Page 1 of 1

อยากทราบวิธีการ เปลี่ยนสี ปุ่ม แชร์ facebook

Posted: 16/05/2019 10:50 pm
by Ittichai_chupol
ผมอยากทราบว่า ถ้าหากต้องการเปลี่ยน สีขงปุ่ม แชร์ facebook ให้เป็นสีเทา จะต้องทำอย่างไรครับ