การทำลูป php - ผมอยากทำลูปให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีในฐาน ต้องทำยังไงครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

สุกิตติ ทองศรี

การทำลูป php - ผมอยากทำลูปให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีในฐาน ต้องทำยังไงครับ

Postby สุกิตติ ทองศรี » 23/09/2019 12:07 pm

ผมอยากทำลูปให้แสดงรายละเอียดทั้งหมดที่มีในฐาน ต้องทำยังไงครับ ที่ผมเขียนมันแสดงมาแค่อันเดียว

Code: Select all

$sql = "select True as status, s.stdCode ,s.stdFName ,s.stdLName from students s, classrooms c where c.classShort = 'คต.5/1' and c.classCode = s.classCode";
        $result = $conn->query($sql);
        if($result->num_rows)
        {
            echo json_encode($result->fetch_assoc());
        }else
        {
            echo '{"status":"0","msg":"ไม่พบข้อมูล"}';
        }
        $conn->close();

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: facebook.com [Crawler] and 66 guests