คำสั่งสร้างตาราง

สำหรับผู้ที่ เริ่มต้น Programming - PHP มีอะไร แนะนำ หรือข้อสงสัยต้องบอร์ด นี้ คนที่มีความรู้ แบ่งปันคนอื่นบ้างนะ ปัญหาการเขียนโปรแกรม แบบ OOP Session Cookies php network

Moderators: mindphp, ผู้ดูแลกระดาน

โตโต้

คำสั่งสร้างตาราง

Postby โตโต้ » 11/04/2006 10:12 pm

จะใช้คำสั่ง PHP เพื่อสร้างตารางโดยชื่อตารางเป็นตัวแปรที่รับค่ามาจากอึกหน้าหนึ่ง เช่น หน้าที่ 2 รับชื่อตัวแปรมาจากหน้าที่ 1 แล้วนำมาเป็นชื่อตาราง

4404

Postby 4404 » 11/04/2006 11:11 pm

$sql = "create $_POST[table_name] (....);"
$_POST[table_name] คือ ชื่อที่จะรับมา (...) คือ โครงสร้างของ table


Return to “Programming - PHP”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 37 guests