Page 1 of 1

อยากทราบว่าถ้าหากจะต้องการดึงรูป avatar(รูปประจำตัวผู้ใช้งาน) เว็บบอร์ด phpbb มาใช้ อย่างไรครับ

Posted: 09/05/2019 7:32 pm
by Ittichai_chupol
ผมอยากทราบว่าถ้าหากต้องการที่จะนำรูปภาพของผู้ใช้งาน(Avatar) มาใช้งานเป็นไฟล์รูปภาพเพื่อนำมาใช้สำหรับการใช้งานร่วมกับฟังชั่นปรับแต่งรูปภาพ ผมจะต้องทำอย่างไรบางถึงจะดึงรูปภาพ ของ Avatar มาใช้ได้ครับ

Re: อยากทราบว่าถ้าหากจะต้องการดึงรูป avatar(รูปประจำตัวผู้ใช้งาน) มาใช้ อย่างไรครับ

Posted: 09/05/2019 7:55 pm
by thatsawan
ขอตัวอย่างประกอบคำถามหน่อย

Re: อยากทราบว่าถ้าหากจะต้องการดึงรูป avatar(รูปประจำตัวผู้ใช้งาน) มาใช้ อย่างไรครับ

Posted: 09/05/2019 7:58 pm
by Ittichai_chupol
ผมอยากได้รูปภาพในส่วนนี้ ครับ
Selection_999(1428).png

ให้ดึงออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับ
Selection_999(1423).png
Selection_999(1423).png (79.91 KiB) Viewed 528 times