ถามเรื่อง radio พอกด submit เสร็จให้มันติ้กช่องที่เราเลือกยังไงครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 13
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

ถามเรื่อง radio พอกด submit เสร็จให้มันติ้กช่องที่เราเลือกยังไงครับ

Post by Golff Sinlapachai »

พอกด submit เสร็จให้มันติ้กช่องที่เราเลือกยังไงครับ
ผมลองหลายวิธีเเล้วไม่ได้เลยครับช่วยหน่อยครับ

Code: Select all
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>
		
	</title>
</head>
<body>
	
	<script>
		function loadpage()
		{
			window.location='golf.php'
		}
	</script>
	<form action="golf.php" method ="post" name="MyForm" >
		<?php

	 //echo '<pre>', print_r($_POST), '</pre>';
		$bbb='0';
		$max = 9;
		$bb = 0;
		for ( $i = 0; $i <= $max; $i ++ ) {
			if ( isset($_POST['submit']) && $_POST['submit']=="submit" && isset($_POST['winlose2'][$i]) && isset($_POST['team'][$i]) ){
				echo '
				<input type="hidden" name="winlose2[]" value="'.$_POST['winlose2'][$i].'" />
				<input type="hidden" name="team[]" value="'.$_POST['team'][$i].'" />';
			}
			
		}

		?>

		<input type="radio" name="team[]" id="10" value="เขียว" checked>เขียว<br>
		<input type="radio" name="team[]" id="11" value="เหลือง" >เหลือง<br>
		<input type="radio" name="team[]" id="12" value="เเดง" >เเดง<br>
	<br><br><br>

		<input type="radio" name="winlose2[]" id="10" value="ชนะ" checked >ชนะ<br>

		<input type="radio" name="winlose2[]" id="11" value="เสมอ">เสมอ<br>
		<input type="radio" name="winlose2[]" id="12" value="แพ้">แพ้<br>
	<br><br><br>
		
		<input class ="btn-large-green" type="submit" name="submit"id="submit"value="submit" >
		<input class ="btn-large-green" type=button value="Refresh" name="bt-re" onClick="loadpage();"><br>
	</form>

	<table width="600" border="1">
		<tr>
			<th width="10"> <div align="center">คู่ที่ </div></th>
			<th width="50"> <div align="center">ทีม </div></th>
			<th width="91"> <div align="center">ผล </div></th>
		</tr>

		<?php

		$b=1;
		for ( $i = 0; $i <= $max; $i++  ) {
			if ( isset($_POST['submit']) && $_POST['submit']=="submit" && isset($_POST['winlose2'][$i]) && isset($_POST['team'][$i]) ){

				$a=$_POST['team'][$i];
				$c=$_POST['winlose2'][$i];
				echo '
				<tr>
				<td>'.$b .'</td>
				<td>'.$a.'</td>
				<td>'.$c.'</td>
				</tr>';
				$bb=$b;
			}

			$b++;

		}

		?>

		<?php

		
		?>
	</table>
</body>
<!-- <input type="text" name="editlose" value="<?php echo $balance?>"><br><br><br><br> -->
</html>
Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 13
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

Re: ถามเรื่อง radio พอกด submit เสร็จให้มันติ้กช่องที่เราเลือกยังไงครับ

Post by Golff Sinlapachai »

ใช้โค้อันนี้นะครับ ผมหาเเก้ไขไม่เจอ

Code: Select all<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>
		
	</title>
</head>
<body>
	<?php


	?>
	<script>
		function loadpage()
		{
			window.location='golf.php'
		}
	</script>
	<form action="golf.php" method ="post" name="MyForm" >
		<?php

	 //echo '<pre>', print_r($_POST), '</pre>';
		$bbb='0';
		$max = 9;
		$bb = 0;
		for ( $i = 0; $i <= $max; $i ++ ) {
			if ( isset($_POST['submit']) && $_POST['submit']=="submit" && isset($_POST['bargain'][$i]) && isset($_POST['winlose2'][$i]) && isset($_POST['team'][$i]) ){
				echo '
				<input type="hidden" name="winlose2[]" value="'.$_POST['winlose2'][$i].'" />
				<input type="hidden" name="bargain[]" value="'.$_POST['bargain'][$i].'" />
				<input type="hidden" name="team[]" value="'.$_POST['team'][$i].'" />';
			}
			
		}

		?>

		<input type="radio" name="team[]" id="10" value="เขียว" checked>เขียว<br>
		<input type="radio" name="team[]" id="11" value="เหลือง" >เหลือง<br>
		<input type="radio" name="team[]" id="12" value="เเดง" >เเดง<br>
		<br><br><br>

		<input type="radio" name="winlose2[]" id="10" value="ชนะ" checked >ชนะ<br>

		<input type="radio" name="winlose2[]" id="11" value="เสมอ">เสมอ<br>
		<input type="radio" name="winlose2[]" id="12" value="แพ้">แพ้<br>
		<br><br><br>
		<select name="bargain[]" >
			<option value="1">1</option>
			<option value="2">2</option>
			<option value="3">3</option>
			<option value="4">4</option>

		</select>
		<input class ="btn-large-green" type="submit" name="submit"id="submit"value="submit" >
		<input class ="btn-large-green" type=button value="Refresh" name="bt-re" onClick="loadpage();"><br>
	</form>

	<table width="600" border="1">
		<tr>
			<th width="10"> <div align="center">คู่ที่ </div></th>
			<th width="50"> <div align="center">ทีม </div></th>
			<th width="91"> <div align="center">ผล </div></th>
			<th width="91"> <div align="center">คะเเนน </div></th>
		</tr>

		<?php

		$b=1;
		for ( $i = 0; $i <= $max; $i++  ) {
			if ( isset($_POST['submit']) && $_POST['submit']=="submit" &&isset($_POST['bargain'][$i]) && isset($_POST['winlose2'][$i]) && isset($_POST['team'][$i]) ){

				$a=$_POST['team'][$i];
				$c=$_POST['winlose2'][$i];
				$d=$_POST['bargain'][$i];
				echo '
				<tr>
				<td>'.$b .'</td>
				<td>'.$a.'</td>
				<td>'.$c.'</td>
				<td>'.$d.'</td>
				</tr>';
				$bb=$b;
			}

			$b++;

		}

		?>

		<?php

	
		?>
	</table>
</body>
<!-- <input type="text" name="editlose" value="<?php echo $balance?>"><br><br><br><br> -->
</html>
Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests