ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

gainkullan
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 07/02/2017 2:07 pm

ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

Post by gainkullan » 07/02/2017 2:08 pm

ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค่ะ
ต้องการดึง src_id , dst_id , region_id จาก ตาราง van_info ไปที่ src , dst , region_id ของตาราง user_search

[head]Code (PHP)[/head]

Code: Select all

$sql = "INSERT INTO user_search (src, dst ,region , datenow , timenow) SELECT src_id, dst_id ,region_id FROM van_info
WHERE src_id = $src_id AND dst_id = $dst_id ;";
$query = $mysqli->query($sql) ;
ข้อมูลไม่บันทึกลงไปในตาราง user_search ค่ะ ศึกษาจากหลายๆเว็บก็ให้เขียนประมาณนี้ค่ะ เเต่ก็ยังไม่ยอมบันทึก

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10956
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

Post by tsukasaz » 07/02/2017 2:17 pm

ลองทำแบบง่ายๆ ก่อน โดยการแยก sql ออกเป็น 2 ชุด

ชุดแรก ดึงข้อมูล src_id , dst_id , region_id จาก ตาราง van_info ไปเก็บไว้ที่ตัวแปรก่อน

ชุดที่สอง ก็ insert ค่าตัวแปรจากชุดแรกไปใส่ในตาราง user_search
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

gainkullan
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 07/02/2017 2:07 pm

Re: ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

Post by gainkullan » 07/02/2017 2:32 pm

$info = "SELECT src, dst ,region FROM van_info WHERE src_id = $src_id AND dst_id = $dst_id ; " ;
$query2 = $mysqli->query($info) ;

เก็บในตัวเเปรประมาณนี้หรือคะ มือใหม่หัดเขียนค่ะเลยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะ

gainkullan
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 07/02/2017 2:07 pm

Re: ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

Post by gainkullan » 07/02/2017 2:36 pm

$info = "SELECT src, dst ,region FROM van_info WHERE src_id = $src_id AND dst_id = $dst_id ; " ;
$query2 = $mysqli->query($info) ;

ประมาณนี้หรือคะ มือใหม่กับ SQL ค่ะเลยยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10956
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

Post by tsukasaz » 07/02/2017 3:01 pm

คงต้องดูโค้ดหน้านี้ทั้งหมดครับ ผมไม่รู้ว่าตัวแปร $src_id $dst_id ตรง " WHERE src_id = $src_id AND dst_id = $dst_id " คุณเอามาจากไหน
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

gainkullan
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 07/02/2017 2:07 pm

Re: ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

Post by gainkullan » 07/02/2017 3:53 pm

ไฟล์ index.php ค่ะ จะได้$src_id $dst_id จากหน้านี้ค่ะ

Code: Select all

<form action="vaninfo.php" method="get" > 
<div class="search-from">
	<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12 clearfix" style="padding: 8% 10%; ">
		<div class="col-md-3 col-lg-3"> </div>
		<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-8 col-lg-8">
			<p style="font-size: 130%; font-weight : 600;">ต้นทาง</p>
		</div>
		<div class="col-md-1 col-lg-1"> </div>
		<div class="col-md-3 col-lg-3"> </div>
		<div class="col-sm-1 col-xs-2 col-md-1 col-lg-1" align="center">
			<img src="img/icon_a.png" width="27px" class="img-responsive">
		</div>
		<div class="col-sm-11 col-xs-10 col-md-7 col-lg-7">
			<select name="src" id="_go" style="border: 1px solid #111; width: 100%; padding: 5px; border-radius: 10px;">
				<?php
					while($result = $query->fetch_object())
					{
						echo "<option value='".$result->province_id."'>".$result->province."</option>";
					}
				?>
			</select>
		</div>
		<div class="col-md-1 col-lg-1"> </div>
	</div>
	<div class="clearfix" style="padding: 0px 10%;">
		<div class="col-md-3 col-lg-3"> </div>
		<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-8 col-lg-8">
			<p style="font-size: 130%; font-weight : 600;">ปลายทาง</p>
		</div>
		<div class="col-md-1 col-lg-1"> </div>
		<div class="col-md-3 col-lg-3"> </div>
		<div class="col-sm-1 col-xs-2 col-md-1 col-lg-1" align="center">
			<img src="img/icon_b.png" width="27px" class="img-responsive">
		</div>
		<div class="col-sm-11 col-xs-10 col-md-7 col-lg-7">
			<select name="dst" id="_gogo" style="border: 1px solid #111; width: 100%; padding: 5px; border-radius: 10px;">
				<?php echo $selectall; ?>
			</select>
		</div>
		<div class="col-sm-1 col-md-1 col-lg-1" style="padding-top: 5%"> </div>
	</div>
	<div class="col-md-2 col-lg-2"> </div>
	<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-10 col-lg-10" align="center">
		<div class="center" id="work" style="padding: 50px 0px"><button id="submit" style="color: #fff; background-color: #001654; border: 0px; border-radius: 10px; padding: 4px 25px; font-size: 130%;">ค้นหา</button></div>
	</div>
	
</div>
</form>


ไฟล์ van info.php เป็นหน้าโชว์ข้อมูลพร้อมกับเก็บข้อมูลเข้าสู่อีกตารางค่ะ

Code: Select all

<?php 
include('header.php');

$src_id = $_REQUEST['src'];
$dst_id = $_REQUEST['dst'];


$sql = "SELECT * FROM van_info WHERE src_id = $src_id AND dst_id = $dst_id ; " ; 
$query = $mysqli->query($sql) ;
$rows = mysqli_num_rows($query);
	if($rows==0) { 
    echo "<script>";
		echo "window.location='vaninfo_not.php';";
		echo "</script>";
	}$queryprovince = $mysqli->query("SELECT * FROM province");
$i = 1;
while($result2 = $queryprovince->fetch_object())
{
	$province[$i] = $result2->province;
	$i++;
}

$querystation = $mysqli->query("SELECT * FROM station");
$s = 1;
while($result2 = $querystation->fetch_object())
{
	$station[$s] = $result2->station_name;
	$s++;
}
;

$info = "SELECT src_id, dst_id ,region_id FROM van_info WHERE src_id = $src_id AND dst_id = $dst_id ; " ; 
$query2 = $mysqli->query($info) ;

$sql = "INSERT INTO user_search (src, dst ,region , datenow , timenow) SELECT src_id, dst_id ,region_id VALUES ;";

$sql= "INSERT INTO user_addroute ( src , dst , distance , price , start_time , end_time , weekday_time , station_src , station_dst , tel_src , tel_dst , route ) VALUES ('".$_POST["src"]."','".$_POST["dst"]."', '".$_POST["distance"]."','".$_POST["price"]."','".$_POST["start_time"]."','".$_POST["end_time"]."','".$_POST["weekday_time"]."','".$_POST["station_src"]."','".$_POST["station_dst"]."','".$_POST["tel_src"]."','".$_POST["tel_dst"]."','".$_POST["route"]."')";
	
?>

<head>
	<meta property="og:title" content="VACVANS.COM | ข้อมูลรถตู้เส้นทาง <?php echo $province[$src_id] ?> - <?php echo $province[$dst_id] ?>"/>
  <meta property="og:type" content="transportation"/>
  <meta property="og:url" content='www.vacvans.com'/>
  <meta property="og:image" content='img/map.png'/>
  <meta property="og:site_name" content='vacvans.com'/>
  <meta property="og:description" content=" จุดจอดรถ อัตราค่าโดยสาร เส้นทางที่ผ่าน และข้อมูลอื่นๆ "/>
 </head>

<div class="col-sm-12 col-xs-12 col-md-12 col-lg-12 ">
	<div class="col-md-2 col-lg-2">
	</div>

	<div class="col-sm-12 col-xs-12 col-md-10 col-lg-10 vaninfo" >
	
		<div class="col-sm-12 col-xs-12 col-md-12 col-lg-12">
		</div>
		<div class="col-sm-12 col-xs-12 col-md-12 col-lg-12">
			<div class="col-sm-1 col-xs-2 col-md-1 col-lg-1" align="center">
				<img width="25px" class="img-responsive" src="img/mobile/m_a2.png">
			</div>
			<div class="col-sm-2 col-xs-2 col-md-1 col-lg-1" style="font-weight : 600;">
				ต้นทาง
			</div>
			<div class="col-sm-1 col-xs-1 col-md-1 col-lg-1" align="center"> : </div>
			<div class="col-sm-8 col-xs-7 col-md-9 col-lg-9"> <?php echo $province[$src_id] ?> </p> </div>
		</div>
		
		<div class="col-sm-12 col-xs-12">
			<div class="col-sm-1 col-xs-2 col-md-1 col-lg-1" align="center">
				<img width="25px"  class="img-responsive" src="img/icon_b.png">
			</div>
			<div class="col-sm-2 col-xs-3 col-md-1 col-lg-1" style="font-weight : 600;">
				ปลายทาง
			</div>
			<div class="col-sm-1 col-xs-1 col-md-1 col-lg-1" align="center"> : </div>
			<div class="col-sm-8 col-xs-6 col-md-9 col-lg-9"> <?php echo $province[$dst_id] ?> </p> </div>
		</div>

	</div>

User avatar
tsukasaz
PHP VIP Members
PHP VIP Members
Posts: 10956
Joined: 18/04/2012 9:39 am

Re: ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

Post by tsukasaz » 07/02/2017 4:24 pm

ไฟล์ van info.php

หลังจาก

Code: Select all

$sql = "SELECT * FROM van_info WHERE src_id = $src_id AND dst_id = $dst_id ; " ;
$query = $mysqli->query($sql) ;
$rows = mysqli_num_rows($query);
   if($rows==0) { 
        echo "<script>";
      echo "window.location='vaninfo_not.php';";
      echo "</script>";
   } 
ลองดึงค่า region_id มาดูครับ เก็บไว้ที่ตัวแปร $region_id

Code: Select all

   while($result = $query->fetch_object())
{
   $region_id =  $result->region_id;
}

ค่า datenow , timenow เก็บรูปแบบเป็นยังไงครับ ลองใส่ต่อจากตัวแปร $region_id ในโค้ดด้านล่าง
แล้วเอาไป insert

Code: Select all

$sql = "INSERT INTO user_search (src, dst ,region , datenow , timenow)  VALUES  ($src_id, $dst_id, $region_id, '', '')";
The last bug isn't fixed until the last user is dead. (Sidney Markowitz, 1995)

gainkullan
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 19
Joined: 07/02/2017 2:07 pm

Re: ต้องการดึงข้อมูลจากตารางหนึ่งไปอีกตารางค

Post by gainkullan » 07/02/2017 10:35 pm

ขอบคุณมากๆนะคะ

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google Adsense [Bot] and 16 guests