ต้องการดึงข้อมูลบางส่วนจาก file.db มาคำนวณเวลา ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

offa
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 01/09/2009 9:34 am

ต้องการดึงข้อมูลบางส่วนจาก file.db มาคำนวณเวลา ต้องทำอย่างไร

Post by offa »

คือผมมีฐานข้อมูล แบบ file.db หรือ file database แล้วต้องการนำข้อมูลบางส่วนมาใช้งาน แบบว่า ในนั้นตัวเลขจะเป็นตัวเลขรวม วินาที แล้วผมต้องการนำตัวเลขในนั้นมา คำนวณ เพื่อให้มันออกมาเป็นชั่วโมงครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชีแนะ โค๊ดหน่อยนะครับ ผมไม่เก่ง php ครับ


ต้องการใช้ข้อมูล ส่วนที่เป็น total=102883 ครับ ต้องการส่วนที่แหละ เอาไปคำนวณเวลา จากวินาที เป็นชม.

Code: Select all

คือผมมีฐานข้อมูล แบบ file.db หรือ file database แล้วต้องการนำข้อมูลบางส่วนมาใช้งาน แบบว่า ในนั้นตัวเลขจะเป็นตัวเลขรวม วินาที แล้วผมต้องการนำตัวเลขในนั้นมา คำนวณ เพื่อให้มันออกมาเป็นชั่วโมงครับ รบกวนผู้รู้ช่วยชีแนะ โค๊ดหน่อยนะครับ ผมไม่เก่ง php ครับ


ต้องการใช้ข้อมูล ส่วนที่เป็น total=102883 ครับ ต้องการส่วนที่แหละ เอาไปคำนวณเวลา จากวินาที เป็นชม.

ck:377717993:82
n:4:6:4:3:5:3:6:4
c:1>1:time=757>l=111111>m=0000000000000>p=111111111111:time=411>l=1>m=0000>p=11111111:time=447>l=111111111>m=00000000>p=1111111111111:time=279>l=111111>m=0000000>p=11111111111111:time=282>p=1111111:g=1>g_time=79>q=1>q_time=187>r=1>r_time=136>s=0>s_time=60>t=1>t_time=434>v=1>v_time=80>rec_time=8>rec_count=3>p_time=1426>l_time=750
c:1>2:time=290>l=1111111>p=11111:time=308>l=11>p=111111111111:time=1357>l=11111111111111>p=111111111111111:time=256>l=111111>p=1111111111111111111111:time=222>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=244>r=1>r_time=80>s=0>s_time=28>t=0>t_time=0>v=1>v_time=77>rec_time=17>rec_count=6>p_time=1014>l_time=1419
c:1>3:time=148>l=1111>p=1111:time=329>l=11>p=111111111:time=425>l=1111111111>p=111111111111:time=311>l=1111111>p=111111111111111:time=101>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=1051>r=1>r_time=60>s=0>s_time=19>t=0>t_time=0>v=1>v_time=9>rec_time=32>rec_count=8>p_time=654>l_time=660
c:1>4:time=112>l=111>p=1111:time=305>l=11>p=1111111111:time=166>l=11111>p=11:time=235>l=11111>p=1111111111111:time=113>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=135>r=1>r_time=64>s=0>s_time=29>t=0>t_time=0>v=1>v_time=30>rec_time=20>rec_count=5>p_time=558>l_time=373
c:2>1:time=308>l=1111>p=11111:time=246>l=1>p=11111111:time=716>l=11111>p=1111111111:time=404>l=11111>p=1111111111111111:time=100>p=111111:g=1>g_time=80>q=1>q_time=446>r=1>r_time=76>s=0>s_time=204>t=1>t_time=565>v=1>v_time=48>rec_time=32>rec_count=8>p_time=828>l_time=946
c:2>2:time=176>l=111>m=000000000000000>p=111:time=379>l=1>m=000000>p=111111111:time=343>l=111111111>m=00000000000000000>p=1111111111111111111111:time=472>l=1111111111>m=000>p=111111111111111111:time=121>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=116>r=1>r_time=79>s=0>s_time=9>t=0>t_time=0>v=1>v_time=2>rec_time=57>rec_count=18>p_time=782>l_time=709
c:2>3:time=127>l=111>p=111:time=341>l=11>p=11111111:time=213>l=1111111>p=1111111111:time=404>l=111111>p=11111111111111:time=193>p=111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=1281>r=1>r_time=85>s=0>s_time=68>t=0>t_time=0>v=1>v_time=40>rec_time=38>rec_count=10>p_time=763>l_time=515
c:2>4:time=197>l=1111>p=111:time=643>l=1>p=1111111111:time=906>l=11111111111>p=11111111:time=778>l=11111111>p=111111111111:time=132>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=3759>r=1>r_time=65>s=0>s_time=175>t=0>t_time=0>v=1>v_time=90>rec_time=66>rec_count=24>p_time=1073>l_time=1583
c:2>5:time=110>l=1111>p=11111:time=376>l=11>p=11111111111:time=502>l=11111>p=111111111111:time=234>l=1111>p=111111111111111:time=114>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=236>r=1>r_time=13>s=0>s_time=10>t=0>t_time=0>v=1>v_time=35>rec_time=14>rec_count=4>p_time=920>l_time=416
c:2>6:time=643>l=111>p=111:time=541>l=111>p=111111111111:time=2674>l=111111111111>p=111111111111111111111:time=525>l=1111111111>p=11111111111111:time=147>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=532>r=1>r_time=74>s=0>s_time=141>t=0>t_time=0>v=1>v_time=194>rec_time=49>rec_count=17>p_time=1769>l_time=2761
c:3>1:time=196>l=111>p=111:time=380>l=1>p=1111111111:time=831>l=11111111111111111111>p=11111111111111111111:time=437>l=111111>p=11111111111111111111:time=107>p=111111:g=1>g_time=60>q=1>q_time=1812>r=1>r_time=70>s=0>s_time=99>t=1>t_time=367>v=1>v_time=186>rec_time=35>rec_count=9>p_time=854>l_time=1097
c:3>2:time=91>l=111>p=111:time=565>l=111>p=11111111111111111:time=467>l=11111111111111>p=1111111111:time=384>l=1111111111>p=11111111111111111:time=95>p=111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=174>r=0>r_time=0>s=0>s_time=9>t=0>t_time=0>v=1>v_time=69>rec_time=12>rec_count=2>p_time=905>l_time=697
c:3>3:time=244>l=111>m=0000000>p=111:time=443>l=11>m=0000>p=1111111111:time=317>l=11111111111>m=000000000>p=1111111111:time=222>l=111111>m=0000>p=11111111111:time=87>p=111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=214>r=0>r_time=0>s=0>s_time=89>t=0>t_time=0>v=1>v_time=46>rec_time=46>rec_count=13>p_time=765>l_time=548
c:3>4:time=179>l=11>p=111:time=368>l=11>p=1111111111:time=538>l=11111111>p=1111111111:time=230>l=111111>p=1111111111111111111:time=93>p=111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=383>r=0>r_time=0>s=0>s_time=79>t=0>t_time=0>v=1>v_time=40>rec_time=15>rec_count=3>p_time=727>l_time=681
c:4>1:time=196>l=11>p=111:time=486>l=111>p=1111111111:time=642>l=11111111>p=1111111111:time=310>l=1111111>p=1111111111111:time=445>p=111111111111111:g=1>g_time=62>q=1>q_time=277>r=1>r_time=93>s=0>s_time=96>t=1>t_time=1018>v=1>v_time=138>rec_time=32>rec_count=7>p_time=1156>l_time=923
c:4>2:time=144>l=111>p=111:time=307>l=11>p=111111111:time=273>l=111>p=1111111111:time=341>l=1111111>p=111111111111111111:time=129>p=111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=200>r=1>r_time=56>s=0>s_time=28>t=0>t_time=0>v=1>v_time=58>rec_time=43>rec_count=13>p_time=676>l_time=518
c:4>3:time=118>l=1111>m=0000000>p=1111:time=368>l=11>m=000>p=1111111111111:time=271>l=11>m=0000>p=1111111111:time=320>l=11111>m=0000>p=11111111111111111111111:time=138>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=139>r=7 4 1>r_time=119>s=0>s_time=26>t=0>t_time=0>v=1>v_time=63>rec_time=38>rec_count=9>p_time=831>l_time=384
