Page 1 of 1

Q - ตรวจสอบ ไฟล์รูปภาพในกระทู้ phpbb

Posted: 06/12/2018 11:04 am
by Ittichai_chupol
--ตอนนี้ ได้มีการพัฒนา extension แชร์กระทู้ ลงใน facebook โดยต้องการที่จะเมื่อกดปุ่มแชร์แล้ว จะมีการแดสงรูปภาพภายใน กระทู้นั้นออกมาพร้อมกับหัวข้อกระทู้ด้วย
แค่ไม่ทราบว่า จะต้องเขีียนโคดอยากไรเพื่อที่จะรู้ว่า ในกระทู้นั้นๆ มีไฟล์รูปภาพ หรือไม หรือมีอยู่เท่าไร

จึงจะขอวิธีการที่จะใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรูปภาพภายในกระทู้เพื่อที่จะนำมาใช้พัฒนา

Re: Q - ตรวจสอบ ไฟล์รูปภาพในกระทู้ phpbb

Posted: 06/12/2018 5:06 pm
by mindphp
ภาพใน phpBB มี
2 แบบหลักๆ คือ
1. ใช้ BBcode ใส่ url ภาพจากข้างนอก
2. อัพโหลดเข้ามาใน phpBB เอง ซึ่งแบบที่ 2 นี้ แบ่งเป็น 2 พวกย่อยๆ ดังนี้
2.1 อัพโหลดแล้วมันจะ แสดงกับ post นั้นเลย
2.2 อัพโหลดแล้ว ใส่ inline เข้าไป เพื่อให้มองว่าเป็น bbcode แบบหนึ่งซึ่ง จะไปอยู่ส่วนไหนของเนื้อหาก็ได้

เพราะฉนั้นถ้าจะหาว่ามีภาพอะไร อยู่บ้าง ต้องค้นหา tag bbcode หรือ tab img ที่แสดงภาพ ทุกรูปแบบ