ขอวิธีแก้ ปัญหา รวมคำไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลข้อมูล ในหน้า Edit หน่อยครับ

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

ขอวิธีแก้ ปัญหา รวมคำไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลข้อมูล ในหน้า Edit หน่อยครับ

Post by makup »

เมื่อมีการกดปุ่มตรง Icon Edit ขึ้นมา , เพื่อจะทำการรวมคำพจนานุกรม TEST ไว้ด้วยกัน
01.png
01.png (90.79 KiB) Viewed 667 times
จากนั้นก็ทำการกดปุ่ม รวมคำ ในหน้า EDIT
02.png
02.png (30.78 KiB) Viewed 667 times

ตัวอย่าง Code acp_dic_edit :

Code: Select all

<p>
<h2>{EDIT_DATA} 
  <input class="button1" type="submit" name="button" id="button" value="{L_DIC_SUM_WORD}" ONCLICK="window.location.href = '{EDIT_SUM}'" />
</h2>
</p>
<div class="">
  <div class="inner"><span class="corners-top"><span></span></span>
    <form id="form1" name="form1" method="post" action="{U_ACCTION}">
      <fieldset>
        <dl>		
          <dt><label for="m_anonymous_post_name">{L_DIC_SEARCH}</label><br/><span></span></dt>
          <dd><input type="text" name="search" id="search" value="{SEARCH}" />
            <span>*</span>
            <!-- IF ERROR_SEARCH -->
            <span> {ERROR_SEARCH}</span>
            <!-- ENDIF --></dd>	
        </dl>
        <dl>		
          <dt><label for="m_anonymous_post_name">{L_DIC_CAT}</label><br/><span></span></dt>
          <dd><select style="width:170px;" name="group_car" width="100px" id="group_id">{PROG_SELECT_OPTIONS_CAT_EDIT}</select></dd>	
        </dl>
        <dl>		
          <dt><label for="m_anonymous_post_name">{L_DIC_MO}</label><br/><span></span></dt>
          <dd><select style="width:170px;" name="group_mo" width="100px" id="group_id">{PROG_SELECT_OPTIONS_MO_EDIT}</select> </dd>	
        </dl>
        <dl>		
          <dt><label for="m_anonymous_post_name">{L_DIC_NAMEEG}</label><br/><span></span></dt>
          <dd><textarea name="nameeg" id="nameeg" rows="5" cols="50">{NAMEEG}</textarea>
            <span>*</span>
            <!-- IF ERROR_NAMEEG -->
            <span> {ERROR_NAMEEG}</span>
            <!-- ENDIF --></dd>	
        </dl>
        <dl>		
          <dt><label for="m_anonymous_post_name">{L_DIC_NAMETH}</label><br/><span></span></dt>
          <dd><textarea name="nameth" id="nameth" cols="45" rows="5">{NAMETH}</textarea>
            <span>*</span>
            <!-- IF ERROR_DETAIL -->
            <span> {ERROR_NAMETH}</span></dd>
          <!-- ENDIF -->	
        </dl>
        <dl>		
          <dt><label for="m_anonymous_post_name">{L_DIC_DETAILTH}</label><br/><span></span></dt>
          <dd><textarea name="detailth" id="detailth" cols="45" rows="5">{DETAILTH} </textarea>
            <span>*</span>
            <!-- IF ERROR_DETAILTH -->
            <span> {ERROR_DETAILTH}</span></dd>
          <!-- ENDIF -->	
        </dl>
        <dl>		
          <dt><label for="m_anonymous_post_name">{L_DIC_TAGS}</label><br/><span></span></dt>
          <dd><input id="incognito_name" type="text" name="m_anonymous_post_name" value="{S_ANONYMOUS_NAME}"/></dd>	
        </dl>
        <dl>		
          <dt><label for="m_anonymous_post_name">{L_DIC_APPROVE}</label><br/><span></span></dt>
          <dd><input type="radio" name="APPROVED" id="APPROVED" value="1" <!-- IF APPROVED --> checked="checked"<!-- ENDIF --> />
                <label for="APPROVED">{L_DIC_APPROVE_YES}</label>

            <input name="APPROVED" type="radio" id="APPROVE_NO" value="0" <!-- IF not APPROVED --> checked="checked"<!-- ENDIF --> />
                <label for="APPROVE_NO">{L_DIC_APPROVE_NO}</label>    </dd>	
        </dl>


        <p class="submit-buttons">
          <input class="button1" type="submit" id="submit" name="submit" value="{L_SUBMIT}" />&nbsp;
          <input class="button2" type="reset" id="reset" name="reset" value="{L_RESET}" />
        </p>

