Page 1 of 1

ใครพอเนอะนำการทำปฏิทินกิจกรรมได้บ้างคะ

Posted: 17/11/2008 10:13 pm
by Lekzaza
คืออยากลองทำเกี่ยวกับปฏิทินกิจกรรม
ไม่ทราบว่าพอมีแนวทางไหมคะหรือว่าต้องสุ่มเอาอีกแล้วคะTT

Re: ใครพอเนอะนำการทำปฏิทินกิจกรรมได้บ้างคะ

Posted: 19/11/2008 6:25 am
by mindphp
มีรายละเอียด อะไร บ้างครับ