Page 1 of 1

แสดงสถานะผู้ใช้หลังจากloginแล้ว

Posted: 29/09/2008 4:03 am
by ammari
อยากทราบเรื่องการเขียนสคริปต์ให้แสดงสถานะผู้ใช้หลังจากที่ทำการ login เข้าระบบแล้วค่ะ คือว่าตอนนี้เมื่อ login แล้วจะเข้าไปหน้าของสมาชิกเลยค่ะ แต่ยังเขียนสคริปต์ให้แสดงสถานะไม่ได้ ต้องกำหนดในฐานข้อมูลด้วยหรือปล่าวคะ

Re: แสดงสถานะผู้ใช้หลังจากloginแล้ว

Posted: 29/09/2008 11:14 pm
by oxygenyoyo
ใช่ครับต้องกำหนดซักฟิลด์หนึ่งให้มีค่าสถานะที่แตกต่างกัน

เช่น
user1|user
user2|admin
user3|guest
...
..

..