        {S_FORM_TOKEN}
      </fieldset>

<!--      <div class="dic11">
        {L_DIC_TOPICS}
        <table>
           BEGIN data_topics 
           IF data_topics.S_ROW_COUNT is even 
          <tr class="row2"> ELSE <tr class="row1"> ENDIF 
            <td >
              - <a href="{data_topics.TOPICS_VIEW}" target="NEW" >{data_topics.TOPICS_TITLE1} </a>
            </td>
            <td width="10px">
              <a href="{data_topics.T_DELETE}">{ICON_DELETE}</a>
            </td>
          </tr>
           END data_topics 
        </table>
        <div class="pagination">
           INCLUDE pagination.html 	
        </div>
      </div>   -->
    </form>
  </div>
</div> 
ผลปรากฎว่า ไม่มีการแสดงข้อมูล เมื่อกดปุ่มรวมคำเรียบร้อยไปแล้วครับ , อยากจะทราบว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ให้มีการแสดงข้อมูล เมื่อทำการกดปุ่มรวมคำ เข้าไปแล้วครับ
03.png
03.png (41.84 KiB) Viewed 667 times

ตัวอย่าง Code dictionary_module.php :

Code: Select all

 while ($data_row = $db->sql_fetchrow($result))
                    {
                      $message_parser           = new \parse_message();
                      $message_parser->message      = &$data_row['ethai'];
                      $message_parser->bbcode_uid     = $data_row['bbcode_uid'];
                      $message_parser->bbcode_bitfield  = $data_row['bbcode_bitfield'];
                      $message_parser->decode_message();
                      $dataid[] = $data_row['id'];
                 
                      $template->assign_vars(array(
                        'ID'               => $data_row['id'],
                        'SEARCH'         => $data_row['esearch'],
                        'NAMEEG'         => $data_row['eentry'],
                        'NAMETH'         => $data_row['tentry'],
                        'DETAILTH'       => $message_parser->message,
                        'ECAT'           => $data_row['ecat'],
                        'APPROVED'        => $data_row['approved'],
                        'TAGS'            => $data_row['tags'],
                        'U_ACCTION'       => $this->u_action .'&amp;action=save_edit',
                        'U_EDIT'           => $this->u_action .'&amp;view_id='.$data_row['id'].'&amp;s='.$data_row['esearch'].'&amp;ecat='.$data_row['ecat'].'&amp;action=edit',
                        'EDIT_DATA'        => $user->lang['DIC_EDIT'],
                        'EDIT_SUM'         => $this->u_action .'&amp;seachdic='.$data_row['esearch'].'&amp;tt=EDIT_SUM',
                        'U_APPROVES'       => $this->u_action .'&amp;view_id='.$data_row['id'].'&amp;id_ap='.$data_row['approved'].'&action=edit_approved',
                        ));
                      $group_car   = $data_row['ecat'];
                      $group_mo   = $data_row['programe_id'];
                    }
User avatar
mindphp
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
ผู้ดูแลระบบ MindPHP
Posts: 26555
Joined: 22/09/2008 6:18 pm
Contact:

Re: ขอวิธีแก้ ปัญหา รวมคำไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลข้อมูล ในหน้า Edit หน่อยครับ

Post by mindphp »

เช็ค ในการส่งค่า หรือ template ที่เอามาแสดงตำแหน่งนั้น
ติดตาม VDO: http://www.youtube.com/c/MindphpVideoman
ติดตาม FB: https://www.facebook.com/pages/MindphpC ... 9517401606
หมวดแชร์ความรู้: https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=29
รับอบรม และพัฒนาระบบ: https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=2042
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: ขอวิธีแก้ ปัญหา รวมคำไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลข้อมูล ในหน้า Edit หน่อยครับ

Post by makup »

mindphp wrote: 05/11/2020 7:38 pm เช็ค ในการส่งค่า หรือ template ที่เอามาแสดงตำแหน่งนั้น
รับทราบครับ
makup
PHP Super Member
PHP Super Member
Posts: 397
Joined: 05/10/2020 10:02 am

Re: ขอวิธีแก้ ปัญหา รวมคำไปแล้ว แต่ไม่แสดงผลข้อมูล ในหน้า Edit หน่อยครับ

Post by makup »

thatsawan wrote: 12/11/2020 11:20 am ได้ลองทำไปหรือยังคะ
ตรงนี้มีการแสดงผลอยู่ครับ
รวมคำ.png
Post Reply
 • Similar Topics
  Replies
  Views
  Last post

Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 6 guests