Page 1 of 1

ถ้าจะเพิ่มน้ำหนักในการ random ของ array ให้ random เจอบ่อยตามจำนวนลำดับมากที่สุดจะทำยังไงได้บ้าง

Posted: 08/08/2016 11:07 pm
by thatsawan
เพิ่มน้ำหนักในการ random ของ array ให้ random เจอบ่อยตามจำนวนลำดับมากที่สุดจะทำยังไงได้บ้าง

Re: ถ้าจะเพิ่มน้ำหนักในการ random ของ array ให้ random เจอบ่อยตามจำนวนลำดับมากที่สุดจะทำยังไงได้บ้าง

Posted: 09/08/2016 3:53 am
by mindphp
ทำในฐานข้อมูล หรือ array
โดยกำหนดน้ำหนักด้วยการ สร้างแถวเยอะๆ เวลา random ก็จะเจอเยอะ
เช่น ให้นำหนัก 1 กับ 5
จำนวน row คือ 6 หรือ key 6 key ถ้าเป็น array
แล้วใช้ฟังก์ชั่นใน การ random ปกติ

Re: ถ้าจะเพิ่มน้ำหนักในการ random ของ array ให้ random เจอบ่อยตามจำนวนลำดับมากที่สุดจะทำยังไงได้บ้าง

Posted: 20/09/2016 5:30 am
by rangsun6342
thatsawan wrote:เพิ่มน้ำหนักในการ random ของ array ให้ random เจอบ่อยตามจำนวนลำดับมากที่สุดจะทำยังไงได้บ้าง
น่ากลัว

Re: ถ้าจะเพิ่มน้ำหนักในการ random ของ array ให้ random เจอบ่อยตามจำนวนลำดับมากที่สุดจะทำยังไงได้บ้าง

Posted: 23/09/2016 4:00 pm
by thatsawan
:biggrin: