อยาก delete ข้อมูลในฐานข้อมูล

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

chaaud
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 16/08/2008 5:40 pm

อยาก delete ข้อมูลในฐานข้อมูล

Post by chaaud » 16/08/2008 5:57 pm

อยาก delete ข้อมูลในฐานข้อมูล ส่งตัวแปรที่ชื่อ $r['id_quiz'] จากหน้า delid_quiz.php ไป del.php เพื่อทำการลบข้อมูล
แต่ข้อมูลไม่ลบให้ ไม่ทราบคำสั่งถูกหรือเปล่า

delid_quiz.php<html>
<head>
<title>การอ่านข้อมูลจาก MySQL ลงตาราง</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
</head>

<body topmargin="0">
<table width="1138" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th width="155" scope="col">&nbsp;</th>
<th width="904" scope="col"><img src="../image/linebar3.gif" width="900" height="50"></th>
<th width="79" scope="col">&nbsp;</th>
</tr>

<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><table align="center" width="900" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" bordercolor="#0066FF">
<tr bgcolor="#0066FF">
<td><div align="center"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma, MS Sans Serif"><strong>รหัสกระทู้</strong></font></div></td>
<td><div align="center"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma, MS Sans Serif"><strong>หัวข้อกระทู้</strong></font></div></td>
<td><div align="center"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma, MS Sans Serif"><strong>ผู้ตั้งกระทู้</strong></font></div></td>
<td><div align="center"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma, MS Sans Serif"><strong>ลบกระทู้็</strong></font></div></td>
</tr>
<?php
include('config.inc.php');
$conn = mysql_connect( $host, $user, $passwd );
if ( ! $conn )
die ( "ไม่สามารถติดต่อกับ MySQL ได้" );

mysql_select_db ( $dbname, $conn )
or die ( "ไม่สามารถเลือกฐานข้อมูล school ได้" );

$sqltxt = "SELECT * FROM quiz";

$result = mysql_query ( $sqltxt, $conn );

while ( $rs = mysql_fetch_array ( $result ) )
{
?>
<tr>
<td><font size="2" face="Tahoma, MS Sans Serif"><?php echo $rs["id_quiz"] ?></font></td>
<td><font size="2" face="Tahoma, MS Sans Serif"><?php echo $rs["title"] ?></font></td>
<td><font size="2" face="Tahoma, MS Sans Serif"><?php echo $rs["name"] ?></font></td>
<td><div align="center"><font size="2" face="Tahoma, MS Sans Serif"><a href="del.php?id_quiz=<?php echo $r['id_quiz'] ?>">ลบกระทู้</a></font></div></td>//ส่งค่าต้วแปร $r['id_quiz'] ไปที่ del.php
</tr>
<?php
}
mysql_close ( $conn );
?>
</table></td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>del.php
<html>
<head>
<title>delete</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=tis-620">
</head>
<body>
<?php
echo "$rs[id_quiz]"; //แสดงหมายเลขแบบมีเงื่อนไข
include ('config.inc.php');
$strSQL = " delete from quiz where id_quiz = '$rs(id_quiz)' "; //ตัวแปรที่ส่งมาจาก delid_quiz.php
//$strSQL = "WHERE id_quiz ='$rs[id_quiz]' ";
mysql_close();
?>
<p align="center"><font size="2" face="Tahoma, MS Sans Serif"><strong>ลบกระทู้ออกแล้ว</strong></font></p>
<p align="center"><font size="2" face="Tahoma, MS Sans Serif"><a href="webboard.php">คลิกที่นี่เพื่อไปดู</a></font></p>

</body>
</html>
Attachments
หน้า delid_quiz.php
หน้า delid_quiz.php
Untitled-2.jpg (126.61 KiB) Viewed 704 times

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 22257
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: อยาก delete ข้อมูลในฐานข้อมูล

Post by mindphp » 16/08/2008 8:35 pm

$strSQL = " delete from quiz where id_quiz = '$rs(id_quiz)' "; //ตัวแปรที่ส่งมาจาก delid_quiz.php

รูปแบบการรับผิดนะครับ

ส่งมาแบบ
<a href="del.php?id_quiz=<?php echo $r['id_quiz'] ?>">ลบกระทู้</a>

รับต้อง
$_GET['id_quiz'] // เพื่อเอาค่า id_quiz ไปใช้งาน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 59 guests