ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25196
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Post by mindphp »

ถ้าไม่มีการ refresh หน้า เก็บค่าคลิกแต่ละครั้ง ด้วย javascript โดยการบวกค่าตัวแปลเข้าไป
ถ้า มี refresh หน้า หรือเก็บระยะยาว ใช้ cookie
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042

Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 13
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Post by Golff Sinlapachai »

mindphp wrote:ถ้าไม่มีการ refresh หน้า เก็บค่าคลิกแต่ละครั้ง ด้วย javascript โดยการบวกค่าตัวแปลเข้าไป
ถ้า มี refresh หน้า หรือเก็บระยะยาว ใช้ cookie
ไม่ refresh พอจะมีตัวอย่างไหมครับ

Golff Sinlapachai
PHP Jr. Member
PHP Jr. Member
Posts: 13
Joined: 28/06/2019 2:34 pm

Re: ผมอยากให้กดปุ่ม 4 ครั้งเเล้วพื้นหลังขึ้นสีเหลืองต้องทำยังไงครับ

Post by Golff Sinlapachai »

ตอนนี้กด 5 ครั้งมันจะเเสดงที่ตารางข้างล่าง เเต่มันเเสดงเเค่ตารางเเรก อยากให้กดเเล้วเเสดงตางรางต่อไปเรื่อยๆ พอจะมีตัวอย่างไหมครับ

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Document</title>
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>
  <!-- <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> -->

  <style>
   *{
     margin: 0;
     padding: 0;
   }


   .Analysis {

     width:70%;
     height: 139px;
     margin:0 auto;
     border:1px solid #000000;
     margin-bottom: 100px;

   }

   .containertt {

     width:70%;
     height: 50px;
     margin:0 auto;
     text-align: center;


   }
   table, th {
     border: 1px solid black;
     border-collapse: collapse;
     text-align: center;
   }
   td {
     border: 1px solid black;
     border-collapse: collapse;
     width: 50px;
     height: 50px;


   }

   .grid-container {
     display: grid;
     grid-template-columns:auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto auto;
     grid-gap: 2px;
     background-color: #2196F3;
     padding: 10px;

   }

   .grid-container > div {
     background-color: lightblue;
     text-align: center;
     padding: 10px ;
     font-size: 30px;
   }

   #item1 {
     grid-row: 1 / 4;
   }


  </style>
</head>
<body>  <table class="table" id="demo1" style="background-color:#E6E6E6">
   <tr  >
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
   </tr>
   <tr>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
   </tr>
   <tr>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
     <td></td>
   </tr>
  </table>

  


  <div class="grid-container" >

   <div onclick="myFunction(this)" id="item1" class="test0"><font color=red>0</font></div>

   <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test2">2</div>

   <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test4">4</div> 
   <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test6"><font color=red>6</font></div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>8</font></div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">10</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>12</font></div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>14</font></div> 
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">16</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>18</font></div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>20</font></div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">22</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">24</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test1">1</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test3"><font color=red>3</font></div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test" id="test5">5</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">7</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>9</font></div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">11</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">13</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test"><font color=red>15</font></div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">17</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">19</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">21</div>
   <div onclick="myFunction(this)" class="test">23</div>

   <!-- <div onClick="onClick()" class="test" id="test1"
   onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
   onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">333</div>

   <div class="test"id="test2"
   onMouseover="this.style.backgroundColor='yellow';"
   onMouseout="this.style.backgroundColor='lightblue';">444</div>
   
   <div class="test"  id="test3"
   mouseenter="this.style.backgroundColor='yellow';"
   mouseleave="this.style.backgroundColor='lightblue';"
   >555</div> -->

  </div>
  <script>
   myFunction = i => $("#demo1 td:empty:first").html($(i).html())
   var tooClick = 0;
var totalClick = 0; // จำนวนคลิกทั้งหมด
var evenClick = 0; // จำนวนคลิกเลขคู่
var oddClick = 0; // จำนวนคลิกเลขคี่


var clicks = 0;
var po = 0;
function clickCount()
{
  clicks += 1;  //ตรงนี้ใส่ clicks += 1;
  po = Math.floor(Math.random() * 4);
}


function reset()
{
  $(".test").css("background-color", "lightblue");
  $(".test1").css("background-color", "lightblue");
  $(".test2").css("background-color", "lightblue");
  $("#test1").css("background-color", "lightblue");
  $("#test2").css("background-color", "lightblue");
  evenClick=0;
  oddClick=0;
  tooClick=0;
  
  result=false;
  return;
}
function pop() {
  alert("Hello! I am an alert box!");
  window.location.reload();
}

$(function(){
  $(".test").click(function(){

   clickCount();

   document.getElementById("clicks").innerHTML = clicks;
   document.getElementById("demo").innerHTML = $(this).text();
   document.getElementById("ran").innerHTML = po;


   if ($(this).text()%2==0) {
     evenClick++;   //ตรงนี้ใส่ evenClick++;
     oddClick++;    //ตรงนี้ใส่ oddClick++;
     if(evenClick % 4 ==0){
      if (po%2==0) {
        $("#test1,#test2").css("background-color", "yellow");
      }else if (po%2==1) {
        $("#test3,#test4").css("background-color", "#80E12A");
      }
     }else if(evenClick % 5 ==0){  //กดครั้งที่5
      document.getElementById("hot").innerHTML = $(this).text();
      reset();
     }

   }else if ($(this).text()%2==1) {
     oddClick++;     //ตรงนี้ใส่ oddClick++;
     evenClick++;    //ตรงนี้ใส่ evenClick++;
     if(oddClick % 4 ==0){
      if (po%2==0) {
        $("#test5,#test6").css("background-color", "#73E1E1");
      }else if (po%2==1) {
        $("#test3,#test4").css("background-color", "#80E12A");
      }
     }else if(oddClick % 5 ==0){  //กดครั้งที่5
      document.getElementById("hot").innerHTML = $(this).text();
      
      reset();
     }
   }
   if (clicks>60) {
     pop();
   }

  });
});

</script>

<p>Clicks: <a id="clicks">0</a></p>
<p id="demo"></p>
<p>ran: <a id="ran">0</a></p>
</script>
<table class="table" id="demo2" style="background-color:#E6E6E6" >
  <tr>
   <td>ครั้งที่5</td>
   <td id="hot"></td>
   <td id="hot"></td>
   <td id="hot"></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
  </tr>
</table>


<table>
  <tr>
   <td>ถูก</td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
  </tr>
  <tr>
   <td>ผิด</td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
   <td></td>
  </tr>
</table>


</body>
</html>

Post Reply

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 11 guests