Page 1 of 1

ช่วยแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือหน่อยครับ

Posted: 30/04/2009 9:46 pm
by worrawooth
ช่วยแสดงความคิดเห็น ช่วยเหลือหน่อยครับ pic.JPG
pic.JPG (13.43 KiB) Viewed 417 times
เกีั่ยวกับเมนูครับ ขอความคิด คือผมต้องการที่จะให้เมนูนี้จะแสดง โดยขึ้นอยู่กับว่า ในเมนูย่อย (การเมือง กีฬา อื่นๆๆ) มีข้อมูลใหม่ในนั้นไหม ถ้ามีข้อมูลก็จะแสดงเมนูย่อยนั้น แต่ถ้ายังไม่มีข้อมูลใหม่เมนูย่อยนั้นก็จะไม่แสดง เช่น เดลินิวส์ การเมือง มีข้อมูลใหม่เมนูการเมืองก็จะแสดงให้เลือก แต่ เศรษฐกิจไม่มีข้อมูลใหม่ เมนูนี้จึงไม่แสดงออกมาให้เลือก

.... ไม่ทราบว่าพอมีแนวคิดในการเขียน code ยังไง