Page 1 of 1

รบกวนช่วยแนะนำการแบ่งเป็นหัวข้อ ทีครับ

Posted: 05/11/2008 10:09 pm
by tingtongkub
คือผมเขียน php ขึ้นมา แล้วใช้สำหรับเรียกดูไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการ ซึ่งรู้แบบที่แสดงมาจะเป็นลักษณะนี้ครับ

1.........1.1.1
2.........1.1.2
3.........1.2.1
4.........1.2.2
แต่ถ้าผมต้องการให้ รายงานมันขึ้นมา โดยที่ มันจะเช็คจาก ชื่อในตาราง ชื่อที่ผมใช้จะเป็นตัวเลข ในหลักที่ 3 เช่น 1.1.1 ก็คือ 1 ,1.1.2 ก็คือ 1 ,1.2.1 ก็คือ 2 ,1.2.2 ก็คือ 2 แล้วแบ่งมาไห้เป็นข้อๆ เช่น

หัวข้อที่ 1.1
1.......1.1.1
2.......1.1.2
หัวข้อที่ 1.2
1........1.2.1
2........1.2.2
ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีไหนบ้างครับ
หรือถ้ามี ไม่ทราบว่าจากโค้ดข้างล่าง มันจะต้องแทรกเข้าไปยังไงครับ ตอนนี้งงมาหลายวันแล้วครับ รบกวนใครก็ได้ช่วยทีครับ


<?
include "connect_tb.php";
$sql="Select * From $tb where left(imagename,1)='$select' order by imagename ";
$db_query=mysql_db_query($db,$sql);
$num_rows=@mysql_num_rows($db_query);
?>
<?
$a=0;
$l=1;
while($a < $num_rows) {
$result=mysql_fetch_array($db_query);
$imagename=$result[imagename];
?>
<?echo"$l";?>........<?echo"$imagename";?>
<?
$a++;
$l++;
}
echo"<center><br>จำนวนข้อมูล = $num_rows";
@mysql_close();
?>