c:5>1:time=232>l=1111>p=11111:time=374>l=11>p=1111111111111:time=303>l=11>p=111111111111:time=468>l=1111>p=1111111111:time=123>p=11111111:g=1>g_time=68>q=1>q_time=2406>r=1>r_time=97>s=0>s_time=152>t=1>t_time=593>v=1>v_time=89>rec_time=43>rec_count=11>p_time=885>l_time=615
c:5>2:time=978>l=11>p=1111:time=429>l=11>p=1111111111111:time=405>l=11>p=1111111111:time=626>l=11111111111111111>p=111111111111111111:time=131>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=234>r=0>r_time=0>s=0>s_time=326>t=0>t_time=0>v=1>v_time=155>rec_time=32>rec_count=6>p_time=989>l_time=1580
c:5>3:time=290>l=111>p=111:time=463>l=11>p=11111111111:time=560>l=11111111111111>p=1111111111:time=248>l=11111>p=1111111111:time=386>p=11111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=222>r=0>r_time=0>s=0>s_time=61>t=0>t_time=0>v=1>v_time=55>rec_time=19>rec_count=5>p_time=1065>l_time=882
c:5>4:time=179>l=11>p=1111:time=753>l=111>p=1111111111:time=709>l=11111111111>p=1111111111:time=520>l=11111>p=111111111111:time=221>p=1111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=562>r=1>r_time=86>s=0>s_time=95>t=0>t_time=0>v=1>v_time=68>rec_time=79>rec_count=16>p_time=1432>l_time=950
c:5>5:time=341>l=111111>m=0000000000>p=11111111111:time=535>l=111>m=00000>p=1111111111111111:time=2084>l=11>m=0000>p=11111:time=831>l=111111111>m=0000000>p=111111111111111111:time=181>p=111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=433>r=1>r_time=63>s=0>s_time=99>t=0>t_time=0>v=1>v_time=36>rec_time=36>rec_count=7>p_time=1668>l_time=2304
c:6>1:time=436>l=111>p=111111:time=1486>l=111>p=111111111111111:time=291>l=11111111>p=1111111111:time=1278>l=1111111>p=11111111111:time=106>p=111111:g=1>g_time=93>q=1>q_time=525>r=1>r_time=84>s=0>s_time=1076>t=1>t_time=525>v=1>v_time=143>rec_time=64>rec_count=13>p_time=1649>l_time=1948
c:6>2:time=136>l=111>p=1111:time=358>l=11>p=11111111111111:time=278>l=11111>p=111111111111:time=690>l=11111>p=1111111111:time=147>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=271>r=0>r_time=0>s=0>s_time=20>t=0>t_time=0>v=1>v_time=54>rec_time=14>rec_count=5>p_time=732>l_time=877
c:6>3:time=793>l=11>m=00000>p=111111111:time=649>l=11>m=000>p=111111111:time=930>l=11111111111>m=000>p=11111:time=857>l=11111111>m=0000>p=1111111111111111:time=476>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=160>r=1>r_time=388>s=0>s_time=487>t=0>t_time=0>v=1>v_time=116>rec_time=65>rec_count=10>p_time=1626>l_time=2079
c:7>1:time=201>l=111>p=111111:time=774>l=11>p=1111111111:time=246>l=111>p=111:time=294>l=11111111>p=111111111111111:time=213>p=11111111111:g=1>g_time=58>q=1>q_time=158>r=0>r_time=0>s=0>s_time=702>t=1>t_time=767>v=1>v_time=125>rec_time=18>rec_count=4>p_time=1125>l_time=603
c:7>2:time=124>l=111>p=11:time=696>l=111>p=111111111111:time=466>l=1111111111>p=111111111111:time=448>l=111111111>p=11111111111111:time=152>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=370>r=0>r_time=0>s=0>s_time=66>t=0>t_time=0>v=1>v_time=116>rec_time=37>rec_count=7>p_time=1026>l_time=860
c:7>3:time=124>l=111>p=1111:time=2728>l=1111>p=11111111111111111:time=261>l=11111>p=111:time=501>l=1111111>p=111111111111111111111:time=596>p=1111111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=180>r=0>r_time=0>s=0>s_time=24>t=0>t_time=0>v=1>v_time=110>rec_time=137>rec_count=23>p_time=3283>l_time=927
c:7>4:time=146>l=111>p=1111:time=365>l=111>p=11111111111111:time=184>l=111>p=11:time=332>l=111111>p=11111111111111111:time=154>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=156>r=0>r_time=0>s=0>s_time=15>t=0>t_time=0>v=1>v_time=90>rec_time=35>rec_count=6>p_time=721>l_time=460
c:7>5:time=303>l=111>p=1111:time=0>l=00>p=000000000:time=829>l=11111110000>p=0000000000:time=0>l=0000000>p=000000000000000000:time=428>p=1111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=497>r=0>r_time=0>s=0>s_time=179>t=0>t_time=0>v=1>v_time=435>rec_time=0>rec_count=0>p_time=648>l_time=912
c:7>6:time=0>l=00>m=0000000000000>p=0000:time=0>l=0000>m=000000>p=00000000000000000:time=0>l=0000000000000000000>m=0>p=00000000000000000000:time=0>l=0000000000>m=000000>p=0000000000000000000:time=0>p=0000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
c:8>1:time=0>l=000>p=0000:time=0>l=00>p=00000000:time=0>l=000000000>p=0000000000:time=0>l=000>p=00000000000:time=0>p=00000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
c:8>2:time=0>l=000>p=00000000:time=0>l=00>p=0000000000:time=0>l=00000000000>p=0000000000:time=0>l=00000000000>p=0000000000000000:time=0>p=00000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
c:8>3:time=0>l=000>p=00000:time=0>l=00>p=00000000:time=0>l=0000000000000>p=0000000000:time=0>l=000000000>m=00000>p=00000000000000:time=0>p=00000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
c:8>4:time=0>l=000>m=00000000>p=000000000:time=0>l=000>m=0000>p=0000000000000000:time=0>l=0000000>m=00>p=0000000000:time=0>l=000000000000>m=00000000>p=00000000000000000:time=0>p=00000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
b:0705V::
q:1>1:187:100:100:100:80:-1
q:1>2:244:100:100:100:100:-1
q:1>3:1051:100:80:80:80:-1
q:1>4:135:100:60:100:50:-1
q:2>1:446:100:100:100:40:-1
q:2>2:116:100:100:100:80:-1
q:2>3:1281:100:100:40:100:-1
q:2>4:3759:80:60:100:80:-1
q:2>5:236:100:20:100:100:-1
q:2>6:532:100:60:100:100:-1
q:3>1:1812:100:80:60:100:-1
q:3>2:174:100:100:40:100:-1
q:3>3:214:80:100:80:100:-1
q:3>4:383:80:60:80:100:-1
q:4>1:277:60:100:80:80:-1
q:4>2:200:100:40:100:80:-1
q:4>3:139:100:80:100:60:-1
q:5>1:2406:100:80:100:40:-1
q:5>2:234:60:80:100:80:-1
q:5>3:222:80:60:80:100:-1
q:5>4:562:100:40:80:100:-1
q:5>5:433:100:60:80:80:-1
q:6>1:525:100:80:80:60:-1
q:6>2:271:100:100:40:80:-1
q:6>3:160:60:100:80:80:-1
q:7>1:158:100:80:100:80:-1
q:7>2:370:100:40:80:100:-1
q:7>3:180:100:100:40:100:-1
q:7>4:156:100:100:60:80:-1
q:7>5:497:100:60:80:100:-1
q:7>6:0:-1:-1:-1:-1:-1
q:8>1:0:-1:-1:-1:-1:-1
q:8>2:0:-1:-1:-1:-1:-1
q:8>3:0:-1:-1:-1:-1:-1
q:8>4:0:-1:-1:-1:-1:-1
r:1133:272
m:l=29977:m=0:p=32550:a=0:g=500:q=17360:r=1788:s=4471:t=4269:v=2797:total=[color=#FF0000]102883[/color]
t:1:434:80>80>80>80:80>80>80>80:90>90>90>90:80>80>80>80:-1>-1>-1>-1
t:2:565:100>100>100>100:40>40>40>40:90>90>90>90:90>90>90>90:-1>-1>-1>-1
t:3:367:90>90>90>90:100>100>100>100:70>70>70>70:100>100>100>100:-1>-1>-1>-1
t:4:1018:100>90>90>100:50>50>50>50:80>80>80>80:80>70>70>80:-1>-1>-1>-1
t:5:593:90>90>90>90:70>70>70>70:90>90>90>90:100>100>100>100:-1>-1>-1>-1
t:6:525:90>90>90>90:80>80>80>80:60>60>60>60:80>80>80>80:-1>-1>-1>-1
t:7:767:90>80>80>90:90>70>70>90:90>70>70>90:90>80>80>90:-1>-1>-1>-1
t:8:0:-1>-1>-1>-1:-1>-1>-1>-1:-1>-1>-1>-1:-1>-1>-1>-1:-1>-1>-1>-1

offa
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 2
Joined: 01/09/2009 9:34 am

Re: ต้องการดึงข้อมูลบางส่วนจาก file.db มาคำนวณเวลา ต้องทำอย่างไร

Post by offa »

เอา ตัวอย่างมาให้ดูอีกรอบครับ เมื่อกี้ พลาดไปหน่อย
ck:377717993:82
n:4:6:4:3:5:3:6:4
c:1>1:time=757>l=111111>m=0000000000000>p=111111111111:time=411>l=1>m=0000>p=11111111:time=447>l=111111111>m=00000000>p=1111111111111:time=279>l=111111>m=0000000>p=11111111111111:time=282>p=1111111:g=1>g_time=79>q=1>q_time=187>r=1>r_time=136>s=0>s_time=60>t=1>t_time=434>v=1>v_time=80>rec_time=8>rec_count=3>p_time=1426>l_time=750
c:1>2:time=290>l=1111111>p=11111:time=308>l=11>p=111111111111:time=1357>l=11111111111111>p=111111111111111:time=256>l=111111>p=1111111111111111111111:time=222>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=244>r=1>r_time=80>s=0>s_time=28>t=0>t_time=0>v=1>v_time=77>rec_time=17>rec_count=6>p_time=1014>l_time=1419
c:1>3:time=148>l=1111>p=1111:time=329>l=11>p=111111111:time=425>l=1111111111>p=111111111111:time=311>l=1111111>p=111111111111111:time=101>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=1051>r=1>r_time=60>s=0>s_time=19>t=0>t_time=0>v=1>v_time=9>rec_time=32>rec_count=8>p_time=654>l_time=660
c:1>4:time=112>l=111>p=1111:time=305>l=11>p=1111111111:time=166>l=11111>p=11:time=235>l=11111>p=1111111111111:time=113>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=135>r=1>r_time=64>s=0>s_time=29>t=0>t_time=0>v=1>v_time=30>rec_time=20>rec_count=5>p_time=558>l_time=373
c:2>1:time=308>l=1111>p=11111:time=246>l=1>p=11111111:time=716>l=11111>p=1111111111:time=404>l=11111>p=1111111111111111:time=100>p=111111:g=1>g_time=80>q=1>q_time=446>r=1>r_time=76>s=0>s_time=204>t=1>t_time=565>v=1>v_time=48>rec_time=32>rec_count=8>p_time=828>l_time=946
c:2>2:time=176>l=111>m=000000000000000>p=111:time=379>l=1>m=000000>p=111111111:time=343>l=111111111>m=00000000000000000>p=1111111111111111111111:time=472>l=1111111111>m=000>p=111111111111111111:time=121>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=116>r=1>r_time=79>s=0>s_time=9>t=0>t_time=0>v=1>v_time=2>rec_time=57>rec_count=18>p_time=782>l_time=709
c:2>3:time=127>l=111>p=111:time=341>l=11>p=11111111:time=213>l=1111111>p=1111111111:time=404>l=111111>p=11111111111111:time=193>p=111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=1281>r=1>r_time=85>s=0>s_time=68>t=0>t_time=0>v=1>v_time=40>rec_time=38>rec_count=10>p_time=763>l_time=515
c:2>4:time=197>l=1111>p=111:time=643>l=1>p=1111111111:time=906>l=11111111111>p=11111111:time=778>l=11111111>p=111111111111:time=132>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=3759>r=1>r_time=65>s=0>s_time=175>t=0>t_time=0>v=1>v_time=90>rec_time=66>rec_count=24>p_time=1073>l_time=1583
c:2>5:time=110>l=1111>p=11111:time=376>l=11>p=11111111111:time=502>l=11111>p=111111111111:time=234>l=1111>p=111111111111111:time=114>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=236>r=1>r_time=13>s=0>s_time=10>t=0>t_time=0>v=1>v_time=35>rec_time=14>rec_count=4>p_time=920>l_time=416
c:2>6:time=643>l=111>p=111:time=541>l=111>p=111111111111:time=2674>l=111111111111>p=111111111111111111111:time=525>l=1111111111>p=11111111111111:time=147>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=532>r=1>r_time=74>s=0>s_time=141>t=0>t_time=0>v=1>v_time=194>rec_time=49>rec_count=17>p_time=1769>l_time=2761
c:3>1:time=196>l=111>p=111:time=380>l=1>p=1111111111:time=831>l=11111111111111111111>p=11111111111111111111:time=437>l=111111>p=11111111111111111111:time=107>p=111111:g=1>g_time=60>q=1>q_time=1812>r=1>r_time=70>s=0>s_time=99>t=1>t_time=367>v=1>v_time=186>rec_time=35>rec_count=9>p_time=854>l_time=1097
c:3>2:time=91>l=111>p=111:time=565>l=111>p=11111111111111111:time=467>l=11111111111111>p=1111111111:time=384>l=1111111111>p=11111111111111111:time=95>p=111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=174>r=0>r_time=0>s=0>s_time=9>t=0>t_time=0>v=1>v_time=69>rec_time=12>rec_count=2>p_time=905>l_time=697
c:3>3:time=244>l=111>m=0000000>p=111:time=443>l=11>m=0000>p=1111111111:time=317>l=11111111111>m=000000000>p=1111111111:time=222>l=111111>m=0000>p=11111111111:time=87>p=111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=214>r=0>r_time=0>s=0>s_time=89>t=0>t_time=0>v=1>v_time=46>rec_time=46>rec_count=13>p_time=765>l_time=548
c:3>4:time=179>l=11>p=111:time=368>l=11>p=1111111111:time=538>l=11111111>p=1111111111:time=230>l=111111>p=1111111111111111111:time=93>p=111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=383>r=0>r_time=0>s=0>s_time=79>t=0>t_time=0>v=1>v_time=40>rec_time=15>rec_count=3>p_time=727>l_time=681
c:4>1:time=196>l=11>p=111:time=486>l=111>p=1111111111:time=642>l=11111111>p=1111111111:time=310>l=1111111>p=1111111111111:time=445>p=111111111111111:g=1>g_time=62>q=1>q_time=277>r=1>r_time=93>s=0>s_time=96>t=1>t_time=1018>v=1>v_time=138>rec_time=32>rec_count=7>p_time=1156>l_time=923
c:4>2:time=144>l=111>p=111:time=307>l=11>p=111111111:time=273>l=111>p=1111111111:time=341>l=1111111>p=111111111111111111:time=129>p=111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=200>r=1>r_time=56>s=0>s_time=28>t=0>t_time=0>v=1>v_time=58>rec_time=43>rec_count=13>p_time=676>l_time=518
c:4>3:time=118>l=1111>m=0000000>p=1111:time=368>l=11>m=000>p=1111111111111:time=271>l=11>m=0000>p=1111111111:time=320>l=11111>m=0000>p=11111111111111111111111:time=138>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=139>r=7 4 1>r_time=119>s=0>s_time=26>t=0>t_time=0>v=1>v_time=63>rec_time=38>rec_count=9>p_time=831>l_time=384
c:5>1:time=232>l=1111>p=11111:time=374>l=11>p=1111111111111:time=303>l=11>p=111111111111:time=468>l=1111>p=1111111111:time=123>p=11111111:g=1>g_time=68>q=1>q_time=2406>r=1>r_time=97>s=0>s_time=152>t=1>t_time=593>v=1>v_time=89>rec_time=43>rec_count=11>p_time=885>l_time=615
c:5>2:time=978>l=11>p=1111:time=429>l=11>p=1111111111111:time=405>l=11>p=1111111111:time=626>l=11111111111111111>p=111111111111111111:time=131>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=234>r=0>r_time=0>s=0>s_time=326>t=0>t_time=0>v=1>v_time=155>rec_time=32>rec_count=6>p_time=989>l_time=1580
c:5>3:time=290>l=111>p=111:time=463>l=11>p=11111111111:time=560>l=11111111111111>p=1111111111:time=248>l=11111>p=1111111111:time=386>p=11111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=222>r=0>r_time=0>s=0>s_time=61>t=0>t_time=0>v=1>v_time=55>rec_time=19>rec_count=5>p_time=1065>l_time=882
c:5>4:time=179>l=11>p=1111:time=753>l=111>p=1111111111:time=709>l=11111111111>p=1111111111:time=520>l=11111>p=111111111111:time=221>p=1111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=562>r=1>r_time=86>s=0>s_time=95>t=0>t_time=0>v=1>v_time=68>rec_time=79>rec_count=16>p_time=1432>l_time=950
c:5>5:time=341>l=111111>m=0000000000>p=11111111111:time=535>l=111>m=00000>p=1111111111111111:time=2084>l=11>m=0000>p=11111:time=831>l=111111111>m=0000000>p=111111111111111111:time=181>p=111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=433>r=1>r_time=63>s=0>s_time=99>t=0>t_time=0>v=1>v_time=36>rec_time=36>rec_count=7>p_time=1668>l_time=2304
c:6>1:time=436>l=111>p=111111:time=1486>l=111>p=111111111111111:time=291>l=11111111>p=1111111111:time=1278>l=1111111>p=11111111111:time=106>p=111111:g=1>g_time=93>q=1>q_time=525>r=1>r_time=84>s=0>s_time=1076>t=1>t_time=525>v=1>v_time=143>rec_time=64>rec_count=13>p_time=1649>l_time=1948
c:6>2:time=136>l=111>p=1111:time=358>l=11>p=11111111111111:time=278>l=11111>p=111111111111:time=690>l=11111>p=1111111111:time=147>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=271>r=0>r_time=0>s=0>s_time=20>t=0>t_time=0>v=1>v_time=54>rec_time=14>rec_count=5>p_time=732>l_time=877
c:6>3:time=793>l=11>m=00000>p=111111111:time=649>l=11>m=000>p=111111111:time=930>l=11111111111>m=000>p=11111:time=857>l=11111111>m=0000>p=1111111111111111:time=476>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=160>r=1>r_time=388>s=0>s_time=487>t=0>t_time=0>v=1>v_time=116>rec_time=65>rec_count=10>p_time=1626>l_time=2079
c:7>1:time=201>l=111>p=111111:time=774>l=11>p=1111111111:time=246>l=111>p=111:time=294>l=11111111>p=111111111111111:time=213>p=11111111111:g=1>g_time=58>q=1>q_time=158>r=0>r_time=0>s=0>s_time=702>t=1>t_time=767>v=1>v_time=125>rec_time=18>rec_count=4>p_time=1125>l_time=603
c:7>2:time=124>l=111>p=11:time=696>l=111>p=111111111111:time=466>l=1111111111>p=111111111111:time=448>l=111111111>p=11111111111111:time=152>p=11111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=370>r=0>r_time=0>s=0>s_time=66>t=0>t_time=0>v=1>v_time=116>rec_time=37>rec_count=7>p_time=1026>l_time=860
c:7>3:time=124>l=111>p=1111:time=2728>l=1111>p=11111111111111111:time=261>l=11111>p=111:time=501>l=1111111>p=111111111111111111111:time=596>p=1111111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=180>r=0>r_time=0>s=0>s_time=24>t=0>t_time=0>v=1>v_time=110>rec_time=137>rec_count=23>p_time=3283>l_time=927
c:7>4:time=146>l=111>p=1111:time=365>l=111>p=11111111111111:time=184>l=111>p=11:time=332>l=111111>p=11111111111111111:time=154>p=1111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=156>r=0>r_time=0>s=0>s_time=15>t=0>t_time=0>v=1>v_time=90>rec_time=35>rec_count=6>p_time=721>l_time=460
c:7>5:time=303>l=111>p=1111:time=0>l=00>p=000000000:time=829>l=11111110000>p=0000000000:time=0>l=0000000>p=000000000000000000:time=428>p=1111111111:g=0>g_time=0>q=1>q_time=497>r=0>r_time=0>s=0>s_time=179>t=0>t_time=0>v=1>v_time=435>rec_time=0>rec_count=0>p_time=648>l_time=912
c:7>6:time=0>l=00>m=0000000000000>p=0000:time=0>l=0000>m=000000>p=00000000000000000:time=0>l=0000000000000000000>m=0>p=00000000000000000000:time=0>l=0000000000>m=000000>p=0000000000000000000:time=0>p=0000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
c:8>1:time=0>l=000>p=0000:time=0>l=00>p=00000000:time=0>l=000000000>p=0000000000:time=0>l=000>p=00000000000:time=0>p=00000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
c:8>2:time=0>l=000>p=00000000:time=0>l=00>p=0000000000:time=0>l=00000000000>p=0000000000:time=0>l=00000000000>p=0000000000000000:time=0>p=00000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
c:8>3:time=0>l=000>p=00000:time=0>l=00>p=00000000:time=0>l=0000000000000>p=0000000000:time=0>l=000000000>m=00000>p=00000000000000:time=0>p=00000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
c:8>4:time=0>l=000>m=00000000>p=000000000:time=0>l=000>m=0000>p=0000000000000000:time=0>l=0000000>m=00>p=0000000000:time=0>l=000000000000>m=00000000>p=00000000000000000:time=0>p=00000000:g=0>g_time=0>q=0>q_time=0>r=0>r_time=0>s=0>s_time=0>t=0>t_time=0>v=0>v_time=0>rec_time=0>rec_count=0
b:0705V::
q:1>1:187:100:100:100:80:-1
q:1>2:244:100:100:100:100:-1
q:1>3:1051:100:80:80:80:-1
q:1>4:135:100:60:100:50:-1
q:2>1:446:100:100:100:40:-1
q:2>2:116:100:100:100:80:-1
q:2>3:1281:100:100:40:100:-1
q:2>4:3759:80:60:100:80:-1
q:2>5:236:100:20:100:100:-1
q:2>6:532:100:60:100:100:-1
q:3>1:1812:100:80:60:100:-1
q:3>2:174:100:100:40:100:-1
q:3>3:214:80:100:80:100:-1
q:3>4:383:80:60:80:100:-1
q:4>1:277:60:100:80:80:-1
q:4>2:200:100:40:100:80:-1
q:4>3:139:100:80:100:60:-1
q:5>1:2406:100:80:100:40:-1
q:5>2:234:60:80:100:80:-1
q:5>3:222:80:60:80:100:-1
q:5>4:562:100:40:80:100:-1
q:5>5:433:100:60:80:80:-1
q:6>1:525:100:80:80:60:-1
q:6>2:271:100:100:40:80:-1
q:6>3:160:60:100:80:80:-1
q:7>1:158:100:80:100:80:-1
q:7>2:370:100:40:80:100:-1
q:7>3:180:100:100:40:100:-1
q:7>4:156:100:100:60:80:-1
q:7>5:497:100:60:80:100:-1
q:7>6:0:-1:-1:-1:-1:-1
q:8>1:0:-1:-1:-1:-1:-1
q:8>2:0:-1:-1:-1:-1:-1
q:8>3:0:-1:-1:-1:-1:-1
q:8>4:0:-1:-1:-1:-1:-1
r:1133:272
m:l=29977:m=0:p=32550:a=0:g=500:q=17360:r=1788:s=4471:t=4269:v=2797:total=102883
t:1:434:80>80>80>80:80>80>80>80:90>90>90>90:80>80>80>80:-1>-1>-1>-1
t:2:565:100>100>100>100:40>40>40>40:90>90>90>90:90>90>90>90:-1>-1>-1>-1
t:3:367:90>90>90>90:100>100>100>100:70>70>70>70:100>100>100>100:-1>-1>-1>-1
t:4:1018:100>90>90>100:50>50>50>50:80>80>80>80:80>70>70>80:-1>-1>-1>-1
t:5:593:90>90>90>90:70>70>70>70:90>90>90>90:100>100>100>100:-1>-1>-1>-1
t:6:525:90>90>90>90:80>80>80>80:60>60>60>60:80>80>80>80:-1>-1>-1>-1
t:7:767:90>80>80>90:90>70>70>90:90>70>70>90:90>80>80>90:-1>-1>-1>-1
t:8:0:-1>-1>-1>-1:-1>-1>-1>-1:-1>-1>-1>-1:-1>-1>-1>-1:-1>-1>-1>-1
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 7 guests