยเหลือ การดึงชื่อแฟ้มจากdropdown มาแสดงภาพ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
ิbestpopolo
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 15/03/2016 10:57 am

ขอความช่วยเหลือ การดึงชื่อแฟ้มจากdropdown มาแสดงภาพ

Post by ิbestpopolo »

คือผมต้องการดึงชื่อแฟ้มจาก drop down มาแล้วให้มันแสดงภาพที่อยู่แฟ้มขึ้นมา
แต่ตอนนี้ยังติดที่ เงื่อนไข มันใช้ได้แค่ if (isset($_POST['sname']) == "selectcard") มันไม่ยอมไปอีกเงื่อนไขนึง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>


  <div class="container">

    <h1 id="badges" class="page-header">Php show image from folder # Thebest Jantararat</h1>
		<form action="3.php"method="post" enctype="multipart/form-data">

	<select name="sname">
   <option value="" selected="selected">Please select folder</option>
 <?php 
    foreach(glob(dirname(__FILE__) . '/t1/*') as $filename){
    $filename = basename($filename);
    echo "<option value='" . $filename . "'>".$filename."</option>";
  }
?>

</select> 


		 <input class="button" type="submit" value="แสดง" />
		 </form>
<?php
$img="";
$folder="";

if (isset($_POST['sname']) == "selectcard")
{
  echo "ยังไม่เลือกโฟลเดอร์ หรือ เขียนโค้ดผิด" ;
	}
	 else if(isset($_POST['sname']) == "1")
	{
		//echo "ยินดีด้วยโค้ดเขียนถูก" ;
		$img=$filename;
  }
  


?>
  <?php 
	

    $folder=$img;

    $files = glob($folder."/*.*"); 

    echo '<h3>รูปภาพทั้งหมด <span class="label label-default">'.count($files).'</span></h3>';

    $perpage = 1000;

    if (isset($_GET['page'])) {
      $i = $_GET['page']*$perpage;
      $max = $i+$perpage;
    }else{
      $i=0;
      $max = $perpage;
    }

    if ($max>count($files)) {
      $max=count($files);
    }

    for ($i; $i<$max; $i++) 
      { 
        $num = $files[$i]; 
        $title = str_replace($folder.'/', '', $num);
        echo '
        <div class="col-sm-6 col-md-3">
          <div class="thumbnail">
           <img src="'.$num.'" alt="...">
           <div class="caption">
            
            <p>...</p>
           </div>
          </div>
        </div>';
      }

    echo '<div style="clear:both;"></div>';

    //Page
    $p = round(count($files)/$perpage);

    echo '
      <nav>
        <ul class="pagination">';

    for ($i=0; $i < $p; $i++) { 
      $page = $i+1;

      if ( isset($_GET['page']) && ($_GET['page']==$i) ) {

        $class = ' class="active"';

      }else{

        $class = '';

      }

      echo '
        <li'.$class.'>
          <a href="?page='.$i.'">'.$page.'</a>
        </li>';
    }

    echo '
        </ul>
      </nav>';

  ?>

  </div>
  
</body>
</html>
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests