ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

bank84

ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

Post by bank84 »

นี่ครับเป็นโค้ดบอกพื้นที่ ผมได้ติดตั้ง appserv ลองทำให้ win7 ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่พอ up เข้า win2003 มีปัญหาแบบนี้ครับ win2003 ก็ได้ติดตั้ง appserv เช่นเดียวกันครับ ไม่ทราบต้องแก้ตรงไหนครับ
Last edited by mindphp on 07/10/2010 9:59 pm, edited 1 time in total.
Reason: ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25643
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

Post by mindphp »

ลอง เช็ค phpinfo()
ของทั้งสองที่ครับว่ามีอะไรต่างกันบ้าง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
bank84
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 6
Joined: 07/10/2010 10:23 pm

Re: ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

Post by bank84 »

เช็ค phpinfo()

ค่าที่ได้ตามรูปครับ

ไม่ทราบต้องแก้ไขตรงไหนครับ มือใหม่ครับ
Attachments
run php ทำงานบน PC win 7
run php ทำงานบน PC win 7
pc.png (180.76 KiB) Viewed 1013 times
run php ทำงานบน server 2003
run php ทำงานบน server 2003
serv.png (183.93 KiB) Viewed 1013 times
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25643
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

Post by mindphp »

ลองเอาโค้ดมาให้ดูหน่อยครับ
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
bank84
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 6
Joined: 07/10/2010 10:23 pm

Re: ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

Post by bank84 »

Code: Select all

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Sky-Colo</title>
<style type="text/css">
<!--
.style14 {font-size: 13px; font-family: "Ms Sans Serif"; }
-->
</style>
<body>
<SCRIPT LANGUAGE="javascript"><!--
function rp(time)
{
var i=time*1000
location.reload(); // reloads the page automatically
setTimeout("rp(time)",i);
// runs the function again after specified time
}
//--></SCRIPT>
</head>
<?
// ใส่ค่าตรงนี้ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
$folder="d:/";
$date_end1="10/31/2010"; // วันหมดอายุ (เดือน วัน ปี )
$price = "1 บาท"; // ค่าบริการ
// :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


$today=date("n/j/Y");
$totalspace = disk_total_space($folder);
$freespace = disk_free_space($folder);
$usedspace = disk_total_space($folder) - disk_free_space($folder);
$freespace2= ($totalspace-$freespace);
$date_end2 = explode("/", $date_end1);

$month=array("0","ม.ค.","ก.พ.","มี.ค.","เม.ย.","พ.ค.","มิ.ย.","ก.ค.","ส.ค.","ก.ย.","ต.ค.","พ.ย.","ธ.ค.");


function showsize($size)
{
switch (true)
{
case ($size > 1000000000000):
$size /= 1000000000000;
$suffix = 'TB';
break;
case ($size > 1073741824):
$size = $size/1073741824; 
$suffix = 'GB';
break;
case ($size > 1048576):
$size = $size/1048576;
$suffix = 'MB'; 
break;
case ($size > 1024):
$size = $size/1024;
$suffix = 'KB';
break;
default:
$suffix = 'B';
}
return round($size, 2)."&nbsp;".$suffix;
}


function dateDiff($dformat, $endDate, $beginDate)
{
$date_parts1=explode($dformat, $beginDate);
$date_parts2=explode($dformat, $endDate);
$start_date=gregoriantojd($date_parts1[0], $date_parts1[1], $date_parts1[2]);
$end_date=gregoriantojd($date_parts2[0], $date_parts2[1], $date_parts2[2]);
return $end_date - $start_date;
}
?>

<table width="90%" height="51" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>
<td width="250" rowspan="2" align="left"><div align="center"><img src="logo.png" width="137" height="48" /></div></td>
<td width="53" rowspan="2" align="center"><button type="submit" onClick="javascript:rp(5);" style="width:32px;height:32px; border:0; padding:0px; margin:0px; background:url(reload.png) no-repeat; cursor:pointer;" /></button></td>
<td width="277"><span class="style14"><font color="#1C61D3">พื้นที่ทั้งหมด</font> : <? echo showsize($totalspace); ?></span></td>
<td width="83" rowspan="2" align="center" valign="middle"><img src="calendar.png" width="32" height="32" /></td>
<td width="334"><span class="style14"><font color="#1C61D3">ค่าบริการ</font> : <? echo $price; ?></font></span></td> 
<td width="71" rowspan="2" align="center" valign="middle"><img src="contact32.png" width="32" height="32" /></td>
<td width="405"><span class="style14"><font color="#1C61D3">ติดต่อผู้ให้บริการ : </font>โทร. 123456789</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="277"><span class="style14"><font color="#1C61D3" >ใช้ไป</font> : <? echo showsize($usedspace); ?> : <font color="#1C61D3" >เหลือ</font> : <? echo showsize($freespace); ?></span></td>
<td width="334"><span class="style14"><font color="#1C61D3" >หมดอายุ</font> : <? echo " " , $date_end2[1] , " " , $month[$date_end2[0]] , " " , $date_end2[2]+543; ?> <font color="#FF0000" >(<? echo dateDiff("/", $date_end1, $today); ?> วัน)</font></span></td>


<td width="405"><span class="style14"><font color="#1C61D3">PM & EMAIL : </font> <a href="mailto:PM.com">PM.com</a></span></td>
</tr> 
</table>
</body>
</html>
Last edited by mindphp on 08/10/2010 1:28 am, edited 1 time in total.
Reason: ???????????????????????? php ????????? [code=php] Code ????????????????????? [/code]
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25643
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

Post by mindphp »

ลองเปลี่ยน folder ให้มาอยู่ใน root ของ เว็บดูครับว่าได้หรือเปล่า

ปล. ที่มีปัีญหา มี Error อะไรขึ้นหรือเปล่าครับ หรือแค่ ขนาดพื้นที่ไม่แสดง
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
bank84
PHP Newbie
PHP Newbie
Posts: 6
Joined: 07/10/2010 10:23 pm

Re: ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

Post by bank84 »

mindphp wrote:ลองเปลี่ยน folder ให้มาอยู่ใน root ของ เว็บดูครับว่าได้หรือเปล่า

ปล. ที่มีปัีญหา มี Error อะไรขึ้นหรือเปล่าครับ หรือแค่ ขนาดพื้นที่ไม่แสดง
ไฟล์อยู่ใน root ครับ
ปัญหาคือพื้นที่ไม่แสดงครับ Error ไม่มีนะครับ

ผมติดตั้ง IIS ไว้ด้วยแต่คิดว่าพอร์ตคงไม่ชน
IIS = 80
Appserv == 81
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 25643
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ทำไมcode php ไม่ทำงานครับหลังอัพเข้า win 2003

Post by mindphp »

ผมหมายถึง folder ที่ต้องการอ่านขนาดพื้นที่น่ะครับ
ให้ลองเปลี่ยน เข้ามาอยู่ใน root ของ webserver แทน ลองดูว่าอ่านได้หรือเปล่า
ถ้าอ่านได้ก็แสดงว่า ติดปัญหาที่มันอ่านนอก root ไม่ได้
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
Post Reply
  • Similar Topics
    Replies
    Views
    Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 12 guests