ผู้รู้ช่วยอธิบายทีละบรรทัดให้หน่อยนะ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

pentagon
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 1
Joined: 12/05/2009 11:10 am

ผู้รู้ช่วยอธิบายทีละบรรทัดให้หน่อยนะ

Post by pentagon »

<?php

if($promo=="true"){
$sql="delete from promotion where promotion_status='0'";
mysql_db_query($dbName,$sql);
}


$sql1="select * from `saledata` where saledata_status='1' ";
$result1=mysql_db_query($dbName,$sql1);
if (!$result1)
{ die('invalid result1 order query' . mysql_error());}
$row1=mysql_num_rows($result1);
echo "<h3>ใบสั่งซื้อมีทั้งหมด --> $row1 ใบสั่งซื้อ</h3><br>";
$count=0;
while ($rs = mysql_fetch_array($result1))
{
$order_id=$rs['saledata_orderid'];
$orderitem_id=$rs['saledata_products'];
$count++;

$x=explode(',',$rs['saledata_products']);
//echo "ใบสั่งซื้อที่ ($count) $order_id <br> $orderitem_id ".sizeof($x)."<br>";
/*echo sizeof($x);*/
for($i=0;$i<sizeof($x)-2;$i++){
for($j=$i+1;$j<=sizeof($x)-2;$j++){

$sql="select * from `saledata` where saledata_products like '%$x[$i]%' ";
$result=mysql_db_query($dbName,$sql);
if (!$result)
{ die('invalid result order query' . mysql_error());}
$row=mysql_num_rows($result);

$sql2="select * from `saledata` where saledata_products like '%$x[$i]%' and saledata_products like '%$x[$j]%' ";
$result2=mysql_db_query($dbName,$sql2);
if (!$result2)
{ die('invalid result2 order query' . mysql_error());}
$row2=mysql_num_rows($result2);

$SUPPORT=number_format($row/$row1*100,2);
$CONFIDENT=number_format($row2/$row*100,2);

if ($SUPPORT>=$_POST[SUPPORT_INPUT] && $CONFIDENT>=$_POST[CONFIDENT_INPUT] )
{


//echo $x[$i].'-'.$x[$j]."<br><font color='blue'>[SUP : $SUPPORT ] [CON : $CONFIDENT ]</font><br>";

if($promo=="true"){$ac=$x[$i].'-'.$x[$j];
$sql="insert into promotion values('','$ac','$SUPPORT_INPUT-$CONFIDENT_INPUT','$SUPPORT','$CONFIDENT','','','','','0')";
$result=mysql_db_query($dbName,$sql);
}
}

}
}
//echo '<br>--------------------------------------------------------<br>';

}
?>

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 24208
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ผู้รู้ช่วยอธิบายทีละบรรทัดให้หน่อยนะ

Post by mindphp »

mysql_db_query()
ไว้รันคำสั่ง sql โดยระบุชื่อฐานข้อมูล และ คำสั่ง sql ที่ต้องการรัน
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests