ช่วยแนะนำ mysqli หน่อยครับ จะเปลี่ยนยังไงครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

mollyclick
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 29
Joined: 09/06/2011 9:46 pm

ช่วยแนะนำ mysqli หน่อยครับ จะเปลี่ยนยังไงครับ

Post by mollyclick »

ของเดิมมันเป็น mysql ครับ อยากจะแก้ไขให้เป็น mysqli ครับ
ต้องแก้ยังไงครับ
ขอบคุณครับ

Code: Select all

<?php
if(!session_id()) session_start();
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(~0);

$serverName = "localhost";
$userName = "admin";
$userPassword = "admin";
$dbName = "longmysqli";

$conn = new mysqli($serverName,$userName,$userPassword,$dbName);
$conn->query("set names utf8");
//////////////////////////////// config ตัวใหม่ใช้กับ mysqli
  
  
  //$i_id = $_POST["i_id"];
  $district_name=$_POST["District"];
  $amphur_name=$_POST["Amper"];
  $province_name = $_POST["Province"];
  $postcode = $_POST["PostCode"];
  
  $SQLDistrict="SELECT * FROM district WHERE DISTRICT_NAME='".$district_name."' ";
  $result = mysql_query($SQLDistrict);
  //$rowDistrict = mysql_fetch_assoc($result);
  while($rowDistrict = mysql_fetch_assoc($result)){
 $Tdistrict_id = $rowDistrict['DISTRICT_ID'];
}
  
  $SQLAmphur="SELECT A.AMPHUR_ID, A.AMPHUR_NAME FROM amphur A LEFT outer join district B on A.AMPHUR_ID=B.AMPHUR_ID WHERE A.AMPHUR_NAME='".$amphur_name."' ";
  $result = mysql_query($SQLAmphur);
  while($rowAmphur = mysql_fetch_assoc($result)){
 $TAmphur_id = $rowAmphur['AMPHUR_ID'];
}

  $SQLProvince="SELECT A.PROVINCE_ID, A.PROVINCE_NAME FROM province A left outer join district B on A.PROVINCE_ID=B.PROVINCE_ID WHERE PROVINCE_NAME='".$province_name."' ";
  $result = mysql_query($SQLProvince);
  while($rowProvince = mysql_fetch_assoc($result)){
 $TProvince_id = $rowProvince['PROVINCE_ID'];
}
  
  mysql_query("UPDATE data_user SET district_id='".$Tdistrict_id."',amphur_id='".$TAmphur_id."',province_id='".$TProvince_id."',postcode='$postcode' 
   WHERE id = '".$_POST["id"]."' and member_id = '".$_SESSION['login_true']."' ");
?>
mollyclick
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 29
Joined: 09/06/2011 9:46 pm

Re: ช่วยแนะนำ mysqli หน่อยครับ จะเปลี่ยนยังไงครับ

Post by mollyclick »

ทำได้แล้วครับ
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests