รบกวนช่วยหน่อยครับมือใหม่ export excel

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
Chai8
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 19/09/2016 3:36 pm

รบกวนช่วยหน่อยครับมือใหม่ export excel

Post by Chai8 »

พอดีผมเขียน php ในการ export excel ในlocalhost ได้แล้ว แต่พอเอาขึ้นโฮส มันกลับไม่โหลดไฟล์ excelมา แต่เปลี่ยนเป็นการแสดงผลบนBrowser แทน

Code: Select all

<html>

<html xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">


<head>
<title></title>
</head>
<body>
		//$strSQL = "SELECT * FROM tb_medicine";
		//$objQuery = mysql_query($strSQL); ?>
	<?php
//คำสั่ง connect db เขียนเพิ่มเองนะ

$strExcelFileName="Member-All.xls";
header("Pragma: public");  // required
header("Expires: 0");  // no cache
header("Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");
header("Cache-Control: private",false);
header("Content-Type: application/force-download; name=\"$strExcelFileName\"");
header("Content-Disposition: inline; filename=\"$strExcelFileName\"");
header("Pragma:no-cache");
header("Content-Transfer-Encoding: binary");
header("Connection: close");

//$objConnect = mysql_connect("localhost","root","") or die("Error Connect to Database");
//$objDB = mysql_select_db("medical");
include_once("config.php");
 $strSQL="select * from tb_medicine,tb_unit,tb_stock where tb_medicine.UnitID=tb_unit.UnitID and tb_medicine.MedID=tb_stock.MedID order by tb_stock.StockLot asc";
			
//$strSQL="select * from tb_stock,tb_medicine,tb_unit where tb_medicine.MedID=tb_stock AND tb_medicine.UnitID=tb_unit.UnitID";
//$sql = $conn->exec($strSQL);
$result = $conn->query($strSQL);
$result->rowCount();
$num=$result->rowCount();

?>
<html xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
 
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
</head>
<body>

<center>

<strong>รายการสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ ประจำวันที่ <?php echo date("d/m/Y");?><br> ทั้งหมด <?php echo number_format($num);?> รายการ</strong></center>

<div id="SiXhEaD_Excel" align=center x:publishsource="Excel">
<table x:str border=1 cellpadding=0 cellspacing=1 width=100% style="border-collapse:collapse">
<tr bgcolor="#FFFF99">
<td width="50" height="30" align="center" valign="middle" ><strong>No.</strong></td>
<td width="80" height="30" align="center" valign="middle" ><strong>Lot.</strong></td>
<td width="80" align="center" valign="middle" ><strong>วันหมดอายุ</strong></td>
<td width="200" align="center" valign="middle" ><strong>รายการยาและเวชภัณฑ์</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>คงเหลือ</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>หน่วยนับ</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>สต๊อกขั้นต่ำ</strong></td>
<td width="100" align="center" valign="middle" ><strong>สต็อกสูงสุด</strong></td>
<td width="250" align="center" valign="middle" ><strong>คุณสมบัติที่ใช้</strong></td>

</tr>
<?php

if($num>0){$n=1;
	while($row = $objQuery=$result->fetch()){
//while($row=mysql_fetch_array($sql))
	 $StockExp=$row['StockExp'];
	
 $y = substr($StockExp, 0, 4);  //set position 0 , 4 
 $m = substr($StockExp, 5, 2);
 $d = substr($StockExp, 8, 9);
		 $StockExp_new=$d . "/" . $m . "/" . $y;
?>
<tr>
<td align="center" valign="middle" ><?php echo $n;?></td>

<td height="25" align="center" valign="middle" ><?php echo"LOt.".$row['StockLot'];?></td>
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#FF6600"><font color="#ffffff"><?php echo  $StockExp_new;?></font></td>
<td align="center" valign="middle" ><?php echo $row['MedName'];?></td>
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#FF6600"><font color="#ffffff"><?php echo $row['StockQty'];?></font></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['UnitName'];?></td>

<td align="center" valign="middle"bgcolor="#FF6600"><font color="#ffffff"><?php echo $row['MedMin'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['MedMax'];?></td>
<td align="center" valign="middle"><?php echo $row['MedDes'];?></td>
</tr>
<?php
$n++;}
}
?>
</table>
</div>
<script>
window.onbeforeunload = function(){return false;};
setTimeout(function(){window.close();}, 10000);
</script>
</body>
</html>
รบกวนดูให้ทีครับ ว่าผมพลาดอะไรไป ผมทำมา 2 วันแล้ว T T
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 27118
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: รบกวนช่วยหน่อยครับมือใหม่ export excel

Post by mindphp »

ดูกระทู้นี้ครับ
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 947#p92947
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests