สอบถามเรื่องการแบ่งหน้า

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

namenaza
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 10
Joined: 01/09/2009 12:54 pm

สอบถามเรื่องการแบ่งหน้า

Post by namenaza »

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>::ซอฟต์แวร์บริการจัดการร้านขนมขายส่ง::</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {font-family: JasmineUPC}
.style24 {
font-size: large;
font-family: AngsanaUPC;
font-weight: bold;
}
-->
</style>
</head>

<body>
<table width="964" border="0">
<tr bgcolor="#CCCCCC">
<th width="131" align="left" valign="middle" bgcolor="#f83bce"><span class="style1 style1"><img src="pic_snack/0014.gif" width="27" height="23" align="absmiddle" /> <a href="home.php?page=menustock.php" class="style24">ฐานข้อมูลขนม</a></span></th>
<th colspan="2" align="left" bgcolor="#faf912"><span class="style1 style1"><img src="pic_snack/mail7.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle" /><span class="style24">ข้อมูลขนม</span></span></th>
</tr>
<tr>

<td width="131" rowspan="3" valign="top"><span class="style1"></span></td>
<td width="374" rowspan="3" align="center" valign="top"><table width="368" border="0">
<tr bgcolor="#faf912">
<th width="236" class="style1"><div align="left"> <img src="pic_snack/327.gif" width="16" height="16" align="absmiddle" /><span class="style24"> สถานะร้าน </span></div></th>
<th width="122" align="center" class="style24 style1">รายการ</th>
</tr>
<tr>
<td height="34" align="left" bgcolor="#EFEFEF" class="style1"><p><img src="pic_snack/mail7.gif" width="32" height="32" align="absmiddle"/><span class="style24">จำนวนขนมในฐานข้อมูล</span></p></td>
<td align="center" bgcolor="#EFEFEF" class="style1 style1"><span class="style24">

<?
include("connect.php");
$sql = "SELECT * FROM snack";
$result = mysql_query($sql);
$amount = mysql_num_rows($result);
echo $amount." รายการ";
?>
</span></td>
</tr>
</table>
<table width="366" border="0">
<tr bgcolor="#faf912">
<th width="235" align="left" class="style1"><img src="pic_snack/327.gif" width="16" height="16" align="absmiddle" /> <span class="style24">ขนมใกล้หมดอายุในช่วง 30 วัน</span></th>
<th width="121" align="center" class="style24">วันหมดอายุ</th>
</tr>
<?
include("connect.php");
$date = date("d/F/Y");
$nowdate = explode("/",$date);
$sql = "SELECT snack.Name,snack.Flavor,stock.Expdate FROM snack, stock WHERE snack.id=stock.id AND remain != '0'";
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");

$result = mysql_query($sql) or die($sql.mysql_error());
$total = 0;
$totalnowday=0;
$j=1;
while($date = mysql_fetch_array($result))
{
$expdate = explode("/",$date['Expdate']);
$day = $expdate[0];
$month = $expdate[1];
$year = $expdate[2] - 543;

$exp = $year."-".sprintf("%02d",$month)."-".sprintf("%02d",$day)." 00:00:00";

$now = date("d-M-Y H:i:s");

$time_left = strtotime($exp) - strtotime($now);
if($time_left < 3600*24*30)//(ุ60วิ*60นาที*24ชั่วโมง*1เดือน)
{
?>

<tr>
<td height="34" align="left" valign="middle" bgcolor="#EFEFEF" class="style1"><img src="pic_snack/mail7.gif" width="32" height="32" align="absmiddle"/><span class="style24"><? echo $date['Name']." ".$date['Flavor']; ?></span></td>
<td align="center" valign="middle" bgcolor="#EFEFEF" class="style1"><span class="style24"><? $expdate = explode("/",$date['Expdate']);
$date = date("Y")+543;
echo $day = $expdate[0];
echo " ";
$month = $expdate[1];
if($month == 1)
echo "มกราคม";
else if($month == 2)
echo "กุมภาพันธ์";
else if($month == 3)
echo "มีนาคม";
else if($month == 4)
echo "เมษายน";
else if($month == 5)
echo "พฤษภาคม";
else if($month == 6)
echo "มิถุนายน";
else if($month == 7)
echo "กรกฎาคม";
else if($month == 8)
echo "สิงหาคม";
else if($month == 9)
echo "กันยายน";
else if($month == 10)
echo "ตุลาคม";
else if($month == 11)
echo "พฤศจิกายน";
else if($month == 12)
echo "ธันวาคม";
echo " ";
echo $year = $expdate[2];
?></span></td>
</tr>

<?
}
}
?>
</table>


</td>
</tr>
<tr> </tr>
<tr>
<td width="445" height="338" align="center" valign="top"><table width="441" border="0" align="center">
<tr bgcolor="#33FFFF">
<th width="342" height="30" align="left" valign="top" bgcolor="#faf912" class="style1"><form id="form1" name="form1" method="post" action="home.php?page=datasnack.php">
<label>
<img src="pic_snack/327.gif" width="16" height="16" align="absmiddle" /> <span class="style24">สินค้าหมดและใกล้หมดในคลังสินค้า </span>
<select name="num" id="num">
<?

echo "<option value=''";
if(!$num)
echo "selected = 'selected'";
echo ">กรุณาเลือก</option>";
for($i=5;$i<=20;$i++)
{
echo "<option value='$i'";
if($i==$num)
echo "selected = 'selected'";
echo ">ต่ำกว่า $i ห่อ</option>";
$i=$i+4;
}
?>
</select>
</label>
<label>
<input name="submit" type="submit" id="submit" value="เลือก" />
</label>
</form> </th>
<td width="89" align="center" bgcolor="#faf912" class="style1"><span class="style24">จำนวน</span></td>
</tr>
<?

$sql = "SELECT Name,Stock,Flavor FROM snack WHERE Stock ORDER BY Stock ASC";
mysql_query("SET NAMES 'utf8'");
$result = mysql_query($sql);
$i=1;
while($data = mysql_fetch_array($result))
{
if($i<=10 && $data['Stock']<= $num)
{
?>
<tr>
<td align="left" valign="middle" bgcolor="#EFEFEF" class="style1"><img src="pic_snack/mail7.gif" alt="" width="32" height="32" align="absmiddle" /><span class="style24"><? echo $data['Name']." ".$data['Flavor']; ?></span></td>
<td valign="middle" bgcolor="#EAEAEA" class="style1"><center>
<span class="style24">
<? echo $data['Stock']; ?></span>
<span class="style24">ห่อ</span>
</center></td>
</tr>
<? }
$i++;
}
?>

</table></td>
</tr>
</table>
<br />
<label></label>
</body>
</html>

------------------------------------------------------------------------------------
จากโค๊ดนะฮะ คือว่าทำการselect จากทั้งหมดออกมาแล้วเข้าเงื่อนไขว่าเราจะเลือกเอาเฉพาะบางตัวจากที่selectอะฮะ เมื่อทำการเลือเลือกเสร็จ เราก้อจะทำการนับแถว(พอดีต้องการจะทำการแบ่งหน้าอะฮะ)จากที่เข้าเงื่อนไขอะฮะ เราต้องทำอย่างไรอะฮะ จากตัวอย่างที่เคยค้นหา ส่วนใหญ่จะselectจากrecordทั้งหมด แล้วทำการนับออกมาทำแบ่งหน้า แบบว่าไม่ตรงกับที่เราต้องการ ลองเอามาทำแล้วไม่ได้สักที เลยอยากจะสอบถามจากผู้รู้มาช่วยตอบให้หน่อยนะฮะ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25929
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามเรื่องการแบ่งหน้า

Post by mindphp »

ลองเอาจากที่ เขียน แบ่งหน้าอยู่แล้วประยุกต์ต่อครับ
บทความในเว็บมีครับ
เพิ่มเงื่อนไขอะไรก็ใส่ลงไป หลักการคือ นับจำนวนทั้งหมด แล้ว คำนวนหน้าที่ต้องการ


ปล.ลงโค้ดในบอร์ด กรุณาครอบโค้ด ด้วย

Code: Select all

[code=php]โค้ด php 
[/code]
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
namenaza
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 10
Joined: 01/09/2009 12:54 pm

Re: สอบถามเรื่องการแบ่งหน้า

Post by namenaza »

แต่ถ้าเราไม่ต้องการนับจากจำนวนทั้งหมดละฮะ
แบบว่าqueryทั้งหมด แล้วเข้าเงื่อนไข แล้วเราต้องการนับจำนวนนั้นจากที่เข้าเงื่อนไขอะฮะ
พอดีลองๆมาประยุกต์จากบทความแล้ว แต่ว่ามันยังติดอะฮะ
ช่วยแนะหน่อยนะฮะ ขอบคุณคร้าบ
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25929
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามเรื่องการแบ่งหน้า

Post by mindphp »

เก็บข้อมูลที่ได้จากการ query ใส่ array
แล้ว อ่านค่าใน array ทีละตัว

Code: Select all

 
$n =0;
foreach($a as $v) {
 if($v compare xxxxxxx) {
   $n++;
   // และทำงานอื่นๆที่ต้องการ 
 }
}
// จะได้ $n คือจำนวนที่ตรงกับเงือนไขที่ต้องการ
 
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
namenaza
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 10
Joined: 01/09/2009 12:54 pm

Re: สอบถามเรื่องการแบ่งหน้า

Post by namenaza »

ขอโทษทีนะฮะ พอดียังงงอยู่ก็เลย เอาไปประยุกต์ไม่ค่อยถูกอะฮะ ก็เลยไปทำตรงส่วนอื่นๆก่อนอะฮะ เพราะว่ามันเร่งมากๆเลย ขอบคุณนะฮะที่มาแนะนำให้
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25929
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: สอบถามเรื่องการแบ่งหน้า

Post by mindphp »

งง ส่วนไหนครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 14 guests