Page 1 of 1

อยากสอบถามเกี่ยวกับ การทำงาน ร่วมกับ CSV

Posted: 16/11/2010 3:56 pm
by ascar
ผมกำลังเขียนโปรเจค php ให้สามารถอ่านข้อมูลจากไฟล์ CSV โดยหาแหล่งข้อมูลหลายที่รวมทั้งจากที่นี้ด้วย

Code: Select all

<?
$jobfile = fopen("job.csv","r");
$i=1;
?>

<table border="1" bgcolor="#FFFFFF" class="content2">
<tr>
    <td><div align="center">ลำดับ</div></td>
    <td><div align="center">ชื่อ</div></td>
    <td><div align="center">ตำแหน่ง</div></td>
    <td><div align="center">หน่วยงาน</div></td>
    <td><div align="center">โทรศัพท์</div></td>
    <td><div align="center">อีเมล์</div></td>
</tr>
<?
while (!feof($jobfile))
{
      $fread = fgets($jobfile,2048);
      $objArr = explode(',',$fread);
      if ($i>1)
{

?>
<tr>
    <td><div align="center">&nbsp;<?=$objArr[0];?>&nbsp;</div></td>
    <td><div align="center">&nbsp;<?=$objArr[1];?>&nbsp;</div></td>
    <td><div align="center">&nbsp;<?=$objArr[2];?>&nbsp;</div></td>
    <td><div align="center">&nbsp;<?=$objArr[3];?>&nbsp;</div></td>
    <td><div align="center">&nbsp;<?=$objArr[4];?>&nbsp;</div></td>
    <td><div align="center">&nbsp;<?=$objArr[5];?>&nbsp;</div></td>
</tr>
<?
}
      $i=$i+1;
      }

fclose($jobfile);
?>
ซึ่งที่เขียนมาสามารถทำงานได้ปกติ คือ แสดงผลทุกแถว

คือตอนนี้ อยากเขียนให้ สามารถเรียกเฉพาะแถวที่ต้องการ เช่น ค้นหา "ชื่อ" แล้วให้มันแสดงรายละเีอียด ของชื่อที่เราค้น อย่างเดียวพอจะมีวิธีไหมครับ ลองศึกษหาในเน็ต ไม่ค่อยได้ครับ

ขอบคุณครับ

Re: อยากสอบถามเกี่ยวกับ การทำงาน ร่วมกับ CSV

Posted: 16/11/2010 4:27 pm
by mindphp
ถ้าจะค้นหา ด้วย เขียนโปรแกรมมา import เข้า ฐานข้อมูลไปก่อน ดีกว่าไหมครับ
แล้ว ใช้ sql ค้นหาเอามาแสดงผลอีกที

Re: อยากสอบถามเกี่ยวกับ การทำงาน ร่วมกับ CSV

Posted: 16/11/2010 4:35 pm
by ascar
ที่คิดใช้แบบนี้ เพราะในกรณี ที่ server ฟรี นะครับ

หรือว่าการเก็บ แบบ txt data มัน query ข้อมูลไม่ได้ ??

Re: อยากสอบถามเกี่ยวกับ การทำงาน ร่วมกับ CSV

Posted: 16/11/2010 4:39 pm
by mindphp
ทางทำพอมีครับ แต่ถ้าข้อมูลเยอะๆ ไม่ดีแน่ครับ
ใช้พวกการเทียบ string เข้ามาช่วย
--->
text file
xml
sql
ถ้ามีปัญหาจริงๆ ก็เป็น xml ก็ดีกว่าใช้ text file โดยตรงนะครับ (ต้องศึกษา xml เพิ่มเติมครับ กระทู้เก่าๆ อีกหลายหัวข้อเรื่อง xml)

Re: อยากสอบถามเกี่ยวกับ การทำงาน ร่วมกับ CSV

Posted: 16/11/2010 4:52 pm
by ascar
ขอบคุณครับ จะลองศึกษาเพิ่มเติมดู