Page 1 of 1

โค้ดแบ่งหน้า php กับ SQL 2000 ครับ

Posted: 02/02/2006 8:37 am
by yon_madue
โค้ดแบ่งหน้า php กับ SQL 2000 ครับ ไมทราบว่ามีโค้ดไหม ครับ พี่ คือลองเขียน ใช้กับ MSSQL แล้วไม่มีฟังก์ชัน Limit x,x ใช้ไม่ได้ ครับ อยากได้โค้ด ที่ใช้ได้ จริง ครับ ขอบคุณครับ